Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Соціально-економічна географія Португалії

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
43
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Фізико-географічні умови
1.1. Географічне положення і кліматичні умови
1.2. Рельєф і корисні копалини
1.3. Рослинний і тваринний світ
2. Географія населення
2.1. Особливості складу і розміщення населення
2.2. Урбанізація країни
3. Економічна географія
3.1. Енергетика
3.2. Металургія
3.3. Машинобудування
3.4. Транспорт
3.5. Сільське господарство
3.6. Зовнішньоекономічні зв'язки
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Португалія - одна з малих країн Європи, розташована у її південно-західній частині, на Піренейському півострові, а також на Азорських островах і о. Мадейра в Атлантичному океані. Відстань від основної, континентальної, частини країни до Азорських островів - 1500 км, до Мадейри - 650 км. Важливими є стратегічні позиції Португалії на крайньому південно-заході Європи, глибока врізка її островів далеко в Атлантику активно використовується більш сильними партнерами Португалії по блоку НАТО. Зокрема, на Азорських островах перебувають військові бази США.

Актуальність теми курсової роботи зумовлена тим, що в останні роки зовнішньо-економічні зв’язку Португалії і України стабільно міцнішають, особливо у світлі майбутнього вступу України до Європейського Союзу і міжнародних торгівельних асоціацій. Зважаючи на те, що Португалія імпортує значну частину енергоносіїв і сировинних матеріалів, Україна може зайняти свою частку у цій ніші. Крім того, незважаючи на проблему націоанльного безробіття у Португалії частка зайнятих у сільському господарстві українців у цій країні надзвичайно висока, хоча і спостерігається її певне зниження в останні роки, що зумовлено політикою уряду країни відносно нелегальних мігрантів. Такі зв’язки України і Португалії поглиблюють економічну співробітництво обох країн і дають змогу прогнозувати його подальше зростання.

Мета курсової роботи – аналіз соціально-економічного становища Португалії.

Об’єкт дослідження – Португалія як країна з вигідним географічним розташуванням і значною розмежованістю острівної і континентальної частин.

Предмет дослідження – соціально-економічна географія Португалії.

Відповідно до мети, об’єкта і предмета дослідження визначено наступні його завдання:

1) проаналізувати фізико-географічні умови розміщення країни: географічне положення і кліматичні умови, рельєф і корисні копалини, рослинний і тваринний світ;

2) дати характеристику населення країни: вивчити особливості складу і розміщення населення, процесів урбанізації;

3) проаналізувати і оцінити галузі економіки країни: енергетику, машинобудування, металургію, транспорт і сільське господарство;

4) визначити і охарактеризувати зовнішньоекономічні зв'язки Португалії з країнами світу і Україною зокрема.

Джерельною базою виконання курсової роботи стали статистичні дані офіційних відомств Португалії, фахова література та картографічні матеріали. Зокрема, слід відзначити грунтовну розробку досліджуваного питання у роботах Плетяха А. А. «Зовнішні економічні зв’язки України з країнами Піренейського півострова”, «Португалия как объект экономического интереса Украины» та Чепурного А. П. «Экономическая география Португалии», однак слід сказати, що фахових джерел, які стосуються приролних умов і соціально-демографічних питань щодо досліджуваної країни, практично немає, а існуючі не можуть бути використані внаслідок їх застарілості.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списоку використаних джерел і додатків, загальний обсяг роботи складає 43 аркуші.

 

Список використаних джерел: 
 1. Алисов Н.В., Хорев Б.С. Экономическая и социальная география мира. - М.: Эксмо, 2003. – 354 с.
 2. Антипов А. Г. Социально-экономическая география Западной Европы. - М.: Наука, 1987. – 712 с.
 3. Вовкун П. І, Литяхівська А. К. Розміщення продуктивних сил у Європі: навч. пос. – К.: КНЕУ, 2006. – 422 с.
 4. Географический атлас мира / отв. ред. Б. Турлайс - М.: Росмен, 1997. – 162 с.
 5. Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б. Экономическая и социальная география мира. - М., 2003. – 387 с.
 6. Голубчик М.М. Политическая география мира. - Смоленск, 1998. – 214 с.
 7. Казьмина О Б., Пучков П.И. Основы этнодемографии. - М.: Наука, 1994. – 268 с.
 8. Ломакин В.К. Мировая экономика. - М.: ЮНИТИ, 1998. – 418 с.
 9. Лопатников Д.Л. Экономическая география и регионалистика: учеб. пособие для студентов вузов. - М.: Эксмо, 2006. – 408 с.
 10. Максаковский В.П. Географическая картина мира. – Т.2т. - М.: Астарта, 2003. – 616 с.
 11. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. - М.: МЭГУ, 2006. – 392 с.
 12. Методика страноведческого исследования: Экономическая и социальная география / под ред. Н. С. Мироненко. М.: МГУ, 1993. – 90 с.
 13.  Плетях А. А. Зовнішні економічні зв’язки України з країнами Піренейського півострова. – К.: Лібра, 2006. – 90 с.
 14.  Плетях А. А. Португалия как объект экономического интереса Украины // Бизнес. - №11. – 2007. – С.19-20.
 15. Романова Э.П., Куракова Л.И., Ермаков Ю.Г. Природные ресурсы мира. - М.: 1993. – 290 с.
 16. Сёмина В. П. Португалия. Серия "У карты мира". - М.: Мысль, 1985. – 406 с.
 17. Слука А.Е. Важнейшие особенности динамики населения в современной Европе // Вест. МГУ. Сер. 5. География. 1994. - №1. – С. 78-83.
 18. Слука А.Е., Слука Н.А. География населения с основами демографии. - М.: МГЭУ, 2000. – 314 с.
 19. Современная демография / под ред. А. Я. Кваши и В. А. Попцова. - М.: МАЭГ. – 331 с.
 20. Социально-экономическая география зарубежного мира / Под ред. В.В. Вольского. - М.: Крон-Пресс, 1998. – 418 с.
 21. Страны и регионы мира: экономико-политический справочник / под ред. А.С. Булатова. - М.: ЮНИТИ, 2006. – 166 с.
 22. Чепурный А. П. Экономическая география Португалии. - М.: Экономика, 1994. – 214 с.
 23. Экономическая, социальная и политическая география мира. Регионы и страны / под ред. С.Б. Лаврова, Н.В. Каледина. - М.: Гемини, 2002. – 530 с.
11644
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).