Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Шляхи підвищення економічної ефективності виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах України

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
5
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Головне завдання галузі молочного скотарства України – забезпечення потреб населення продуктами харчування та створення конкурентоспроможного експорту. Однак, вже протягом багатьох років дане завдання не виконується. Кризова ситуація, що склалася в досліджуваній галузі обумовлена рядом причин:
- диспаритет цін на продукцію тваринництва і матеріально-технічні ресурси;
- недосконала система регулювання ринку, коли значна кількість продукції реалізується через посередників, які привласнюють левову частину прибутків, створену на стадії виробництва;
- незадовільний рівень селекційно-племінної роботи та технологічного забезпечення;
- відсутність дієвої державної політики щодо створення сприятливих економічних умов для розвитку галузі.
В Україні спостерігається негативна тенденція до зниження валового виробництва молока з 18634, 1 тис. т в 1990 році до 2236, 0 тис. т в 2009 році. Дане зниження є наслідком постійного скорочення чисельності поголів’я корів молочного напрямку в сільськогосподарських підприємствах (з 6, 2 млн. голів у 1990 році до 604, 6 тис. голів у 2009 році (на 90, 2%)).
Позитивним моментом діяльності виробників молока в Україні є поступове зростання продуктивності корів – з 2312 кг в 1995 році до 3991, 5 кг в 2009 році, однак у порівнянні з іншими країнами показники продуктивності є дуже низькими (рис. 1).
 
Рис. 1. Надої молока в Україні та в інших країнах в 2008 році [4]
 
Вступ України до СОТ гостро ставить проблему підвищення конкурентоспроможності вітчизняної молочної продукції. У країнах Східної Європи, які вступили до ЄС, відбулося підвищення якості та заміна стандартів на всю молочну продукцію. В Румунії та Болгарії за фінансової підтримки держави створені спеціальні фонди для стимулювання поліпшення якості продукції. Крім того, було заявлено про закриття ферм і переробних підприємств, що виробляють молочну продукцію, яка не відповідає нормам ЄС. Унаслідок цього зменшилася кількість дрібних товаровиробників, які не в змозі були забезпечити нові високі вимоги до якості продукції [2, с. 150]. Щоб вийти на ринку ЄС, уряд Польщі заборонив закуповувати молоко на фермах, які утримують менше 14 корів.
Порівняння вимог стандартів України та стандартів ЄС на молоко коров’яче незбиране наведене в таблиці 1 [5].
 
Таблиця 1
Порівняння вимог стандартів України та стандартів ЄС на молоко коров’яче незбиране
КраїниЖирність, % Вміст білка, % Вміст соматичних клітин в см3Бактеріальна забрудненість в см3
Україна3, 43, 0400 000100 000
Росії3, 43, 0500 000300 000
Світ4, 23, 4249 99924 999
 
Для того, щоб одержати молоко вищої якості необхідно застосовувати відповідну технологію його виробництва: машинне доїння, молокопровід, фільтрування й охолодження молока. Більшість малих підприємств не мають змоги технологічно й фінансово модернізуватися, тому за прогнозами Міжнародної Молочної Федерації найближчим часом у світі триватиме процес укрупнення молочних ферм. Так, у країнах ЄС ферми з поголів’ям 50-100 корів вироблятимуть 75% молока, а кількість їх збільшиться вдвічі за рахунок скорочення дрібних ферм [2, с. 151].
Для відродження молочного скотарства в Україні необхідно вирішити ще одну проблему. Враховуючи те, що молоко належить до продуктів першої необхідності, обґрунтованим є внесення пропозицій щодо пониження ставки податку на додану вартість, як це зроблено в багатьох країнах світу. Наприклад, в Італії, ставка податку на додану вартість на товари першої необхідності, зокрема, на хліб, молоко та інші, становить лише 2% [3, с. 13]. Більшість європейських країн застосовує поряд з основною і пільгову ставку ПДВ, за якою оподатковуються, як правило, операції з реалізації соціально значущих товарів (зокрема продуктів харчування), сільськогосподарської продукції. Так, у країнах ЄС стандартна ставка ПДВ знаходиться в межах 16-21%, пільгова – 10-2, 2%. У США ПДВ взагалі не застосовується, а податок з продажу при реалізації продуктів харчування (за винятком продажу через мережі барів, кафе, ресторанів, а також алкогольних напоїв) не сплачується [1, с. 21].
Саме тому, вважаємо за необхідне застосування пільгової ставки ПДВ щодо операцій з поставки молока сільськогосподарським товаровиробникам.
Зростання обсягів виробництва та підвищення якості молока можливе за умови створення сільськогосподарських кооперативів, які мають більше фінансових ресурсів для закупівлі нової техніки, а значить і підвищення якості кінцевого продукту.
Підвищення економічної ефективності галузі молочного скотарства в Україні можливе за рахунок реалізації наступних стратегічних рішень:
створення великотоварних спеціалізованих сільськогосподарських підприємств;
технічне переоснащення та модернізація наявних ферм та освоєння нових технологій утримання молочного стада;
нарощування та оптимізація поголів’я корів в сільськогосподарських підприємствах та підвищення їх продуктивності. Поголів’я молочного стада можна збільшити за рахунок наступних заходів:
- збільшення виходу телят у господарствах у розрахунку на 100 корів не менше 90%;
- розширеного відтворення молочних стад на рівні 8-10% за рік.
Для підвищення продуктивності корів необхідно забезпечити повноцінну годівлю тварин відповідно до їхніх фізіологічних норм (не менше 45 ц к. од на рік).
збільшення обсягів виробництва молока за рахунок покращення продуктивності тварин та кормової бази;
здійснення державної політики спрямованої на стимулювання великотоварного виробництва через відповідний механізм дотацій та надання пільгових кредитів.
Реалізація усіх вищенаведених заходів створить сприятливі умови для розвитку молочного скотарства нашої країни, забезпечить зростання обсягів виробництва молока, дозволить довести обсяги споживання молока і молокопродуктів до фізіологічної потреби (380 кілограмів у розрахунку на одну людину) та збільшити експортний потенціал молочної продукції.
 
Список використаних джерел
 
Амбросов В. Я. Забезпечення державної підтримки сільськогосподарського виробництва в умовах членства України в СОТ / В. Я. Амбросов, В. М. Онегіна // Економіка АПК. – 2009. – № 2. – С. 15-24.
Козак О. А. Основні тенденції розвитку світового ринку молока та молочної продукції // Економіка АПК / О. А. Козак. – 2007. – № 3. – С. 149-153.
Окопний О. М. Відродження тваринництва в Україні та напрямки його розвитку // Економіка АПК / О. М. Окопний. – № 5. – С. 8-14.
Сільське господарство України. – Статистичний збірник. – К., 2009. – 370 с.
Фото Капча