Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Шоботов В.М. Цивільна оборона: Навчальний посібник: Вид. 2-ге, перероб. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 438 с.

Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
437
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
В. М. ШОБОТОВ
 
ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА
 
Видання 2-ге, перероблене
 
Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України
як навчальний посібник для студентів
вищих навчальних закладів
 
Київ—2006
 
УДК 335.58(075.8)
ББК 68.9я73
Ш 78
Гриф надано
Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/11-24.21 від 13.06.2003)
Рецензенти: В. С. Волошин — д-р екон. наук, проф.; М. І. Ушаков — начальник управління з питань надзвичайних ситуацій і цивільної оборони населення м. Маріуполь, полковник.
Шоботов В. М. Ш 78 Цивільна оборона: Навчальний посібник: Вид. 2-ге, перероб. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 438 с.
ISBN 966–364-166-5
У навчальному посібнику викладено:
— основні завдання,принципи організації функціонування Цивільної оборони України на об'єктах господарювання, територіях і України в цілому;
— вплив надзвичайних ситуацій
— вплив надзвичайних ситуацій (НС) на життєдіяльність населення, способи захисту, методика прогнозування наслідків надзвичайинх ситуацій і оцінка стійкості роботи об'єктів;
— система ліквідації наслідків НС, забезпечення життєдіяльності населення в період ліквідації наслідків НС, дії населення в умовах НС, а також керівників об'єктів господарювання (ОГ) щодо попередження НС і щодо керівництва ОГ при ліквідації наслідків НС;
— система підготовки населення з Цивільної оборони;
— основні положення міжнародного права з Цивільної оборони, особливості її оргнізації в зарубіжних країнах.
Пропонується для спеціалістів і магістрів під час вивчення курсу і підготовки розділу «Цивільна оборона» в дипломному проекті, а також може бути корисним для підготовки керівного, командноначальницького складу об'єктів господарювання.
 
© В. М. Шоботов, 2006
ISBN 966–364-166-5 © Центр навчальної літератури, 2006
Фото Капча