Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Соціально-економічна характеристика Аргентини

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
44
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Природно-географічні умови
1.1. Географічне районування
1.2. Клімат і водні ресурси
1.3. Природні ресурси і грунтовий покрив
1.4. Рослинний і тваринний світ
2. Адміністративний поділ і демографічна характеристика
2.1. Адміністративний устрій країни. Характеристика адміністративних одиниць
2.2. Соціальна географія й демографічна характеристика населення
3. Характеристика господарства
3.1. Загальна характеристика економіки
3.2. Енергетика і промисловість
3.3. Транспорт
3.4. Сільське господарство
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Аргентина – держава Південної Америки з виключно вигідним політико-географічним положенням, багата на корисні копалини, має сприятливий клімат, а тому постійно перебуває у центрі уваги міжнародних корпорацій. Швидкий економічний розвиток країни останнім часом приваблює все більше інвесторів, що зумовлює актуальність теми дослідження.

Аргентина - федеративна республіка, в її складі 22 провінції і один округ (столичний). На чолі держави стоїть президент, який обирається на 4 роки (має можливіть займати пост 2 періоди поспіль). Він же - глава уряду, а також головнокомандувач збройними силами. Вищий орган законодавчої влади - Національний конгрес, що складається з двох палат: палати депутатів(257), яка обирається на 4 роки, і сенату(72), який обирається на 6 років (по 3 сенатори від столиці і кожної провінції, а також від нац. тер. Вогняна Земля). За конституцією президент має право запроваджувати в країні стан облоги, при якому скасовуються всі конституційні гарантії. Глава держави й уряду Нестор Кірчнер з 2003.

Крім того, для України Аргнетина цікава і як країна, у якій проживає значна кількість наших співвітчизників. Еміграція українців в Аргентину почалася з кінця 19 ст. 1904-05 з Бразілії в Аргентиту переселилося близько 5 тис. вихідців з Чернігівщини. Особливо великий потік емігрантів з Західної України був 1924-32. Українці селилися в основному на пустуючих лісистих землях двох північних провінцій - Місьйонес і Чако, де вони складали більшість сільського населення. Основне заняття українців у провінції Чако було вирощування бавовнику, в Місіонес - тютюну і чаю. В провінції Мендоса, де українці також поселялись компактною групою, вони займалися виноградарством, садівництвом, городництвом. Багато українських сімей в степових провінціях Аргентини займалися хліборобством. Досить велика група українців почала працювати на промислових підприємствах Буенос-Айреса та його передмість.

Мета роботи – вивчення і аналіз соціально-географічних факторів розміщення і розвитку Аргентини, які чинять прямий або опосередкований вплив на формування соціально-господарської системи країни, її статус і розвиток на міжнароній арені.

Об’єкт дослідження – Аргентина як країна з найбільш динамічним рівнем розвитку промисловості і сфери послуг, а також морський транспортний вузол Південної Америки.

Предмет дослідження – фактори, які визначають загальну характеристику країни: географічне положення, природно-ресурсний потенціал, демографічні чинники і господарство.

Відповідно до визначених мети, об’єкта і предмета дослідження у курсовій роботі було поставлено наступні завдання:

 • проаналізувати географічне положення і ресурсний потенціал Аргентини;
 • визначити демографічні характеристики країни;
 • вивчити і дати оцінку стану господарства Аргентини за його основними показниками.

Методологія дослідження. У процесі виконання поставлених завдань використано описові методи, методи аналізу літературних джерел, синтетичний та аналітичний методи для складання кількісних характеристик окремих показників.

Джерельну базу виконання курсової роботи склали праці вітчизняних і російських авторів, однак слід відзначити, що кількість наукових джерел з досліджуваної проблеми вкрай мала. Питання фізико-географічного розміщення Італії і його впливу на структуру всіх галузей життя країни розглядаються у працях Алісова Н.В., Хорева Б.С. "Экономическая и социальная география мира" та Лопатникова Д.Л. "Экономическая география и регионалистика", методичні проблеми дослідження суспільно-географічної характеристики країн представлені у роботі Мироненко Н. С. "Методика страноведческого исследования: Экономическая и социальная география". Сучасні статистичні дані про розвиток країни можна знайти лише в джерел мережі Інтернет.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг роботи складає 44 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Алисов Н.В., Хорев Б.С. Экономическая и социальная география мира. - М.: Эксмо, 2003. – 354 с.
 2. Васильков И.П. Экономическая система современной Италии. - М.: Наука, 1987. – 112 с.
 3. Семина В. С., Зеленко Н.В. Аргентина. Серия "У карты мира". - М.: Мысль, 1995. – 308 с.
 4. Географический атлас мира / отв. ред. Б. Турлайс - М.: Росмен, 1997. – 162 с.
 5. Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б. Экономическая и социальная география мира. - М., 2003. – 387 с.
 6. Голубчик М.М. Политическая география мира. - Смоленск, 1998. – 214 с.
 7. Головин К. Н. Экономическая география Аргентины. - М.: Астарта, 2004. – 311 с.
 8. Казьмина О Б., Пучков П.И. Основы этнодемографии. - М.: Наука, 1994. – 268 с.
 9. Ломакин В.К. Мировая экономика. - М.: ЮНИТИ, 1998. – 418 с.
 10. Лопатников Д.Л. Экономическая география и регионалистика: учеб. пособие для студентов вузов. - М.: Эксмо, 2006. – 408 с.
 11. Максаковский В.П. Географическая картина мира. В 2 т. - М.: 2003. – 216 с.
 12. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. - М., 2006.
 13. МГУ, 1995. – 392 с.
 14. Методика страноведческого исследования: Экономическая и социальная география / под ред. Н. С. Мироненко. М.: МГУ, 1993. – 90 с.
 15. Романова Э.П., Куракова Л.И., Ермаков Ю.Г. Природные ресурсы мира. - М.: 1993. – 290 с.
 16. Слука А.Е. Важнейшие особенности динамики населения в современной Европе // Вест. МГУ. Сер. 5. География. 1994. - №1. – С. 78-83.
 17. Слука А.Е., Слука Н.А. География населения с основами демографии. - М.: МГЭУ, 2000. – 314 с.
 18. Смирнова, А.А. Шибанова О. П. По материкам и странам: книга для чтения по географии материков. - М.: Просвещение, 1996. – 638 с.
 19. Современная демография / под ред. А. Я. Кваши и В. А. Попцова. - М.: МАЭГ. – 331 с.
 20. Социально-экономическая география зарубежного мира / Под ред. В.В. Вольского. - М.: Крон-Пресс, 1998. – 418 с.
 21. Страны и регионы мира: экономико-политический справочник / под ред. А.С. Булатова. - М.: ЮНИТИ, 2006. – 166 с.
 22. Экономическая, социальная и политическая география мира. Регионы и страны / под ред. С.Б. Лаврова, Н.В. Каледина. - М.: Гемини, 2002. – 530 с.
11620
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).