Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Склад учасників та правове становище у господарському процесі

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
16
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Вступ
 
На господарський суд покладені повноваження по розгляду справ за позовними заявами юридичних осіб (в т. ч. іноземних), громадян-підприємців, держаних та інших органів, прокурорів (їх заступників), які звертаються в інтересах держави.
3а вісім років діяльності арбітражні суди розглянули майже мільйон справ, тобто в мільйоні випадків були поновлені порушені права юридичних осіб. Більш як 4 мільярди незаконно утриманих гривень минулого року було повернуто господарюючим суб'єктам та до бюджету країни. За розглядом справ у 1998 р. до бюджету було сплачено у вигляді держмита близько 200 мільйони) гри., а також 3 млн. російських рублів, 10 мільйонів білоруських рублів, 2, 5 мільйона доларів СШЛ та 50 мільйони) марок ФРН.
Стрімке зростання кількості розглянутих справ свідчить не лише про пожвавлення господарської діяльності підприємств, але й про зростаючу довіру до суду з боку суспільства. Для нас, суддів системи арбітражних судів України, особливо приємно усвідомлювати, що громадяни задля встановлення справедливості не шукають так званих “обхідних шляхів” у вирішенні проблем та суперечок, а звертаються саме до арбітражних судів, які здатні неупереджено та у відповідності з чинним законодавством розв’язати будь-яку конфліктну ситуацію, що склалася.
Важливе місце в арбітражному процесі належить сторонам.
 
Принципи організації і діяльності суду та значення сторін в процесі
 
За статтею 2 “Закону України про арбітражний суд”.
Організація і діяльність арбітражного суду визначаються Конституцією України, цим Законом, Арбітражним процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України, а також міждержавними договорами й угодами, ратифікованими у встановленому порядку.
Арбітражні суди утворюються на засадах призначення всіх арбітрів Верховною Радою України і здійснюється на принципах:
1) Законності. Це один з пріоритетних напрямків діяльності арбітражних судів при винесенні рішень, ухвал і постанов, а найвищою оцінкою роботи кожного судді є стабільність винесених ним судових актів.
2) Рівності сторін перед законом і арбітражним судом. ст. 71. Арбітражного процесуального кодексу України.
1. принцип рівності сторін перед законом і арбітражним судом виявляється в тому, що сторони в арбітражному процесі користуються рівними процесуальними правами. позивач і відповідач мають право знайомитись з матеріалами справи, брати участь в судовому засіданні, подавати докази в підтвердження своїх вимог і заперечень, заявляти клопотання і відводи, оскаржити рішення, укладати мирову угоду, вимагати примусового виконання виданого наказу та ін. Арбітражний суд повинен стежити за дотриманням вимог закону про рівність прав сторін і сприяти їх здійсненню.
2. Сторони мають право самостійно визначати, які докази, крім тих, що витребувані, можуть подати в процесі підготовки справи до розгляду або в самому процесі розгляду справи. позивач має право в процесі підготовки справи до розгляду, а також під час її розгляду відмовитись від позову або зменшити його розмір, а відповідач – визнати позов.
3) Незалежності, в тому числі й від органів законодавчої та виконавчої влади і підкорення тільки законові.
4) Арбітрування. стаття 73. Арбітражний суд сприяє досягненню угоди між сторонами. Умови угоди викладаються в адресованій арбітражному суду письмовій заяві, підписаній представниками сторін. Арбітражний суд приймає рішення відповідно до цієї угоди, якщо угода між сторонами не суперечить і матеріалам справи.
1. Застосування методу арбітрування в арбітражному процесі дозволяє найбільш правильно вирішити спір, виключає можливість виникнення інших подібних спорів. Представники сторін (якими найчастіше є самі керівники юридичних осіб) виявляють в процесі арбітрування причини спорів, а також недоліки в роботі підприємств, організацій, вживають заходів до їх усунення.
2. В процесі підготовки справи до розгляду, а також під час її розгляду арбітражний суд має сприяти досягненню сторонами угоди. умови угоди викладаються в адресованій арбітражному суду письмовій формі за підписом представників сторін.
При цьому головуючий арбітр повинен витребувати від представників сторін щодо їх повноважень на таку угоду.
3. Арбітражний суд приймає рішення відповідно до цієї угоди Якщо ця угода суперечить діючому законодавству або порушує чиї-небудь права і охороняючи законом інтереси, арбітражний суд повинен відмовити в затверджені своїм рішенням такої угоди про що виноситься відповідна ухвала.
5) Гласності та відкритого розгляду справ, за винятком випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної та комерційної таємниці або коли є обгрунтовані заперечення однієї із сторін. За статтею 72 Арбітражно – процесуального кодексу України і Конституцією України проголошено, що розгляд цивільних (в тому числі й господарських) справ в усіх судах проводиться відкрито.
Згідно з цим Кодексом та іншими нормативними актами кожному учаснику процесу надаються рівні можливості подавати необхідні докази, пояснення як в письмовій, так і в усній формі.
Письмові докази, які знаходяться в матеріалах справи, можуть бути оголошені в засіданні арбітражного суду як за вимогою учасників процесу, так і з ініціативи арбітра (арбітрів).
Кіно, фото і відео зйомки, а також використання інших технічних засобів в залі засідання арбітражного суду можливо, але тільки з дозволу арбітра, як правило на початку засідання. Якщо особа, яка бере участь в арбітражному процесі, не володіє мовою, якою ведеться судочинство, за клопотанням цієї особи до участі у справі залучається перекладач.
Якщо предмет спору або матеріали справи, яка розглядається, являють собою державну та комерційну таємницю, розгляд справи
Фото Капча