Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розвиток системи пенсійного сільського населення в Україні

Предмет: 
Тип роботи: 
Дисертація
К-сть сторінок: 
235
Мова: 
Українська
Оцінка: 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР

«ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ»

На правах рукопису

ЖМУРКО ІННА ВІКТОРІВНА

УДK 368.914: 316. 343. 37 (477)

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

08.00.08 – гроші, фінанси і кредит

ДИСЕРТАЦІЯ

на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Науковий керівник:

Дем’яненко Микола Якович,

доктор економічних наук,

професор, академік НААН

Київ – 2015

2

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ

1.1. Сутність пенсійного страхування та його місце в системі соціального захисту населення

1.2. Становлення та розвиток системи пенсійного страхування в Україні

Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2 ОЦІНКА СТАНУ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

2.1. Аналіз стану запровадженої солідарної пенсійної системи в Україні

2.2. Нормативно-правове забезпечення пенсійного страхування

2.3. Характеристика пенсійного страхування сільського населення

Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ 3 НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ

3.1. Основні напрями поліпшення пенсійного страхування сільського населення

3.2. Зарубіжний досвід пенсійного страхування і можливості його адаптування до вітчизняної системи пенсійного страхування

3.3.Необхідність запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи для забезпечення цілісності національної пенсійної системи

Висновки до розділу 3

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Фото Капча