Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розвиваючий характер навчання за К. Д. Ушинським

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Дидактична концепція К. Д. Ушинського як система розвиваючого навчання
1.1. Основні ідеї концепції
1.2. Дидактичні принципи, проголошені К. Д. Ушинським
1.3. Психологічні основи дидактичної системи К. Д. Ушинського
2. Умови, методи, прийоми й організаційні форми навчання за К. Д. Ушинським
3. «Рідне слово» й інші книги для читання К. Д. Ушинського як реалізація його дидактичної концепції
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Костянтин Дмитрович Ушинський увійшов в історію педагогіки як видатний педагог і психолог. Педагог-практик і теоретик, обдарований літератор, який відрізнявся самостійним мисленням і гуманістичними поглядами, він назавжди залишається  класиком нашої культури. К. Д. Ушинський уважається основоположником наукової педагогіки.

Тема роботи курсової є досить актуальною, оскільки питання трудового виховання останніми роками незаслужено відійшло на задній план, що призводить до морального і фізичного виродження майбутніх поколінь.

Метою роботи визначено вивчення та аналіз концепції трудового виховання К. Д. Ушинського і встановлення головних її положень.

Джерельною базою виконання курсової роботи стали праці власне К. Д. Ушинського, а також сучасні роботи вчених-педагогів, які дотримуються аналогічних поглядів на дидактичну роботу. Зокрема, слід відзначити праці Л. Занкова, М. Богуславського, А. Замостьянова, Е. Днепрова та  О. Катуржевської.

Діяльність К. Д. Ушинського протікала в період кризи кріпосницького ладу, підйому суспільно-демократичного руху й формування в ньому революційно-демократичного напрямку. Саме тому основою його педагогічної системи стали вимоги демократизації системи освіти й навчання. У суспільних поглядах К. Д. Ушинського, у цілому ідеалістичних, знайшли відбиття прогресивно-демократична ідея поступального розвитку суспільства, протест проти деспотизму, визнання діяльної сутності людини і праці як найважливішого фактора життя.

Однак К. Д. Ушинський відомий ще і як талановитий дидактик, який став одним з ідеологів і розроблювачів теорії розвиваючого навчання, поставивши дидактику на психологічну основу.

"Предметом виховання", вважав К. Д. Ушинський є людина, і "якщо педагогіка хоче виховувати людину у всіх відношеннях, то вона повинна колись пізнати її теж у всіх відносинах". Знати людину "у всіх відношеннях " у К. Д. Ушинського означало вивчення її фізичних і психічних особливостей, впливів "мимовільного виховання" - суспільного середовища, "духу часу", його культури й передових суспільних ідеалів.

Матеріалістична позиція К. Д. Ушинського дозволила йому вирішити на надзвичайно високому науковому рівні фундаментальні педагогічні й дидактичні проблеми.

 

Список використаних джерел: 
 1. Богуславский М. Испытание для классика. Известный и неизвестный Ушинский / М. Богуславский // Учительская газета. – №31. – 2002.
 2. Днепров Э.Д. Ушинский К. Д. / Э.Д. Днепров // Большая советская энциклопедия. – М.: Проспект-М, 2002.
 3. Замостьянов А. Время К. Д. Ушинского / А. Замостьянов, В. Чумаков // Народное образование. – №5. – 2002.
 4. Занков Л.В. Обучение и развитие / Л.В. Занков. – СПб: Питер, 2000.
 5. Катуржевская О. Теория  развивающего обучения в отечественной дидактике второй половины XIX начала XX века / О. Катуржевская // Научно-методический вузовский сборник "Образование в России: история, опыт, проблемы". – Армавир, 1999.
 6. Ушинский К. Д. Детский мир и Хрестоматия / К. Д. Ушинский. – Ленинград: Издательство Академии педагогических наук, 1948.
 7. Ушинский К. Д. Материалы к третьему тому педагогической антропологии / К. Д. Ушинский. – Ленинград: Издательство Академии педагогических наук, 1948.
 8. Ушинский К. Д. О пользе педагогической литературы / К. Д. Ушинський. – М.: Педагогика, 1996.
 9. Ушинский К. Д. Педагогическая поездка по Швейцарии / К. Д. Ушинський. – М.: Педагогика, 1996.
 10. Ушинский К. Д. Педагогические сочинения: в 6 т. / К. Д. Ушинський. – М.: Педагогика, 1988.
 11. Ушинский К. Д. Проект учительской семинарии / К. Д. Ушинський. – М.: Педагогика, 1996.
 12. Ушинский К. Д. Родное слово: книга для детей и родителей / К. Д. Ушинський. – Новосибирск: Детская литература, 1999.
 13. Ушинский К. Д. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии / К. Д. Ушинский. – Ленинград: Издательство Академии педагогических наук, 1948.
6438
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.