Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Ринок праці

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
16
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

 1. Товар на ринку праці та його особливості
 2. Методи регулювання зайнятості
 3. Структура та тенденції безробіття в Україні
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
Список використаних джерел: 
 1. Адміністративні дані державної служби зайнятості [Електронний ресурс] : [Режим доступу]. - http://www.dcz.gov.ua/control/uk/statdatacatalog/list/cate gory?cat_id=30543
 2. Безтелесна Л.І. Державне регулювання зайнятості: підручник [для студ. ВНЗ] / Л.І. Безтелесна, Г.М. Юрчик / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне: Вид-во НУВГП, 2006. – 210 с.
 3. Калина А. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / А. В. Калина; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - Київ: Персонал, 2014. - 498 c.
 4. Левчук Г.В. Сучасні проблеми, тенденції та аналіз безробіття населення в Україні / Г.В. Левчук // Вісник Бердянського університету економіки. – 2009. – № 3(7). – С. 75-79.
 5. Машика Ю.В. Сучасний стан ринку праці України в умовах світової фінансової та економічної кризи / Ю.В. Машика // Економіка, планування та управління в галузях. - 2012. -№ 22 (1). - С. 250-254.
 6. Мельник О. Г. Маркетингові дослідження ринку праці України / О. Г. Мельник, Н. І. Горбаль, А. В. Гривнак // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». - 2014. - № 789. - С. 92-99.
 7. Онікієнко В.В. Ринок праці та соціальний захист населення України: ретроаналіз, проблеми, шляхи вирішення: [науково-аналітична монографія] / В.В. Онікієнко - К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, 2013. - 456 с.
 8. Соколова Т.М. Структура зайнятості та безробіття: проблеми та тенденції / Т.М. Соколова // Україна: аспекти праці. – 2010. – № 2. – С. 7-11.
5681
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).