Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Соціальна робота у соціальних службах для молоді (на матеріалах Кузнецовського району

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
45
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади організації діяльності центрів соціальних служб для молоді
1.1. Аспекти організації роботи і особливості діяльності центрів соціальних служб для молоді
1.2. Загальна характеристика соціальних послуг
1.2.1. Загальні положення про центри соціальних служб для молоді
1.2.2. Загальна характеристика мережі спеціалізованих формувань при центрах соціальних служб для сім'ї, дітей та
молодів 2007 році
1.3. Реалізація молодіжної політики в системі соціальних служб для молоді
2. Форми і методи роботи соціальних служб для молоді
2.1. Робота з різними групами клієнтів соціальних служб
2.1.1 Основні принципи роботи з різними групами клієнтів соціальних служб
2.1.2. Схема соціальної роботи з клієнтом соціальних служб
2.1.3. Взаємодія соціального працівника з клієнтом соціальних служб
2.1.4. Методи та методи соціальної роботи, що використовується працівником соціальної служби з клієнтом
2.2. Форми і методи роботи ЦССМ в Рівненській області та м. Кузнецовськ
2.2.1. Характеристика стану Рівненської міської соціальної служби для молоді
2.2.2. Характеристика стану Кузнецовської міської соціальної служби для молоді
2.3. Результати соціологічного дослідження «Ставлення
громадськості до надання соціальних послуг у Рівненській та Волинській областях»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ 

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. За даними Державного комітету статистики в Україні сьогодні налічується понад 13 мільйонів сімей. Сім'я є першоосновою духовного, економічного та соціального розвитку суспільства. Саме її визнано у міжнародному співтоваристві найкращою умовою для виживання, захисту і розвитку дітей, основним осередком суспільства, природним середовищем для людини. Зусилля держави, громадськості повинні бути спрямованими на благополуччя і добробут сім'ї, створення умов для захисту її прав у суспільстві і прав її членів у самій родині. Тільки в цьому випадку сім'я буде здатна до саморозвитку, а її члени - до самореалізації.

Світова практика доводить, що існує необхідність створення моделі надання якісних соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, які опинилися в складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги. Кваліфікована діяльність із здійснення заходів для поліпшення або відтворення якості життєдіяльності, повернення до повноцінного життя осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги є виключним і переважним видом діяльності суб'єктів соціальної роботи.

Реалізація державної молодіжної політики неможлива без періодичного осмислення її результатів, визначення проблем і досягнень, узгодження подальших напрямів роботи, тому вибрана тема дослідження дуже актуальна.

Об'єкт дослідження - соціальна служба для сім'ї та молоді.

Предмет дослідження - Соціальна робота в соціальних службах для молоді в Рівненській області та ставлення громадськості до надання соціальних послуг у Рівненській та Волинській областях.

Метою дослідження було вивчення громадської та експертної думки про діючу систему соціальних послуг та подальшого її реформування на Волині.

Завдання:

 • визначити загальне ставлення населення Рівненської та Волинської областей до діючої системи надання соціальних послуг, клієнтів та працівників соціальних служб;
 • визначити уявлення громадян про установи, які надають соціальні послуги;
 • визначення пріоритетів інформування населення про соціальні послуги, ефективні засоби поширення цієї інформації в ЗМІ;
 • розробка рекомендацій з удосконалення системи надання соціальних послуг.

Методи дослідження:

 1. Теоретичний аналіз психолого - педагогічної літератури.
 2. Метод експериментального орієнтування.
 3. Метод спостереження.
 4. Масове опитування населення регіону.
 5. Вибірка - репрезентативна для дорослого населення регіону.
 6. Індивідуальне інтерв'ю („віч-на-віч") з використанням карток.

Для проведення дослідження були взяті результати соціологічного дослідження «Ставлення громадськості де надання соціальних послуг у Рівненській та Волинській областях» проведеного Аналітичний центр «Соціоконсалтинг».

Було опитано 702 респонденти, теоретична похибка вибіркової сукупності не більше 3,8%.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 21 червня 1996 року, №254/96-ВР 
 2. Закон України "Про соціальні послуги" від 19 червня 2003 року № 966-1V Ст.5.
 3. Закон України від 21.06.2001р. №2558-11 "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю".
 4. Закон України від 5.02.1993р. №2998-Х11 "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні". (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993,Ш6,ст.167).
 5. Кабінет Міністрів України. Постанова від 19 лютого 2007 р. N 244. Київ. Про затвердження Державної програми підтримки сім'ї на період до 2010 року.
 6. Декларація від 15.12.92 р. №2859 "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні".
 7. Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства охорони здоров'я України від 17.04.2006 № 1209/228 "Про затвердження Порядку взаємодії центрів СССДМ та закладів охорони здоров'я щодо надання медичної допомоги та соціальних послуг дітям і молоді"
 8. Введення у соціальну роботу: Навч. посібник / Семигіна Т.В. Грига І.М. Шевчук О.С. та ін.- К.:Фенікс, 2001.-288 с.
 9. Довідник. Соціально орієнтовані організації та установи Рівненщини. – Рівне 2006. -144 стор.
 10. Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи України //Соціальна політика і соціальна робота. - 2003. - № 1. - С. 16-22.
 11. Іванова О.Л. Соціальна політика: теоретичні аспекти. Курс лекцій. - К.: КМ Академія, 2003. -107 с.
 12. Іщук С.В. Етика соціальної роботи: опорні конспекти: Методичні рекомендації для студентів спеціальностей "Соціальна педагогіка" та "Соціальна робота". - Тернопіль: ТДУ, 2003. -108 с.
 13. Кравченко Р. Соціальна робота з розумово відсталими. - К.: ВІПОЛ, 2001. -140 с.
 14. Медведєва Г.П. Етика соціальної роботи. - М.: ВЛАДОС, 2002. - 208 с.
 15. Професійні стандарти та етичні норми надання соціальних послуг як передумова розвитку соціальної сфери: матеріали круглого столу / Ресурсний центр "Гурт". - К., 2003. -21с.
 16. Соціальна робота. У 3-х ч. - Ч. 1. Основи соціальної роботи / За ред. Семигіної Т.В., Григи І.М. - К.: КМ Академія, 2004. - 178 с.
 17. Соціальна робота. У 3-х ч. - Ч. 2. Теорії і методи соціальної роботи / За ред. Семигіної Т.В., Григи І.М. - К.: КМ Академія, 2004. - 216 с.
2529
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).