Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Соціальна перцепція: поняття, суть і механізми реалізації

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
22
Мова: 
Українська
Ціна: 
70 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Історичні підходи до вивчення перцепції
 2. Поняття і функції соціальної перцепції
 3. Класифікація і механізми перцепції
 4. Зміст і ефекти міжособистісної перцепції
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

У процесі спілкування повинне бути присутнє взаєморозуміння між учасниками цього процесу, однак власне взаєморозуміння може у цьому випадку бути пояснене по-різному:

 • як розуміння цілей, мотивів, установок партнера по взаємодії,;
 • як не лише розуміння, але і прийняття, розуміння цих цілей, мотивів, установок. 

Однак і в одному, і в іншому випадках велике значення має той факт, як сприймається партнер по спілкуванню, іншими словами, процес сприйняття однією людиною іншої виступає як обов'язкова складова частина спілкування і умовно може бути названий перцептивною стороною спілкування. 

У будь-якому випадку зрозуміло, що під час сприймання соціальних об’єктів перцептивне сприймання має свою специфіку, яка полягає в тому, що дається одночасна оцінка і об’єктивно, і суб’єктивно значущим зовнішнім і внутрішнім характеристикам об’єктів сприймання. У зв’язку з цим варто відзначити, що образ, як „результат” соціально-перцептивного процесу, функціонує далі у всій системі взаємин людей. При цьому іноді „образи” іншої людини, групи, будь-якого соціального явища в якості „орієнтувальної основи поведінки” є більш значущими в цих взаєминах, ніж самі об’єкти.

Специфічними рисами соціальної перцепції є те, що:

 • соціальний об’єкт не пасивний, не байдужий до того, хто його сприймає; тут виявляється так звана „подвійна суб’єктність” - взаємне сприймання і пізнання, коли для побудови стратегії взаємодії беруться до уваги не тільки потреби, мотиви та настанови власні, але й іншого;
 • впливаючи на об’єкт сприймання, перцептор прагне трансформувати уявлення про себе в сприятливий для своїх цілей бік;
 • увага суб’єкта зосереджена не на моментах породження образу як результату відображення реальності, що ним сприймається, а на змістових і оцінних інтерпретаціях об’єкта сприймання, в тому числі і причинних;
 • сприймання соціальних об’єктів характеризується більшою злитістю пізнавального і емоційного компонентів, більшою залежністю від мотиваційно-смислової структури суб’єкта, що сприймає.

Перш ніж розкривати в змістовному плані характеристики цієї сторони спілкування, необхідно уточнити основні терміни цієї галузі. Досить часто сприйняття людини людиною визначають як "соціальну перцепцію". Однак це поняття в даному випадку вживається не досить точно. Термін "соціальна перцепція" уперше був уведений Дж.Брунером в 1947 р. у ході розробки так званого нового погляду на сприйняття. Спочатку під соціальною перцепцією розумілася соціальна детермінація перцептивних процесів, пізніше дослідники, зокрема в соціальній психології, надали поняттю дещо іншого змісту: соціальною перцепцією стали називати процес сприйняття так званих соціальних об'єктів, під якими малися на увазі інші люди, соціальні групи, великі соціальні спільноти. Саме в цьому вживанні термін закріпився у соціально-психологічній літературі, тому сприйняття людини людиною стосується до області соціальної перцепції, однак не вичерпує її.

 

Список використаних джерел: 
 1. Агеев В. С. Межгруповое взаимодействие: Социальные психологические проблемы. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. - 240 с.
 2. Андреева Г. М. К построению теоретической схемы исследования социальной перцепции // Вопросы психологии. - 1997. - № 2. – С.3-14.
 3. Андреева Г.М. Место межличностного восприятия в системе перцептивных процессов и особенности его содержания // Межличностное восприятие в группе. - М., 1991. – 130 с.
 4. Бодалёв А. А. Восприятие и понимание человека человеком - М.: Педагогика, 1983. - 271 с.
 5. Выготский Л. С. Проблемы развития психики // Соб. соч. в 6 томах. - М.: Педагогика, 1983. - 368 с.
 6. Данилин К. Е. Восприятие межличностных предпочтений в группе. - М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, 1994. - 173 с.
 7. Донцов А. Ч. Симпозиум по проблемам межличностного восприятия в группе // Вопросы психологии, 1991. - №2. - С.182-184.
 8. Келли Г. Процесс каузальной атрибуции // Современная зарубежная социальная психология. Тексты. - М.: Дело, 1994.
 9. Корнєв М. Н., Коваленко А. Б. Соціальна психологія. Підручник. - К.: вид. Київського у-ту ім. Т. Шевченка, 1995. - 304 с.
 10. Кроник А. А. Установки и эталоны межличностного оценивания // Социальная психология личности.- М.: Наука, 1989. - С. 184-220.
 11. Курячий С.И. Влияние установок личности на восприятие другого человека // Вопросы психологии. - 1983. - №6. - С.105-108.
2170
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).