Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Сегментація ринку споживачів

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
22
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
1. Виникнення, сутність і зміст сегментаційного маркетингу
2. Фактори, критерії та принципи сегментації ринку споживачів
3. Маркетингові стратегії охоплення ринку споживачів і оцінка цільового сегмента
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Виходячи з товаром на будь-який ринок – споживчий, індустріальний – виробник повинен розуміти, що він не може обслуговувати всіх його покупців, навіть за умови достатньої виробничої потужності. Адже покупці по-різному використовують цей товар, а головне – купують його, керуючись різними мотивами. Тому звичайною справою є розбивка покупців (сегментація) за цими мотивами та іншими ознаками й лише потім – пропозиція товару, виробленого з максимальним урахуванням цих ознак. Ідеальним підходом до планування маркетингової діяльності з погляду задоволення потреб споживачів без перебільшення можна вважати пристосування виробів і послуг до вимог кожного окремого споживача. 

До 1960 р. в теорії й практиці бізнесу панувала орієнтація на агрегований, масовий ринок. Це пояснювалося тим, що, орієнтуючись на загальний, нерозподілений ринок, фірма-виробник мала можливість виробляти велику кількість товарів і отримувати ефект економії на масштабах виробництва. Але з 60-х рр. почала набувати сили тенденція до необхідності розрізнення специфіки споживчого попиту, яка знаходить своє відображення в сегментації ринку збуту. 

Процес розподілення всіх потенційних споживачів ринку будь-якого товару чи послуги на досить великі групи таким чином, щоб кожна з них мала особливі вимоги до даного товару або послуги, - називається сегментацією. Вона застосовується виключно до споживачів (покупців) окремого виду товару чи послуги. Сегмент - це завжди якась група споживачів - покупців годинників, верстатів, консультаційних послуг, учбових програм.

Сегментація - атрибут ринку покупця, оскільки саме боротьба фірм за його гроші примушує глибше вникати в потреби споживача.

Провідні маркетологи Заходу вважають, що вдала сегментація ринку та раціональний вибір сегмента - необхідна умова успіху кожної фірми, що діє в умовах ринкової економіки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: Информация, анализ, прогноз: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 320 с. 
 2. Вовчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник – К.: КНЕУ, 1998. – 268 с. 
 3. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник для вузів. – К.: Лібра, 1998 р., 384с. 
 4. Герасимчук В. Т., Маркетинг: теорія та практика: Нaвчальний посібник - Київ: Вища школа, 1994. - 327 с.
 5. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финпресс, 2000. – 464 с. 
 6. Дэй Дж., Кумар В., Аакер Д. Маркетинговые исследования. - 1-е изд. – СПб: Питер, 2004. – 848 с. 
 7. Зозульов О.В. Методичні основи сегментації ринку Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2000. - 15 с.
 8. Котлер Ф., Армстронг Гари, Сондерс Джон, Вонг Вироника, Основы маркетинга: Пер.с англ. - 2-е европ. изд. - Киев; Москва; Санкт-Петербург: Издат. дом "Вильямс", 1998. - 1056 с.
 9. Крамаренко В.І., Холод Б.І. Маркетинг: Навчальний посібник. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 258 с. 
 10. Липчук В.В., Дудяк А.П., Бугіль С.Я. Маркетинг: основи теорії та практики. Навчальний посібник. – Львів: «Новий Світ – 2000»; «Магнолія плюс». – 2003. – 288 с. 
 11. Малхотра, Нэреш. Маркетинговые исследования: Практ. рук-во / Пер. с англ. - 3-е изд. – М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 960 с. 
 12. Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг: Підручник. – 2-е вид. – Львів: Національний університет «Львівська Політехніка», «Інтелект-Захід» 2002. – 244 с.
 13. Прауде В. Р., Білий О. Б., Маркетинг: Навчальний посібник - Київ: Вища школа, 1994. - 256 с.
 14. Черчилль Г. Маркетинговые исследования. – СПб: Питер, 2000. – 752 с.
10779
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.