Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Семантика твірних основ прізвищ села Куропатники Бережанського району Тернопільської області

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Прізвища як основний клас антропонімів
2. Лексична база прізвищ села Куропатники Бережанського району Тернопільської області
2.1. Антропоніми в основах прізвищ села Куропатники
2.1.1. Чоловічі християнські імена в основах прізвищ села Куропатники
2.1.2. Давньослов’янські імена в основах прізвищ села Куропатники
2.1.3. Андроніми в основах прізвищ села Куропатники
2.2. Антропонімно-апелятивні назви
2.2.1. Прізвища, в основах яких відображені назви за характерними особливостями зовнішності людини
2.2.2. Прізвища, в основах яких відображені назви за особливостями характеру, поведінки людини, її інтелектуальним рівнем
2.3. Апелятивні назви 
2.3.1. Професія, соціальний стан
2.3.2. Прізвища, що походять від назв населених пунктів чи місцевостей
2.3.3. Прізвища, що походять від назв осіб за їх етнічною приналежністю
2.4. Непрозорі назви
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальніст теми дослідження. Історія антропонімікону того чи іншого регіону перебуває в тісному зв’язку з суспільно-політичними, економічними, громадсько-побутовими процесами, що діють на тих територіях у певні хронологічні відрізки. Кожен антропонім, у тому числі прізвище чи прізвисько, містить у собі певну лінгвістичну та історичну інформацію [1; 6]. Увага до походження власних назв, зокрема прізвищ, -  це повернення до пракоренів, шанування пам’яті родоводу, усвідомлення себе на рідній землі сином свого народу, а не безбатченком, перекотиполем.

Розмаїття прізвищ, що нас оточує, їх неповторний фонетичний лад, багатство словотвірних моделей, співвіднесеність з реальною дійсністю ще раз переконливо доводить, що українська мова бере свій початок у глибокій праслов’янській давнині. 

Прізвища - наймолодший клас найменувань в антропонімії, який пройшов довгий шлях в історичному розвитку. Це засвідчено давніми пам'ятками різних періодів і територій. Семантика і словотвірна структура антропонімів утворюють одну з підсистем мови, яка характеризується сукупністю різноманітних за значенням твірних основ і формантів. Актуальність роботи полягає в тому,що прізвища села Куропатники є багатим джерелом для вивчення лексичного розмаїття мови, історії, побуту та вірувань народу, що проживає на певній території. В антропонімах міститься інформація, яка має важливе значення і для історії мови, і для історії її носіїв.

Мета роботи - дослідити  семантику твірних основ прізвищ села Куропатники Бережанського району Тернопільської області.

Завдання: 

 1. Скарткувати прізвища села Куропатники.
 2. З'ясувати семантику твірних основ прізвищ села Куропатники.
 3. Показати частотність вживання твірних основ прізвищ села Куропатники.
 4. Дослідити пасивну лексику в основах прізвищ села Куропатники.
 5. Показати відсоток пасивної лексики в основах прізвищ села Куропатники.

Джерелом дослідження послужили списки виборців села Куропатники Бережанського району Тернопільської області, що нараховує 126 прізвищ.

Наукова новизна: прізвища села Куропатники Бережанського району Тернопільської області не були ще предметом спеціального дослідження.

Об’єкт курсової роботи - прізвища села Куропатники Бережанського району Тернопільської області.

Предмет курсової роботи - семантика твірних основ прізвищ.

 

Список використаних джерел: 
 1. Бачинська Г. Прізвища українських переселенців з Польщі на Тернопільщину, в основах яких відображені церковно-християнські власні імена / Бачинська Г. // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. - Сер. Мовознавство. - 2004. - Вип.2(12)-с.77-83.
 2. Близнюк Б. Церковно-християнські чоловічі імена в основах сучасних гуцульських прізвищ// Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка Сер. Мовознавство. - Тернопіль 2005. - Вип. (13). - С. 81-86.
 3. Бучко Г. «Депатронімізація» як мовний фактор стабілізації українських прізвищ//Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка Сер. Мовознавство. - Тернопіль, 2007. - Вип. 1(16). - С. 130-142.
 4. Інститут української мови Національної академії наук України. Словарь украинского язика. - Київ. - «Лексикон». - 1996р. в 4 томах.
 5. Корнієнко І. Прізвища ад’єктивного типу в Дніпровському Припоріжжі / І. Корнієнко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2005. - №3. - С. 47-49. 
 6. Крохмаль І. М. Українські прізвища як культурно-мовне явище/ І.М.Крохмаль // Вивчаємо українську мову та літературу: Науково-методичний журнал. - К., 2006. - №15. - С. 2-4.
 7. Мосенко Л. Г. Українські імена і прізвища / Мосенко Л. Г. - К.: Знання, 1996. – 47 с.
 8. Панцьо С. Є. Антропонімія Лемківщини / Панцьо С. Є. - Тернопіль, 1995. - 132 с.
 9. Панчук Г.Д. Антропонімія Опілля. Матеріали для спецкурсів та спецсемінарів (методичні рекомендації). - Тернопіль: Тернопільський державний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка. - 2001. - 195 с.
 10. Редько Ю. К. Сучасні українські прізвища / Ю. К. Редько. - К.: Наук. думка, 1966. - 216 с.
 11. СУМ. Словник української мови. - К., 1970-1980. - Т. 1-11.
 12. Худаш М.Л. З історії української антропонімії.  - К.,1977. – 236 с.
 13. Чучка П. Глобальні, національні та регіональні ознаки прізвищ української мови // Дивослово. - К. - 2003. - №10. - С. 23-25.
 14. Чучка П. П. Прізвища закарпатських українців: історико-етимологічний словник / П. П. Чучка. - Львів: Світ, 2005. - 704 c.
 15. Шул В. В. Онім у мастацкім тэксце: монографія / В. В. Шур. - Мінськ: Бел. кнігазбор, 2006. - 216 с.
11552
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).