Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Роз’ємні та нероз’ємні з’єднання

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
10
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Тема 15. Роз’ємні та нероз’ємні з’єднання
 
Виробом називається будь-який предмет або група предметів, виготовлених на підприємстві. Згідно стандарту „Види виробів” вироби поділяють на деталі, складальні одиниці, комплекси та комплекти.
Деталь–це виріб, виготовлений з однорідного за назвою і маркою матеріалу, без застосування складальних операцій, наприклад вал, виготовлений із сталі СтЗДСТУ2651-94.
Складальна одиниця–це виріб, окремі частини якого з’єднуються між собою на підприємстві, як їх виготовляє, за допомогою складльних операкцій. Мікрокалькулятор, водопровідний кран або газовий вентиль – приклади складальних одиниць. Складальними операціями є, наприклад загвинчування, зварювання, запресовування.
В навчальному процесі застосовують переважно деталі та складальні одиниці.
Складальні одиниці, комплекси і комплекти відносяться до специфікованих виробів, тобто до таких, які складаються з двох і більше складових частин і на які потрібні складати специфікацію – перелік цих складових частин (деталей). Деталь не має окремих складових частин і тому її відносять до неспецифікованих виробів.
З’єднання є основою функціонування будь-якої машини (складальної одиниці). З'єднання бувають рознімними та нерознімними.
Рознімними називають з’єднання, для яких операції складання та розбирання можливі без руйнування їхніх складових частин.
Нерознімними називають з’єднання, які не можна скласти або розібрати без руйнування їхніх склаових частин. Найбільш поширеними рознімним з'єднанням з’єднанням є різьбові, нерознімними –зварні.
Різьбові з’єднання
Різьбові з’днання є найбільш поширеними в техніці. В основу утворення різьби покладено гвинтову лінію. Якщо в патроні токарного верстата закріпити циліндр і підвести до нього різець, то при рівномірному циліндра і рівномірно-поступальному переміщенні різця його кінець накреслить на циліндричній поверхні гвинтову лінію (рис. 5.1.).
 
Фото Капча