Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Словесні методи на уроках природознавства у початкових класах

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
45
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Характеристика словесних методів навчання природознавства, їх класифікація
1.1. Пояснення у репродуктивному і творчому стилях
1.2. Розповідь як метод, реалізація її інформації
1.3. Специфіка керування процесом пізнання під час розповіді
1.4. Види розповіді за змістом, за рівнем пізнавальної самостійності, їх ефективність
1.5. Інтерактивні методи навчання природознавства
2. Методика використання словесних методів навчання на уроках природознавства
3. Методика використання інтерактивних технологій в навчально-виховному процесі з природознавства
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Організація навчання у початковій школі залежить як від об’єму та змісту навчального матеріалу, так і від правильного вибору методів його викладання. Відомо, що лише правильно підібрані методи навчання, які відповідають змістові навчального матеріалу і вікові учнів, забезпечують ефективне засвоєння знань, підвищують якість їх, посилюють його виховну функцію.

Навчально-виховний процес з природознавства являє собою поєднання педагогічної діяльності вчителя і навчальної діяльності учнів, а методом нав-чання є спосіб передачі знань вчителем і одночасно спосіб засвоєння їх учнями. Тобто метод навчання - це упорядковані способи взаємозв’язаної діяльності вчителя і учнів, які спрямовані на вирішення навчально-виховних завдань.

Як бачимо, методи навчання - це система послідовних дій вчителя, спрямованих на організацію пізнавальної і практичної діяльності учнів, які забезпечують найбільшу оптимізацію навчально-виховного процесу. Отже, метод навчання поєднує дві взаємозв’язані сторони: діючу - вчителя і сприймаючу - учнів. Характер такої взаємодії залежить від джерела знань.

В перші роки роботи радянської школи до словесних методів навчання відносилися негативно, необґрунтовано розцінюючи їх як пережиток минулого. Надалі, починаючи з 30-х років, словесні методи, навпаки, стали переоцінюватися, навчання здобувало словесний, вербальний характер, унаслідок чого спостерігався відомий відрив навчання від життя. 

Сучасна дидактика надає великого значення словесним методом навчання, одночасно відрізняючи неприпустимість їх ізоляції від інших методів і гіперболізації їх значення. Слово мудрого і шановного наставника, яке відповідає найважливішим педагогічним вимогам, не лише відіграє роль справжнього світоча знань для учнів, але й чинить на них емоційний вплив, має величезне виховне значення, є важливим засобом формування наукового світогляду, поведінки, позитивних якостей особистості всебічно розвитої людини. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить про те, що проблемою організаційних форм та методів навчання природознавства в початковій школі цікавилось багато вчених, зокрема Л.Бурова, В.Горощенко, В.Грузинська, П.Завітаєв, І.Звєрєв, З.Клепініна, Л.Мельчаков, Л.Нарочна, В.Онищук, В.Перекалова, Л.Прокоф’єва, М.Скаткін та інші.

Мета роботи - дослідження особливостей використання словесних методів навчання на уроках природознавства у початковій школі.

Об’єкт дослідження - словесні методи навчання природознавства у початковій школі.

Предмет дослідження - методика використання словесних методів навчання на уроках природознавства у початкових класах.

Для досягнення мети роботи необхідно розв’язати такі завдання:

 • з’ясувати особливості пояснення репродуктивного і творчого стилю;
 • описати розповідь як метод, реалізацію її інформації;
 • визначити специфіку керування процесом пізнання під час розповіді;
 • проаналізувати види розповіді за змістом, за рівнем пізнавальної самостійності, їх ефективність;
 • описати інтерактивні методи навчання природознавства;
 • вказати особливості методики використання словесних методів навчання на уроках природознавства;
 • дослідити методику використання інтерактивних технологій в навчально-виховному процесі з природознавства.

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань використовувалися методи емпіричного та теоретичного рівнів, зокрема, вивчення та аналіз педагогічної, психологічної літератур з проблем дослідження, аналіз та узагальнення досвіду вивчення проблеми дослідної діяльності в початкових класах, спостереження навчального процесу.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури і додатків, обсяг роботи 45 аркушів.

 

Список використаних джерел: 
 1. Аквилева Г.Н., Постникова Е.А., Суворова Г.Ф. Преподавание природоведения в малокомплектной школе: Пособие для учителя трехлет. нач. шк. - М.: Просвещение, 1987. - 96 с.
 2. Варзацька Л. Інтерактивні методи навчання: лінгводидактичні засади // Дивослово. - 2005. - № 2. - C. 5-19.
 3. Вербицька О. Інтерактивні методи навчання предметів природничого циклу // Початкова школа. - 2007. - № 6. - C. 25-27.
 4. Воспитание и развитие детей в процессе обучения природоведению: Пособие для учителей. - М.: Просвещение, 1981. - 152 с.
 5. Добірка статей з методики викладання природознавства // Початкове навчання та виховання. - 2008. - № 27. - C. 25-39.
 6. Екологічна освіта і виховання: досвід та перспективи. - Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. - Київ: Центр екологічної освіти та інформації, 2001. - 248 с.
 7. Іванішена С. Форми та методи інтерактивного навчання // Початкова школа. - 2006. - № 3. - C. 9-11.
 8. Іваннікова І. Україна на планеті Земля. Урок з курсу "Я і Україна. Природознавство". 4-й клас // Початкова освіта. - 2007. - № 45. - C. 16-18.
 9. Карпенчук С. Теорія і методика виховання. - К.: Вища школа, 1997. - 261 с.
 10. Кокарєва І. Інтерактивні технології у навчанні: Курс "Я і Україна", 4 клас // Початкова школа. - 2006. - № 2. - C. 19-21.
 11. Методика викладання природознавства // Розкажіть онуку. - 2007. - № 9. - C. 77-92.
 12. Нарочна Л.К. та ін. Методика викладання природознавства: Навч. посібник / Л.К. Нарочна, Г. В. Ковальчук, К.Д. Гончарова. - 2-е вид., перероб. і допов. К.: Вища школа, 1990. - 302 с.
 13. Овчарова Т. Пізнавальні завдання на уроках "Я і Україна" 4-й клас // Початкова освіта. - 2007. - № 10. - C. 5-11.
 14. Падалка О.С., Нісімчук А.С. Педагогічні технології. - К.: Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1995. - 252 с.
 15. Пакулева Л.Т. Методика преподавания природоведения. - М.: Просвещение, 1990. - 192 с.
 16. Побірченко Н. Інтерактивне навчання в системі нових освітніх технологій // Початкова школа. - 2004. - № 10. - C. 8-10.
 17. Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Науково-методичний посібник; за ред. О. І. Пометун. -К.: А.С.К., 2004. - 192 с.
 18. Природознавство: Добірка статей // Початкова освіта. - 2008. - № 11. - C. 1-10.
 19. Природознавство: Добірка статей // Розкажіть онуку. - 2008. - № 10. - C. 127-138.
 20. Саган О. Інтерактивні методи навчання як засіб формування навчальних умінь молодших школярів // Початкова школа. - 2002. - № 3. - C. 20-21.
 21. Салтовська В. Використання інтерактивних методів навчання на уроках розвитку мови // Рідна школа. - 2005. - № 3. - C. 16-18.
 22. Фіцула М.М. Педагогіка. - К.: Знання, 2000. - 653 с.
 23. Хабазня Г. Проекти з природознавства у 2-4-х класах // Початкова освіта. - 2006. - № 40. - C. 12-16.
 24. Яришева Н.Ф. Методика ознайомлення дітей з природою: Навч. посібник. - К.: Вища школа, 1993. - 255 с.
6758
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).