Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Соціальна робота у зарубіжних країнах

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
35
Мова: 
Українська
Ціна: 
240 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Соціальна підтримка населення як елемент сучасної ринкової економіки
2. Моделі соціальної роботи у країнах Західної Європи й Америки
2.1. Соціальне страхування й соціальне забезпечення у країнах Центральної Європи (на прикладі Німеччини)
2.2. Соціальне забезпечення в країнах Північної Європи (на прикладі Данії)
2.3. Американська модель соціальної підтримки населення
3. Перспективи розвитку соціальної роботи у країнах Заходу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Світовий досвід соціальної роботи має багатовікову історію і охоплює широке коло питань - від духовної спадщини до конкретних практичних проявів. Інститут соціальної роботи є найважливішим елементом, який характеризує сучасний тип держави і суспільства. 

Актуальність теми роботи пов'язана із соціально-політичними перетвореннями у світі, зі зміною статусу людини, з глобальними трансформаціями в сучасному суспільстві. Сучасні основи соціальної роботи основи у традиціях добродійності, які є особливими для кожної країни. Конкретні моделі соціальної роботи в різних частинах світу формуються в результаті духовного, культурного, історико-політичного, соціально-економічного розвитку суспільства.

Для успішного вивчення світового досвіду соціальної роботи необхідно ознайомитися з основними поняттями в області соціальної філософії, соціології, політології і на їх теоретичній основі розглядати генезис конкретних концепцій і моделей соціальної підтримки населення, їх взаємозв'язок з рівнем розвитку держави і суспільства.

Мета курсової роботи отримати уявлення про світовий досвід соціальної роботи, її роль в сучасному світі, конкретних моделях побудови соціальної роботи у світі у взаємозв'язку з історико-політичними, соціально-економічними і культурними умовами.

Об’єктом дослідження у курсовій роботі виступає соціальна робота як політико-культурний феномен, а предметом – розвиток різних моделей соціальної роботи за рубежем.

Відповідно до мети, предмета і об’єкта курсової роботи сформулюємо наступні завдання:

 • аналіз соціальної підтримки населення як елемента сучасної ринкової економіки;
 • оцінка соціального забезпечення населення у різних країнах світу;
 • розгляд перспективних напрямків розвитку соціальної роботи у країнах Західної Європи як орієнтира для України.

Джерельною базою виконання роботи послужили праці відомих як вітчизняних, так і закордонних фахівців. Зокрема, слід відзначити працю Гендлер Г.Х., Гільдингерша М.Г. та Дорохіна Д.Г. “Возможности использования зарубежного опыта при формировании модели социальной защиты населения”, у якій грунтовно проаналізовано позитивні і негативні тенденції у розвитку соціальної роботи зарубіжних держав з точки зору їх придатності для впровадження в країнах пострадянського простору. Крім того, поширену оцінку сучасній і ретроспективній соціальній роботі в країнах Європи зроблено у роботі “Социальное обеспечение в странах Северной Европы” В.І. Жукова. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Баринова М. Пенсионное обеспечение: новые подходы // Человек и труд. – 1997.- № 11. – С. 44-47.
 2. Барнз Дж. Социальная работа с семьями в Англии.М.:Центр общечеловеческих ценностей,1993.
 3. Белов А. Франция глазами социологов.-М.,1990.
 4. Бечки М. Молодежь и помощь несовершеннолетним в США (общественные условия, учреждения и организации). - М.,1992.
 5. Блок Д. Германское социальное страхование. Образец для Восточной Европы//Гутен таг.-1994.-№ 4.- С. 2-3..
 6. Бобков В. Социальное обеспечение: что из зарубежного опыта целесообразно заимствовать // Человек и труд. – 1998. - № 12. – С. 14-17.
 7. Бурджалов Ф.Э., Гришин И.В., Сванидзе З.Я., Соболева И.В. Типы социальной политики: концепции, практика // Общество и экономика. – 1997. - № 1-2. – С. 19-50
 8. Габиш Г. Социальные гарантии в условиях рыночной экономики // Общество и экономика. – 1998. - № 10-11. – С.165-171
 9. Гендлер Г.Х., Гильдингерш М.Г., Дорохин Д.Г. Возможности использования зарубежного опыта при формировании модели социальной защиты населения // Труд за рубежом. – 1998. - № 2. – С. 40-56
 10. Еркина Г.А. Особенности функционирования отдельных видов социального страхования в развитых странах // Труд за рубежом. – 1994. - № 3. - С. 42-46
 11. Исаченко Т.М. Социальная политика Европейского союза: опыт развития // Труд за рубежом. – 1999. - № 1. – С. 84-86
 12. Кнаак Р. Социальное партнерство: западный опыт // Вопросы экономики. – 1994. - № 5. – С. 90-96
 13. Козловский А.А. Типы социальной политики – американский вариант // Общество и экономика. – 1997. - № 1-2. - С. 92-103
 14. Лебедева Л.Ф. Социальная политика в отношении престарелых // США: экономика, политика, идеология. – 1997. - № 7. – С. 33-46
 15. Мироненкова М.Н. Опыт функционирования систем социального обслуживания в странах Северной Европы // Труд за рубежом. – 1997. - №1. – С. 84
 16. Надель С.Н. Социальный облик современного западного общества.-М.:Наука,1993.
 17. Нестеренко А., Дегтярь Л., Погребинская В., Бунчук М. Возможности и методы социального регулирования (зарубежный опыт) // Экономист. – 1998. - № 7. – С. 57-66
 18. Родионов А., Галанц В. Социальная сфера: новый взгляд на проблемы развития // Человек и труд. – 1998. -№ 1. – С. 23-26
 19. Слепенков И.М., Аверин Ю.П. Основы теории социального управления. Учебное пособие для вузов. -М.: Высшая Школа,1990.
 20. Соловьева Л.И. Социальная защита малообеспеченных слоев населения (по опыту капиталистических стран) // Мировая экономика и международные отношения . – 1991. - № 9. – С. 120-129
 21. Социальная политика и социальная структура США, Англии, Франции, ФРГ.-М., 1980.
 22. Социальное обеспечение в странах Северной Европы. Специальный выпуск. / Под общ. ред. В.И. Жукова. – М.: Московский государственный социальный институт, 1994. – 166 с.
 23. Теория и методология социальной работы. Учебное пособие II ч. М.:Изд.Союз, 1994.
 24. Энциклопедия социальной работы. В 2 тт. / Под. ред. А.М. Панова, Е.И.Холостовой. – М.: Институт социальной работы, 1997.
2700
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).