Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Складання плану діяльності підрозділу підприємства

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
34
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст:
 
Частина 1. Завдання на виконання курсової роботи
Частина 2. Складання плану діяльності підрозділу підприємства
2.1 Планування збуту та виробництва продукції
2.2 Планування забезпеченості  виробничої програми потужністю
2.3 Планування витрат на електроенергію для технологічних потреб
2.4 Планування витрат на матеріали, що використовують для технологічних потреб
2.5 План з праці та її оплати
2.6 Розрахунок планової собівартості виробленої продукції
2.7 Фінансове планування діяльності підрозділу
Список використаної літератури
 
1. ЗАВДАННЯ НА ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
 
Розрахувати основні показники поточного плану діяльності підприємства на перший квартал планового року (цифри умовні)
Таб 1.1.   вихідні данні (Z-остання цифра залікової книжки; Х-передостання)
 
Розділ 1. Планування збуту і виробництва  продукції. 
На підставі прогнозу збуту  на І-й квартал  року, даних про залишки готової продукції та середній строк зберігання виробу на складі  скласти план збуту та виробничу програму (ВП) та розрахувати наступні  показники.
1.1. Виручку від реалізації продукції без ПДВ.
1.2. Суму ПДВ.
1.3. Виручку від реалізації з ПДВ.
1.4. ВП.
1.5. Обсяг товарної продукції. 
Розділ 2. Планування забезпеченості  ВП потужністю.
Розрахувати:
2.1. Трудомісткість ВП.
2.2. Ефективний фонд часу одного верстата та груп устаткування .
2.3. Пропускну спроможність устаткування.
2. 4. Коефіцієнти  завантаження по групам устаткування та в цілому по цеху.
2.5. При необхідності  внести пропозиції щодо усунення «вузьких місць». Та розрахувати нову пропускну спроможність і Кзав.
2.6 Коефіцієнті режимної і реальної змінності.
Розділ 3. План по праці і заробітній платі.
Визначити: 
3.1.  Номінальний фонд робочого часу одного виробника. 
3.2.   Баланс робочого часу робітника з урахуванням  даних (див. Табл 1.2). 
3.3.  Кількість робітників на нормованих роботах. 
3.4. Кількість ремонтників.
3. 5. Кількість прибиральниць. 
3.6. Загальну кількість працівників в І кв. за даними табл. 10. 
3.7. Виробіток одного працівника
3.8. ФЗП персоналу 
Таблиця 1.2 Баланс робочого часу 1 середньооблікового робітника на плановий  рік
 
 
Таблиця 1.3 Розрахунок ФЗП керівників, фахівців, службовців
 
Розділ 4. Планування собівартості продукції.
Визначити:
4.1. Витрати на матеріали .
4..2. Витрати на паливо та електроенергію  на технологічні потреби . 
4.3.  Загальновиробничі витрати . 4.4.  Адміністративні витрати.  4.5. Видатки на збут.ї  
4.6. Загальні витрати. 
Розділ 5. Планування прибутку підприємства
5.1. Змінні витрати
5.2. Маржинальний прибуток.
5.3. Чистий прибуток
 
 
 
 
ЧАСТИНА 2. СКЛАДАННЯ ПЛАНУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛУ ПІДПРЄМСТВА
2.1 Планування збуту та виробництва продукції
 
В умовах ринкової економіки зростає мотивація керівництва підприємств формуватия завдання, і ставити останні перед підприємствами та їхніми підрозділами, виходячи, насамперед, не з існуючих можливостей (наявність відповідних основних фондів, робочої сили, що за професійною структурою та
кваліфікаційним рівнем відповідає потребам виробництва, існування відповідних технологій та ін.), а з потреб споживачів продукції або послуг. Тому планування збуту та виробничої програми в сучасних умовах господарювання базується саме на маркетінговому підході. У курсовій роботі приймаємо, що попит на продукцію підрозділу формується в основному за рахунок потреб у запчастинах для запланованих ремонтів рухомого складу. Крім того, його формують наявні договорні забов’язання між підрозділом і сторонніми підприємствами й іншими струкрурними підрозділами, а також залишки готової продукції на кінець і початок планового періоду. Таким чином, усі фактори формування попиту достатньо передбачувані, що спрощує процес   планування   обсягів   виробництва   та      свідчить   про   так     званий «передбачуваний попит».
Під час виконання цього розділу курсової роботи необхідно визначити наступні показники:
  1. обсяг збуту  в натуральних одиницях вимірювання ;
  2. виручку від реалізації продукції без урахування податку на додану вартість (ПДВ);
  3. суму ПДВ;
  4. виручку від реалізації з ПДВ;
  5. виробничу програму із виготовлення запасних частин в натуральних одиницях вимірювання.
  6. виробничу програму із виготовлення запасних частин у вартісних одиницях вимірювання (у курсовій роботі приймаємо, що вона співпадає з товарною продукцією).
Планується, що за перший квартал рухомий склад депо міста здійснить відповідний натуральний пробіг. У межах одного міжремонтного циклу тролейбус проходить один капітальний ремонт, два середні ремонти та дванадцять технічних оглядів № 2. Під час одного міжремонтного циклу (від проведеного капітального ремонту до виникнення необхідності у проведенні наступного капітального ремонту) в середньому потреба у запчастинах за видами (НЗЧі) складає:
«А»  = 149 од.;
«В»  = 95 од.
Згідно з існуючими договорами необхідно передати стороннім організаціям наступну кількість запчастин (ЗЧб) у межах бартерних операцій 
«А»  = 130 од.;
 «В»  = 110 од.
На початок року в підрозділі депо наявні запаси запчастин (ЗГПп) в кількості
«А»  = 290 од.;
«В»  = 150 од.
На початок наступного після планового кварталу в підрозділі необхідно забезпечити для нормальної подальшої діяльності депо наявність запасів запасних частин (ЗГПк) в кількості, яка визначається додатковим розрахунком:
«А»  = 100 од.;
«В»  = 80 од.
1) На підставі даних про очікуваний у
Фото Капча