Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розвивальне навчання як педагогічна проблема

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
34
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1.  Сучасні підходи до розробки теорії розви-ваючого навчання
2. Концепції розвиваючого навчання
2.1. Концепція Л. В. Занкова
2.2. Концепція В. В. Давидова та Д. Б. Ельконіна
2.3. Концепція поетапного формування розумових дій
2.4. Концепція З. І. Калмикової
3. Психологічні основи розвиваючого навчання
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Розгляд терміну «розвиваюче навчання»  припускає, насамперед, вивчення  проблеми співвідношення  навчання й розвитку, яка завжди визнавалася однією з гловних проблем педагогіки. На різних історичних етапах способи її вирішення змінювалися, що обумовлено зміною методологічних установок, появою нових трактувань розуміння розвитку особистості й самого процесу навчання, переосмисленням ролі останнього в цьому розвитку. Актуальність цієї теми  сьогодні полягає в тому, що вона має на увазі  пошук наукових основ навчання, у якості яких визнавалися б індивідуальні можливості кожної дитини та їх зміни у процесі вікового розвитку. 

Метою роботи є збір та аналіз літературних даних по темі «Розвиваючий характер навчання», встановлення основних принципів різних концепцій та їх узагальнення.

Предметом дослідження при цьому виступає співвідношення  навчання й розвитку дітей, а об’єктом – власне розвиваючий тип навчання як один з найперспективніших у сучасній педагогіці.

Відповідно до мети курсової роботи слід визначити наступні завдання:

 • виявити технології організації розвиваючих видів діяльності;
 • школярів, сучасні підходи до теорії індивідуально-розвиваючого навчання; 
 • розглянути співвідношення навчання й розвитку в педагогіці, рівні розвитку дитини;
 • виділити та охарактеризувати основні концепції розвиваючого навчання;
 • виявити психологічні основи розвиваючого навчання.

Джерельною базою виконання курсової роботи є праці відомих вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема, слід відзначити такі роботи як "Умственное развитие и обучение" Н. І. Чуприкової, "Проблемы развивающего обучения" В. В. Давидова, а також праці Л. В. Занкова та В. І. Калмикової.

 

Список використаних джерел: 
 1. Божович Л. И. Изучение мотивации детей и подростков. М., 1972. 
 2. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М., 1968. 
 3. Возрастная и педагогическая психология. 2-е изд. / Под ред. А. В. Петровского. М., 1979. 
 4. Выготский Л. С. Детская психология. Ч. 2: Вопросы детской (возрастной) психологии // Собр. соч. В 6 т. М., 1984. Т. 4. 
 5. Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения. - М., 1986. 
 6. Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения. М., 1986. 
 7. Занков Л. В. Избранные педагогические труды. - М., 1990. 
 8. Зинченко В. П., Моргунов Е. Б. Человек развивающийся: Очерки российской психологии. - М., 1994. 
 9. Ильясов И. И. Структура процесса учения. М., 1986. 
 10. Кабанова-Меллер Е. Н. Учебная деятельность и развивающее образование. - М., 1981. 
 11. Калмыкова З.И. Продуктивное мышление как основа обучаемости. - М., 1981. 
 12. Лингарт И. Процесс и структура человеческого учения. М., 1970. 
 13. Махмутов М. И. Организация проблемного обучения в школе. - М., 1977. 
 14. Мухина B. C. Возрастная психология. М., 1997. 
 15. Педагогический поиск / Сост. И. Н.Баженова. - М., 1990. 
 16. Поспелов Н. Н., Поспелов И. Н. Формирование мыслительных операций у старшеклассников. - М., 1989. 
 17. Современная психология: справочное руководство. М., 1999. 
 18. Субботина Л. Ю. Мотивы учения. Психологические основы развивающего обучения. //Педагогическая психология.
 19. Формирование учебной деятельности школьников / Под ред. В. В. Давыдова и др. М., 1982. 
 20. Фридман Л. М. Педагогический опыт глазами психолога. - М., 1987. 
 21. Хекхаузен X. Мотивация и деятельность: В 2 т. Т. 2. М., 1986. 
 22. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии //Под ред. И. И. Ильясова В. Я. Ляудис. М., 1981. 
 23. Чирков В. И. Психология мотивации деятельности достижения. Ярославль, 1994. 
 24. Чуприкова Н. И. Умственное развитие и обучение // Психологические основы развивающего обучения. М., 1996. 
 25. Шиянов Е. Н., Котова И. Б. Развитие личности в обучении. - М., 1999.
6745
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).