Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Шляхи модернізації діяльності психологічної служби вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації (дискусійна зала)

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
5
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Опанасець І. В.
 
Шляхи модернізації діяльності психологічної служби вищого навчального закладу
І-ІІ рівнів акредитації (дискусійна зала)
 
Актуальність психологічного супроводу навчально-виховного процесу зумовлена, в першу чергу, новими соціальними вимогами розвитку освіти України. Забезпечуючи психологічну складову організації освітнього середовища, працівники психологічної служби системи освіти допомагають створити умови, які мають сприяти розвитку індивідуальності кожного педагога, окремої дитини, збереженню її здоров’я, формуванню в неї готовності до самостійного життя в суспільстві.
Ефективний методичний супровід навчально-виховного процесу сучасного навчального закладу потребує якісної роботи методичної служби, головною метою якої є забезпечення високого рівня освіти шляхом підвищення професійної майстерності педагогічних працівників.
Психологічною складовою навчально-виховного процесу педагога є:
‒знання вікових особливостей студентів;
‒знання особливостей розвитку пізнавальної сфери різних за віком студентів;
‒знання «психології спілкування»;
‒дотримання певного стилю керівництва: демократичного, авторитарного, ліберального (психологія менеджменту);
‒уміння розрізняти відхилення у поведінці студентів: гіперактивність, тривожність, агресивність; володіти вправами для корекції;
‒уміння володіти собою;
‒знання типологічних властивостей темпераменту студентів;
‒знання форм та методів реагування в конфліктних ситуаціях;
‒знання себе як особистості (темперамент, характер, пізнавальні процеси, тривожність, емпатія);
‒знання особливостей навчання ліворуких та праворуких дітей;
‒знання здібностей і нахилів кожного студента з метою формування творчої особистості.
Забезпечення психологічною підтримкою освітнього процесу у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації є одним із головних напрямів роботи практичного психолога та соціального педагога та містить у собі різноманітні види діяльності. Зокрема, робота психологічної служби повинна бути спрямована на підвищення ефективності функціонування освітнього закладу, яка передбачає гармонізацію психічного розвитку студентів, забезпечення їх успішної соціалізації, збереження та зміцнення здоров’я, попередження відхилень у розвитку і поведінці.
«Концепція розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2012 р.» спрямована на запровадження нових моделей діяльності психологічної служби на основі сучасних досягнень вітчизняної і світової психолого-педагогічної науки, а також розробку та впровадження інноваційних моделей діяльності психологічної служби. Вона орієнтована на посилення ролі й значимості психологічної складової освітнього процесу. Основною метою системи психологічного й соціального забезпечення освіти є підвищення якості й забезпечення доступності послуг у сфері психології і соціальної роботи. Але реалізація практичних заходів, спрямованих на розбудову психологічної служби, може бути ефективною не лише за умови залучення до спільної роботи фахівців (соціальних працівників, психологів та соціальних педагогів), а й за умови використання сучасних інтернет-технологій. Динаміка розвитку суспільства, швидке проникнення новітніх інформаційних технологій у різні галузі діяльності людини не дозволяють освітній галузі залишатися осторонь цього процесу.
Розглянемо шляхи застосування сучасних інтернет-технологій для модернізації психологічної та методичної підтримки. При вивченні потреб педагогів, студентів та їхніх батьків щодо проблем, які виникають під час навчання, було виявлено необхідність у психолого-педагогічній підтримці всіх учасників навчально-виховного процесу.
Як забезпечити таку підтримку, враховуючи територіальну віддаленість навчальних закладів та недостатню кількість студентів для відкриття ставки психолога чи соціального педагога згідно з чинним законодавством тощо? У зв’язку з цим виникла ідея розробки блоку психолого-педагогічного консультування учасників навчально-виховного процесу в закладах за створеною інноваційною моделлю діяльності служби психолого-педагогічних консультацій та з’явився такий сегмент проекту, як Консультаційний психолого-педагогічний on-line-центр.
Цінністю в професійному становленні та самоствердженні є потреба і здатність фахівця до постійного професійного зростання. Надати методичну допомогу вчителю, провести психолого-педагогічну діагностику учнів, запропонувати корисні поради батькам можна, використовуючи таке новітнє технологічне забезпечення, як електронна пошта, skype, форум, сайт, блог, безкоштовне тематичне електронне розсилання тощо.
Розробляються анкети для вивчення потреб у практичних психолого-педагогічних аспектах роботи, рекомендаціях та конкретних порадах щодо взаємовідносин таких категорій, як: педагог – студент; студент – студент; студент – батьки; педагоги – батьки.
Кримською філією ННДІУ був забезпечений електронний варіант цих анкет і сьогодні вони доступні для всіх бажаючих (http: //dsl. sf. ukrtel. net/ank_mush/index2. php? t_id=3). Передбачається, що результати анкетування виявлять, у зв’язку з чим виникають труднощі (навчання, виховання, спілкування, взаєморозуміння, індивідуальний підхід і т. д.), а також дозволять визначитися з тими тренінговими вправами, порадами і спрямуваннями подальшої співпраці, які можна буде запропонувати учасникам навчально-виховного процесу в навчальних закладах.
Важливим завданням діяльності психологічної служби є підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу: студентів, педагогів, батьків. Саме інтернет-технології дозволяють реалізувати це завдання повною мірою. Структура проекту Консультаційного психолого-педагогічного on-line-центру передбачає створення умов для звирішення цих завдань.
Процес психолого-педагогічного консультування передбачає планомірну і клопітку роботу з людиною стосовно її проблеми. Саме тому не можна зупинятися лише на одній формі спілкування. Важливо залучити до активної співпраці батьків студентів. Для цього пропонується відкрити інтернет-клуб для батьків, де б вони могли поділитися не лише своїми проблемами, але й сімейними надбаннями.
Використовуючи різні ресурси, ми можемо забезпечити:
‒вирішення завдань завдяки ICQ чи skype (голосовий зв’язок);
‒пошук проблеми та причин, що її викликали, завдяки листуванню по e-mail;
‒довгострокову підтримку та формування високого рівня психолого-педагогічної культури під час участі у роботі форуму.
У підсумку можна зазначити, що реалізація завдань реформування освітньої галузі пов’язана з подальшим розвитком психологічної служби й має стати одним із пріоритетів у наближенні системи освіти України до європейських стандартів. Створення Консультаційного психолого-педагогічного on-line-центру і впровадження за його допомогою інноваційних технологій особистісно орієнтованого навчання та виховання в умовах країни проживання може стати дієвим освітнім інтернет-ресурсом, що допомагатиме українцям усього світу вирішувати проблемні питання.
 
Список використаної літератури
 
1.Анкети для вивчення потреб у практичних психологічно-педагогічних рекомендаціях [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //dsl. sf. ukrtel. net/ank_mush/index2. php? t_id=3.
2.Лист МОН України «Про сприяння у розвитку психологічної служби системи освіти» № 1/9-530 від 05. 08. 2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //osvita. ua/legislation/Ser_osv/8753.
3.Концепція розвитку психологічної служби освіти України на період до 2012 року: проект [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //psiholog-shapka. blogspot. com/2010/07/blog-post_12. html.
4.Пінюгіна К. О. Палітра психологічного досвіду Миколаївщини / К. О. Пінюгіна. – Миколаїв: МОІППО, 2011.
5.Робота психолога з педколективом / упор. Т. Гончаренко. – К. : Шкільний світ, 2005.
6.Фридман Л. М. Педагогический опыт глазами психолога: книга [для учителя] / Л. М. Фридман. – М: Просвещение, 1987.
Фото Капча