Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Соціально-географічна характеристика Індії

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
54
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Історичні відомості та адміністративний устрій
1.1. Історичний огляд
1.2. Державний устрій
1.3. Мовні особливості
2. Географічні та кліматичні умови
2.1. Клімат і погода
2.2. Природні умови і територіальне районування
3. Економіка і населення
3.1. Економічна характеристика
3.2. Демографічна ситуація
4.  Культура і релігія
4.1. Особливості національно-культурних умов
4.2. Релігії та  національні свята
4.3. Основні туристичні міста
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Індія - єдина країна у світі, де культурна і релігійна традиції не переривалися з найдавніших часів. Великі цивілізації стародавності - єгипетський, шумерська, древній Рим, кельти - виникали і розчинялися в небутті, індійська ж традиція перебувала незмінною, такою вона і збереглася дотепер.

Індія вражає і дивує на кожному кроці, виникає відчуття того, що ви виявилися в іншому часі або в паралельном світі. Таємничі индуистские секти з дивними ритуалами, древні храми, буддистские монастирі, що потрясають ландшафти, м'який клімат, унікальний життєвий уклад і психологія індійців - велике відкриття для російського пілігрима.

В Індії парадоксальним чином зберігається романтичний дух 60-х років - розкута атмосфера подорожей і пригод.

Саме тому темою роботи обрано країнознавчу характеристику Індії як об’єкту туризму, привабливого для пересічного українського громадяднина. Актуальність теми роботи полягає у тому, що за останні десятиліття спостерігається зростаючий інтерес українців до історії та культури віддалених держав,  а також підвищується потенціал туристичного бізнесу стосовно віддалених регіонів світу.

Метою курсової роботи є максимально повне країнознавче дослідження обраної країни з точки зору необхідної туристичної інформації.

Об’єктом дослідження у роботі виступає Індія як країна, у якій достатньо розвинена туристична інфраструктура за одночасної відносної дешевизни готельного проживання, а предметом – 18-денний ексурсійний тур до цієї країни з детальним розрахунком його вартості.

Відповідно до теми і мети роботи було поставлено наступні завдання дослідження:

 • охарактеризувати основні умови країни, притаманні країнозновчому аналізу – кліматичні, природні, економічні, культурно-релігійні тощо;
 • оцінити привабливість об’єкта дослідження для сучасного українського споживача;
 • розрахувати собівартість 18-денного екскурсійного туру групи з 10 туристів до країни дослідження і визначити повну вартість туру для кінцевого споживача;
 • скласти перелік необхідної рекламно-агітаційної і технічної інформації для зацікавлених осіб.

Джерельною базою виконання роботи стали праці дослідників історії та культури Індії, зокрема М. А. Морозова, А. Б. Косолапова, Л. Ніколсона, Ф. Керола та інших авторів,  а також огляди періодичних фахових видань.

 

