Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Шляхи досягнення конкурентрих переваг галузі рослинництва за допомогою виробничої стратегії

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
5
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Шляхи досягнення конкурентрих переваг галузі рослинництва за допомогою виробничої стратегії
 
О. Ю. Шевчук, А. І. Гергец
Таврійський державний агротехнологічний університет
 
В роботі обґрунтована виробнича стратегія ТОВ «Надія» Гуляйпільського району Запорізької області на підставі економічного, статистичного, стратегічного аналізу. Запропоновано практичні засоби досягнення конкурентних переваг галузі рослинництва на основі вдосконалення агротехнологічних заходів для підвищення врожайності озимої пшениці.
Виробнича стратегія виражається в прийнятті рішень, пов’язаних з управлінням виробничим процесом: виборі придатної технології, складанні графіку виробничого процесу, визначенні товарно-матеріальних запасів, а також способів їх виконання. Виробничу стратегію можна розглядати як складову частину загального процесу планування, яка повинна розроблятися з врахуванням можливих майбутніх змін потреб споживачів.
На підставі матриці McKincey /»привабливість-конкурентоспроможність» (табл. 1, рис. 1) визначено, що виробництво озимої пшениці та соняшнику знаходиться в проміжній позиції, яку необхідно підсилювати, так як вони дають підприємству високий прибуток.
 
Таблиця 1
Вихідні дані про обсяги продажів, темпів росту продукції в ТОВ «Надія»
Вид продукціїОбсяг реалізації, тис. грн. Місткість ринку, тис. грн. Частка обсягу продаж в загальному обсязіЧастка конкурентного бізнесу
Пшениця озима912, 55474, 9921, 716, 7
Кукурудза на зерно70, 7282, 806224, 9
Ячмінь ярий263, 11578, 596, 316, 7
Соняшник2953, 423626, 9470, 312, 5
Сума4199, 7Х100Х
 
Де 1 – частка ринку, зайнята під озиму пшеницю; 2 – кукурудза на зерно; 3 – ячмінь ярий; 4 – соняшник. До комплексу агротехнологічних заходів підвищення врожайності відносять: внесення мінеральних та органічних добрив відносно до науково обґрунтованих норм для відповідної зони; впровадження нових сортів, де приріст врожайності сільськогосподарських культур встановлюють на підставі даних про їх продуктивність; застосування науково обґрунтованих сівозмін; застосування засобів захисту рослин. За рахунок запропонованих заходів планової врожайності озимої пшениці збільшено фактичну врожайність з 19, 84 ц/га до 29, 04 ц/га, тобто на 9, 2 ц/ га (табл. 2).
 
Таблиця 2
Розрахунок планової врожайності озимої пшениці
КультуриФактична врожай-ність, ц з 1 гаПриріст врожайності (ц з 1 га) за рахунокПланова врожай-ність, ц/га
Заміни сортуДодат-кове внесення добривГіпсу-вання ґрунтівЛіквіда-ції зрідже-ності насад-женьі т. д
Пшениця озима19, 843, 51, 7-1, 92, 129, 04
 
Планова врожайність і валовий збір озимої пшениці на підприємстві становитиме 26484, 5 ц (планова врожайність озимої пшениці дорівнює 29, 04 ц/га, а запланована посівна площа під озиму пшеницю – 912 га). У плані захисту рослин зазначають обсяги робіт, календарні строки їх виконання, норми витрат препаратів на одиницю робіт (га, т), загальну потребу в цих препаратах, спосіб виконання заходів власними засобами, із залученням спеціалізованих організацій, за допомогою сільськогосподарської авіації, а також вартість цих робіт. Підприємству потрібно 27, 36 ц препарату загальної вартістю 21, 9 грн. (табл. 3).
 
Таблиця 3
Розрахунок потреби у хімічних засобах захисту рослин
Культура та назва препаратуПлоща посіву, гаПлоща обробітку, гаНорма витрат препара-ту на 1 га, кг, лПотреба препа-рату, цВартість 1 ц препа-рату, грн. Загаль-на вартість, грн. 
Озима пшениця Віта вакс 200 ФФ
40% в с. к. 912912327, 360, 8021, 9
 
Загалом при впровадженні комплексу агротехнологічних заходів у виробництво озимої пшениці спостерігається зростання показників ефективності (табл. 4).
 
Таблиця 4
Показники діяльності ТОВ «Надія» до та після впровадження комплексу агротехнологічних заходів
ПоказникиРезультати до впровадження Прогнозуємий результатЕфект 
Урожайність, ц/га19, 8429, 049, 2
Валовий збір, т1626, 52648, 451021, 95
Витрати на виробництво, тис грн. 1008, 41476467, 6
Прибуток від реалізації, тис грн. 912, 51611, 55699, 05
Рентабельність, % 90, 5109, 218, 7
 
Урожайність збільшена на 9, 2 ц/га, валовий збір – на 1021, 95 т. Витрати на виробництво збільшились з 1008, 4 тис. грн. до 1476 тис. грн. Прибуток від реалізації збільшився на 699, 05 тис. грн., рентабельність підприємства – на 18, 7%. Розроблена виробнича стратегія галузі рослинництва ефективна.
 
Список використаних джерел
 
1. Близнюк С. В. Стратегія фірми: Методичні і організаційні аспекти управління / С. В. Близнюк. – К. : Логос, 2008 – 150 с.
2. Бухалков М. Внутрифирменное планирование / М. Бухалков. – М. : 1999.
3. Грівенко та ін. Економічна ефективність виробництва / Грівенко. – Суми: Корнт, 2001.
4. Дайновский Ю. А. 505 приемов бизнеса: Маркетинг, менеджмент, реклама торговля, производство, налоги, стимулирование труда – К. : А. С. К., 2003. – 272 с.
5. Плоткін Я. Д. Виробничий менеджмент / І. Н. Пащанко. – Львів, 1999. – 258 с.
Фото Капча