Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Щоденник проходження педагогічної практики з викладання «Основ економіки»

Предмет: 
Тип роботи: 
Індивідуальне завдання
К-сть сторінок: 
41
Мова: 
Українська
Ціна: 
175 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

Індивідуальний план проходження педагогічної практики 
ВСТУП
1. Аналіз бази практики
2. Характеристика навчального контингенту
3. Критичний аналіз відвіданого заняття
4. Практична педагогічна діяльність
4.1 Конспект заняття за темою «Конкуренція як категорія ринкової економіки»
4.2. Конспект заняття за темою «Конкуренція в Україні. Конкурентоспроможність нашої економіки»
4.3. Конспект заняття за темою "Пані Економіка"
4.4. Методична розробка виховного заходу на тему «Я люблю економіку»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми практики зумовлена кардинальними змінами ідеології економічного життя країни. Принципова позиція щодо повноправного членства України у світовому співтоваристві суттєво впливає на трансформацію суспільства: його політику, економіку, духовне й культурне життя. За цих умов відбувається стрімкий процес створення конкурентоспроможної, соціально орієнтованої ринкової економіки.

   Чинними навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів передбачене вивчення профільних курсів, які певною мірою забезпечують знання старшокласниками основ ринкової економіки, серед яких провідне місце займають «Основи економіки».

Мета педагогічної практики - надання студенту можливості апробації себе в ролі викладача середньої школи, засвоєння основних знань, умінь та навичок щодо основних напрямків викладацької діяльності. Здобуття таких навичок передбачає:

‒планування матеріалу, що має  викладатися;

‒підготовка до проведення навчального заняття,

‒підвищення власного освітнього рівня в процесі викладання дисцип-ліни, тобто самовдосконалення.

Така практична робота служить студенту підгрунтям для засвоєння теоретичних знань з педагогіки та психології, методики викладання економіки та комунікацій у навчанні на рівні вмінь їх застосування в раельних умовах. Дана практика дає змогу студенту відповісти на питання – чи хоче він бути педагогом у майбутньому?  Даний досвід є незамінним і для подальшого життя студента, а з іншого боку - цікаво провести два уроки як вчитель. Практика дасть змогу об’єктивно оцінити учнів, як своїх колег, співрозмовників. В цьому і полягає суть проведення практики в загальноосвітній середній школі.

 

Список використаних джерел: 
  1. Выбор методов обучения: метод. пос. для преп. вузов / под ред. Ю. К. Бабанского. - М.: Мега, 1991.
  2. Гецов Г. Работа с книгой: рациональные приемы. - М.: Книга, 1984.
  3. Граф В. Основы самоорганизации учебной деятельности и само¬стоятельная работа студентов / В. Граф, И. Ильястов, В. Ляудис. - М.: изд-во Моск. ун-та, 1981.
  4. Камински Х. Методика преподавания экономики в школе. – Владивосток: Полюс, 2000.
  5. Крамаренко В. И. Методика преподавания экономических дисци¬плин: учеб. пособие / В. И. Крамаренко и др. - Симферополь: Таврида, 1999.
  6. Основы педагогического мастерства: уч. пособ. для пед. уч. завед. / под ред. И. А. Зазюна. - М.: Наука, 1989. 
  7. Рогинский В. М. Азбука педагогического труда / В. М. Рогин-ский. М.: Высшая школа, 1990ю
  8. Савельев В. П., Туляков Ю. Т. Самостоятельная работа - важная составная часть учебного процесса // Вестник СГУ. - 2003. - №11.
  9. Совершенствование форм и методов преподавания политической экономии / под ред. М. М. Макаренко. - М.: Знание, 1986. 
  10. Туляков Ю. Т. Основы методики преподавания. – Симферополь: Гиза, 1998.
6714
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).