Список використаних джерел: 
 1. Аввакумов А. К.. Религии мира и Библия. – М.: Наука, 1988.
 2. Авдеев В.И. История Древнего Востока. – СПб: Юнити, 1998. 
 3. Актуальные проблемы современной Индии // Бизнес. - №2. – 2005.
 4. Алаев Л.Б. Средневековая Индия. – Киров: Алетейя, 2003.
 5. Альбанезе М. Индия. -  М.: Италия, 2001.
 6. Альбедиль М. Ф. Индуизм: творящие ритмы. – М.: Азбука-классика, 2000.
 7. Андрухович Ю. І. Екзотичні птахи і рослини. З додатком "Індія". - Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1997.
 8. Аникеева В. Д. и др. Древние цивилизации. – М.: Мысль, 1989.
 9. Бонгард - Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация. - М.: Наука, 1993.
 10. Бонгард-Левин Г.М., Ильин Г.Ф. Индия в древности. - М.: Наука, 1985.
 11. Бхарат Ю. Индия: Ашрамы. Путеводитель для ищущих свет истины. – М.: Амрита-Русь, 2004.
 12. Вавилова Е. В. Экономическая география и регионолистика. - М.: Гардарики, 1999.
 13. Василевская В. А. Индия: страна и ее регионы. – М.: Исхида, 2006.
 14. Введение в культурологию / уч. пос. - М.:  1995 
 15. Веденин Ю. А. Оценка природных условий для организации отдыха. - М.: Меркурий, 1989.
 16. Веденин Ю. А. Рекреационные ресурсы Индии. - М.: Профиздат, 1989 .
 17. Виткалайте В. Зеркало Индии. – Вильнюс: Агият, 2002.
 18. Галищева Н.В. Прямое налогообложение в Индии // Финансы. - 2001. - №8. 
 19. Гуляев В. Г. Организация туристической деятельности. - М.: Нолидж, 1996.
 20. Данибегашвили Р. Путешествие в Индию. – М.: Наука, 1987.
 21. Джанджугазова  Е. А. Маркетинг в индустрии гостеприимства : учеб.  Пособие / Е. А. Джанджугазова. - 2-е изд., испр. - М. : Academia, 2005.
 22. Журавин С. Г. Особенности современного страхового рынка Индии // Страховое дело. - 2005. - № 5.
 23. Иванаускайте Ю. Путешествие в Шамбалу. – М.: Юнити, 2000.
 24. Иванов Д. Индийская кулинария. М.: Терра - Книжный клуб, 2005.
 25. Индия // Окно в мир. – М.: Эком-пресс, 1997.
 26. Индия. Сценарий истории будущего // мат. науч. конф. в Бомбее. – М.: СПДБИ, 2000.
 27. Индия: Краеведческий альманах. Выпуск 2. \ под. ред. И. А. Ильенко – М.: Кар-Тур, 2000.
 28. Индия: путеводитель – М.: Астрель, 2005.
 29. Киценко О. Дорогами Индии. – М.: Мысль, 1983.
 30. Колотова Е. В. Рекреационное ресурсоведение. - М.: Легиа, 1999.
 31. Кореев В. Л. Индия: 80-е годы. – М.: История, 1986.
 32. Косолапов А. Б. Туристическое страноведение. – Владивосток: ДВГАЭУ, 1999.
 33. Косолапов А. В. Организация и менеджмент туризма. – Владивосток: ДВГАЭУ, 1996.
 34. Косолапов А.Б. Туристское страноведение. Европа и Азия. 2-е издание. – М.: АСТ-Пресс, 2005.
 35. Кротова А. В Индию - по-научному. – М.: АСТ-Пресс, 1998.
 36. Кумар Ш. Ладакх - это что-то неземное // Индия: перспективы. - 1994. -№24. 
 37. Кусаков И. Кесанг и Деки: Путешествие к Далай Ламе. – Воронеж, 2000.
 38. Кэрол Ф. Вышивка. Индийские мотивы. – Ставрополь, 2000.
 39. Лаврова С. А. Индия. – СПб: Белый город, 2006.
 40. Ламшуков В. Литературы Индии на рубеже XIX и ХХ веков. – СПб: Пресс-Информ, 1994.
 41. Максаковский В. П. Географическая карта мира. – М.: Высшая школа, 1989.
 42. Михайлов  Н. Н. Английский язык. Гостиничный, ресторанный и туристический  бизнес : учеб. Пособие / Н. Н. Михайлов. - 2-е изд., стереотип. - М. : Academia, 2005.
 43. Міфологія: Скандінавські та германські країни, слов'янські країни, Індія, Китай, Японія / О. О. Могила (авт.-упоряд.), - К. : Школа, 2001. 
 44. Морозов  М.  А. Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и туризме : учебник / М. А. Морозов. - 2-е изд., испр и доп. - М. : ACADEMIA, 2006.
 45. Народонаселение стран мира /уч. пос. под общ. ред. Завалина П. П. – М.: Мысль, 2001.
 46. Николсон Л. Индия: Путеводитель. – М.: Юнити, 2000.
 47. Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство. – К.: Лоджик, 2002.
 48. Рерих Ю.Н. По тропам Cрединной Азии. – Хабаровск, 1982. 
 49. Ресурсознавство / уч. пос. за ред. Кінчева В. П. – К.: Мальва, 1999.
 50. Рубель К. В. Співробітництво України та Республіки Індія в сфері науки, освіти та культури (1980- поч. 90-х рр.): автореф. дис. канд. іст. наук / Київський ун-т ім. Т. Шевченка - К., 1996.
 51. Рябчиков А. М. Природа  Индии. – М.: Высшая школа, 1980.
 52. Сапожникова Е. Н. Страноведение. Теория и методика туристского изучения стран / уч. пос. – М.: МГЕУ, 2004.
 53. Сдасюк Г. В. Индия, география хозяйства. – СПб.: Ресурс-М, 1997.
 54. Селеновский В. В. Страна Ганга. – Ростов-на-Дону: Аскет, 2000.
 55. Сенин В. С. Введение в туризм. - М.:  СКА, 1993.
 56. Тези першої Всеукраїнської науково-практичної конференції індологів, присвяченої 50-річчю Республіки Індія / НАН України; Інститут сходознавства ім. А.Кримського; Інститут світової економіки і міжнародних відносин / В.П. Смішко (відп.ред.). - К., 2000. 
 57. Туры в Индию: Гоа, Керала, Золотой Треугольник, Гималаи // Справочник туроператора. - №№21-22. – 2006.
 58. Ульциферов О. Г. Индия. Карманная энциклопедия. – М.: Муравей-Гайд, 2000.
 59. Успенский П. Возвращение из Индии. – М.: Наука, 1977.
 60. Христов Т. Т. Религиозный туризм: учеб. пособие для вузов / Т. Т.   Христов. - 2-е изд., испр. - М. : Academia, 2005.
 61. Цивилизации: все об Индии. - Т.1. – М.: АСТ-Пресс, 2002.
 62. Чудновский А. Д. Информационные технологии управления в туризме : учеб. пособие /А. Д. Чудновский, М. А. Жукова. -М. : КНОРУС, 2006.
 63. Эдвардс Майкл. Древняя Индия: справочник туриста. – Саратов:  Центрполиграф, 2005.
11569
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).