Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Сантехнічне обладнання будинків

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Курсовий проект
Сантехнічне обладнання будинків
 
ЗМІСТ
 
Вступ
РОЗДІЛ 1. ВНУТРІШНІЙ ХОЛОДНИЙ ВОДОПРОВІД
1.1.Розрахунок витрат води
1.2. Види розрахункових витрат та їх величини
1.3. Методика визначення
1.4. Кількість мешканців в будинку
1.5. Види та кількість санітарних приладів у будинку
1.6. Визначення розрахункових витрат
1.7. Розрахунок водомірного вузла
1.8. Складання схеми підключення системи водопостачання будинку до зовнішньої мережі
1.9. Загальні відомості про конструювання водомірного вузла
1.10. Підбір лічильника
1.11. Гідравлічний розрахунок вводу системи холодної води
1.12. Відомості про монтаж вводу
1.13. Трасування водопровідної мережі і її аксонометричні схеми
1.14. Гідравлічний розрахунок внутрішнього водопроводу
1.15. Аксонометрична схема системи холодного водопостачання будинку
1.16. Визначення витрат по розрахункових ділянках
1.17. Гідравлічний розрахунок системи холодного водопостачання
1.18. Перевірка відповідності напору в зовнішній мережі розрахунковому його значенню в системі холодного водопостачання
1.19. Загальні вимоги до прокладання внутрішньої водопровідної мережі
РОЗДІЛ 2. ВНУТРІШНЯ КАНАЛІЗАЦІЯ
2.1. Трасування внутрішньої каналізаційної мережі
2.2. Визначення діаметрів трубопроводів внутрішньої каналізації
2.3. Розрахунок каналізаційних випусків
2.4. Конструювання каналізаційних випусків
РОЗДІЛ 3. ВНУТРІШНІ ВОДОСТОКИ
3.1. Характеристика конструктивних особливостей водостоку
3.2. Визначення діаметр водостічного стояка
3.3. Визначення максимальної пропускної здатності водостоку
3.4. Конструювання водостічної системи
Література
 
ВСТУП
 
Благоустрій та комфортність житлових, громадських та виробничих будівель значною мірою визначається якістю інженерних систем, які покликані забезпечувати:
  • подачу в достатній кількості та під достатнім напором подачу холодної і гарячої води;
  • автономний облік холодної і гарячої води;
  • відвід стічних вод від кожного санітарного приладу чи технологічного обладнання;
  • відвід з дахів будівель та споруд воду атмосферних опадів;
  • централізоване видалення сміття з житлових будинків.
При проектуванні внутрішніх систем сантехнічного обладнання будівель в проекті приділено особливу увагу вибору раціональних схем розроблюваних об’єктів.
Експлуатаційна надійність будівель і споруд значною мірою залежить від функціонування систем водопостачання та каналізації.
Використання сучасних методик розрахунку дозволяє знаходити раціональні варіанти інженерних рішень, забезпечувати зниження кошторисної вартості та експлуатаційних витрат. Істотний ефект дає використання сучасних матеріалів, приладів, обладнання.
Задачею проекту є набуття знань та вмінь з процесів проектування санітарно-технічного обладнання будинків, елементів їх зведення та надійної і ефективної експлуатації.
В проекті запроектовано системи холодного господарсько-питного водопроводу, систему внутрішньої каналізації та водостоку.
Проект виконано відповідно до державних норм:
ДБН В. 2. 5-64: 2012 – Внутрішній водопровід та каналізація Частина 1.
Проектувальна частина. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Україна. Київ, 2013, 59с.
ДСТУ Б А. 2. 4-7: 2009. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень.
ДСТУ Б А. 2. 4-8-95 (ГОСТ 21. 205-93). СПДБ. Умовні позначення елементів санітарно-технічних систем.
 
РОЗДІЛ 1. ВНУТРІШНІЙ ХОЛОДНИЙ ВОДОПРОВІД
 
1.1. Розрахункові витрати води
 
Види розрахункових витрат та їх визначення
Методика визначення
Для гідравлічного розрахунку водопроводів і визначення параметрів їх обладнання використано такі розрахункові витрати холодної і гарячої води:
А) середні (за рік) добові витрати води (загальна –  , гарячої води –  , холодної води –  ) за розрахунковий час споживання води (Т, год), м3/добу;
Б) максимальні добові витрати (загальна  , гарячої води –  , холодної води - ), м3/добу;
В) максимальні годинні витрати (загальна –  , гарячої води –  , холодної води –  ) м3/год;
Г) мінімальні годинні витрати (загальна –  , гарячої води –  , холодної води  ), м3/год;
Д) максимальні секундні витрати води (загальна – qtot, гарячої води – qh, холодної води – qc), л/с
Розрахункові (питомі середні за рік) добові витрати води для різних споживачів прийнято відповідно до таблиць А. 1 і А. 2 додатку А.
Розрахункові (середні за годину) витрати води для різного санітарно-технічного обладнання прийнято відповідно до таблиці А. 3 додатку А.
Максимальні добові витрати води (загальна, гарячої води, холодної води, м3/добу) складають:
 = × kd
 = × kd (1)
 = × kd
де kd – коефіцієнт максимальної добової нерівномірності, який приймається згідно з таблицею А. 4 додатка А.
Розрахункові максимальні витрати за секунду та за годину визначено відповідно до таблиць А. 5 – А. 9 додатка А з урахуванням вимог 5. 2.
Середні за годину розрахункові витрати (загальна –  , гарячої води –  , холодної води –  ) визначено м3/год за виразами:
 = ,
 = , (2)
 =  ,
Середні за добу витрати води (загальна –  , гарячої води - , холодної води –  ) визначено, як сума середніх витрат води за добу різними споживачами або санітарно-технічними приладами, які забезпечуються водою водопроводом у цілому або його окремими ділянками. 
 
Кількість мешканців в будинку
 
Ui=2, 5n0, 6
Кількість мешканців в помешканні U залежить від величини питомої площі житла прийнятої в населеному пункті на 1 мешканця та кількості кімнат в помешканні (n) і за норми F=13,
Фото Капча