Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Сантехнічне обладнання будинків

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
25
Мова: 
Українська
Оцінка: 
САНТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ БУДИНКІВ
Вступ
Метою даного курсового проекту є практичне засвоєння комплексу питань, пов'язаних з проектуванням та розрахунком систем внутрішнього водопроводу і каналізації.
В Україні здійснюється великими темпами будівництво житлових і громадських будівель. Також постійно підвищується якість будівництва, благоустрій і комфорт будівель. Останнє в багато чому залежить від систем водопостачання, каналізації і газу, які представляють комплекс санітарно- технічного обладнання, без якого неможливо забезпечення нормальних умов життя і продуктивної діяльності людей.
Успішне вирішення задач будівництва в значній мірі залежить від швидкого впровадження досягнень науки і техніки, підвищення рівня індустріалізації робіт, удосконалення структури управління будівництвом, скорочення трудомістких ручних робіт при монтажі на основі науково – технічного прогресу в області механізації, покращення технології будівельного виробництва. У зв'язку з цим велика відповідальність лягає на спеціалістів в галузі водопостачання і каналізації, які повинні вміти запроектувати економічно, дешево, просто і зручно до монтажу системи інженерного обладнання нового або реконструйованого об'єкта.
При експлуатації санітарно-технічного обладнання важливе значення має забезпечення безаварійності роботи і підвищення їх економічної ефективності, економія електроенергії і палива.
Для безаварійності обладнання при експлуатації має значення настройка і перевірка якості монтажу, відповідно до заданого проекту, також створення спеціальних робочих груп по нагляду за роботою. Окрім цього потрібно постійно підвищувати рівень кваліфікації обслуговуючого персоналу.
Можливості підвищення рівня продуктивності праці в житлово-комунальному господарстві здійснюється за рахунок впровадження нових технологій по монтажу санітарно-технічних систем, а також проведення заходів по автоматизації та диспетчеризації цих робіт.
Проект виконано відповідно державних норм:
 1. ДБН В. 2. 5-64: 2012 – Внутрішній водопровід та каналізація Частина 1. Проектування частина. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Київ, 2013, 59 с.
 2. ДСТУ Б А. 2. 4-7. 2009. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень.
 3. ДСТУ Б А. 2. 4-8-95 (ГОСТ 21. 205-93). СПДБ. Умовні позначення елементів санітарно-технічних систем.
 
РОЗРАХУНКОВІ ВИТРАТИ ВОДИ
1.Види розрахункових витрат та їх визначення
Методика визначення
Для гідравлічного розрахунку водопроводів і визначення параметрів їх обладнання використано такі розрахункові витрати холодної і гарячої води:
 • середні (за рік) добові витрати води (загальна –  , гарячої води –  , холодної води –  ) за розрахунковий час споживання води (Т, год), м3/добу;
 • максимальні добові витрати (загальна –  , гарячої води –  , холодної води –  ), м3/добу;
 • максимальні години витрати (загальна –  , гарячої води –  , холодної води –  ), м3/год;
 • мінімальні години витрати (загальна –  , гарячої води –  , холодної води –  ), м3/год;
 • максимальні секундні витрати води (загальна - , гарячої води –  , холодної води –  ), л/с.
 • Максимальні добові витрати води (загальна, гарячої води, холодної води, м3/добу) складають:
   (1)
 де   – коефіцієнт максимальної добової нерівномірності, який приймається згідно з таблицею А. 4 додатка А.
Розрахункові максимальні витрати за секунду та за годину визначено відповідно до таблиць А. 5-А. 9 додатка А з урахуванням вимог 5. 2.
Середні за годину розрахункові витрати (загальна –  , гарячої води –  , холодної води –  ) визначено, м3/год за виразами:
   (2)
 Середні за витрати води (загальна –  , гарячої води –  , холодної води –  ) визначено, як сума середніх витрат води за добу рівними споживачами або санітарно-технічними приладами, які забезпечуються водою водопроводом у цілому або його окремими ділянками.
Кількість мешканців в будинку:
№ з/пТип квартириКількість квартир, NКількість мешканців, U
11-кімнатних3060
22-кімнатних1040
3Разом40 
 Кількість мешканців в помешканні U залежить від величини питомої площі житла прийнятої в населеному пункті на 1 мешканця та кількості кімнат в помешканні (n) і за норми F=13, 7 м2/мешканця. Величину параметра U обчислено за виразом (Житлові будинки. Основні положення. ДБН В. 2. 2-15-2005, див п. 2. 22) :
 Види та кількість санітарних приладів в будинку:
№ з/пТипи квартириКількість санітарних приладів в одній квартиріЗагальна кількість санітарних приладів, Ns
11-кімнатних4120
22-кімнатних440
3Разом8Ns=160
Примітки:
1.Розрахункові витрати питної води у водопроводах холодної води (загальна, холодної води) залежить від:
 • питомої розрахункової середньої витрати води, л/год, віднесеної до одного споживача або санітарно-технічного приладу;
 • кількість споживачів води U або від кількості санітарно-технічних приладів N (для водопроводу в цілому і для окремих ділянок розрахункової схеми мережі водопроводу) ;
 • кількість споживачів води U у житлових і багатоквартирних будівлях згідно з таблицями А. 6-А. 9 додатку А. При використанні таблиць А. 6-А. 9 розрахункові середні витрати води за добу прийнято відповідно до таблиці А. 1 для житлових будинків з різними системами інженерного забезпечення з урахуванням кліматичного району будівництва.
2.Тип споживача води – житловий будинок з водопроводом і каналізацією, з централізованим гарячим водопостачанням та ванними L>1500 мм.
3.Тривалість споживання води впродовж доби – 24 год (ДБН табл. А2)
4.Розрахункові максимально секундні витрати води на будинок визначено за ДБН В. 2. 5-64: 2012 та програмою сайту http: //raschetwk. blogspot. com/p/25-642012. html
Розрахунок витрат води згідно ДБН В. 2. 5-64: 2012
№п/пНазва споживачаОд. Вим. Кількість споживачів, U (за добу) Кількість приладів, NЧас споживання води, год (зм.) Середня витрата води
Фото Капча