Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Сфери соціальної роботи

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
19
Мова: 
Українська
Ціна: 
70 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

 1. Аналіз предметної сфери соціальної роботи
 2. Соціальна робота у сфері освіти
 3. Соціальна робота у сфері зайнятості
 4. Соціальна робота у сфері культури
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Список використаних джерел: 
 1. Актуальні пpоблеми теоpії і пpактики соціальної pоботи на межі тисячоліть / Ін-т вищ. освіти АПH Укpаїни, Деpж. центp соц. служб для молоді. - К., 2001. - 341 с. 
 2. Беляева Л.А., Беляева М.А. Категории «социальная работа» и «социально-педагогическая деятельность» в их взаимосвязи // Понятийный аппарат педагогики и образования / отв. ред. М.А. Галагузова. - Вып. 3. - Екатеринбург: СВ-96, 1998. – 139 с.
 3. Бех В. П.  Сутність та зміст соціальної роботи // Нова парадигма. - Запоріжжя, 2002. - Вип.24. - С.143–149. 
 4. Духовність і моральні цінності сучасної української молоді: Аналіт.доп. // Поточ. Арх.. Укр. ін-ту соц. Дослідж. - К., 1998.
 5. Звєрева І.Д. Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю в Україні. - К., 1998. - 240 с. 
 6. Лукашевич М. П. Теорія і методи соціальної роботи: Навчальний посібник. -К.: МАУП, 2003. -165 с.
 7. Соціальна робота:наука і професія/ І.Мигович // Віче. -1998. -№ 5. - С. 74-86.
 8. Соціально-виховна робота в закладах освіти України . - К.: ІЗМН, 1998. – 144 с.
 9. Теорії і методи соціальної роботи: Підручник/ За ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича. -К.: Академвидав, 2005. - 327 с.
 10. Форми організації дозвілля дітей та молоді: Метод. матеріали до тренінгу / Упоряд.: В. В. Молочний, С. О. Моньков, О. В. Безпалько; За заг. ред. І Д. Звєрєвої. - К.: Наук. світ, 2004.
2695
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).