Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Соціально-педагогічна характеристика спортивно-рухової активності студенток впродовж навчання у вищих навчальних закладах

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
13
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Соціально-педагогічна характеристика спортивно-рухової активності студенток впродовж навчання у вищих навчальних закладах
 
Романова В. І.
Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем’янчука
 
Анотація: У статті висвітлені причини зниження рівня рухової активності студенток впродовж навчання в вищих навчальних закладах; представлена соціально-педагогічна характеристика рухової активності студенток 1-4 курсів.
Ключові слова: студентки, рухова активність, фізична підготовленість
Аннотация: В статье освещены причины понижения уровня двигательной активности студенток во время обучения в высших учебных заведениях; представлена социально-педагогическая характеристика двигательной активности студенток 1-4 курсов.
Ключевые слова: студентки, двигательная активность, физическая подготовленность.
Annotation: In the article reasons of lowering of level of motive activity of students are lighted up during teaching in higher educational establishments; socially-pedagogical description of motive activity of students of 1-4 courses is presented.
Key words: students, motive activity, physical preparedness.
Постановка проблеми: Численні дослідження свідчать, що рухова активність є основою для фізичного стану людини і, зокрема, для успішного розвитку фізичної підготовленості. Рухова активність – невід’ємний компонент життєдіяльності людини, що полягає у виконанні певної кількості рухових актів. Вона визначається соціально-економічними і культурними чинниками, залежить від віку і виду занять, індивідуальних, психологічних, фізичних і функціональних особливостей, кількості вільного часу і характеру його використання, наявності спортивних споруд і місць відпочинку, а також від клімато-географічних умов, що сприяють активному відпочинку [1, 2]. Проте не менш важливо розглянути цю проблему з точки зору впливу різних за обсягом рухових режимів на формування фізичної підготовленості студенток, адекватної сучасним вимогам. Основним шляхом, що веде до вирішення цієї проблеми, є досконале вивчення чинників, що сприяють оздоровленню молоді через активну фізкультурно-спортивну діяльність [3].
Мета дослідження: проаналізувати спортивно-рухову активність студенток інституту педагогічної освіти Міжнародного економіко-гуманітарного університету.
Результати дослідження: Нами було проведено анкетування аналізу успішності студенток 1-4 курсів інституту педагогічної освіти Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука для існуючих у літературних джерелах даних про те, що обсяг рухової активності позитивно впливає на розумову працездатність (Таблиця 1).
 
Таблиця 1
Успішність студенток з гуманітарних дисциплін студенток 1-4 курсів (n = 50 на кожному курсі)
 
Як свідчать дані таблиці 1, кількість студенток, які здали сесію на «відмінно» збільшується, починаючи з другого курсу від 6 до 34%, аналогічна тенденція спостерігається у тих, хто навчається на «добре» і на «відмінно». Значно знижується кількість студенток, які навчаються на «задовільно» і «добре» (Р < 0, 05). Не логічно, але до 12% виявлено студенток, які навчаються на «незадовільно». Пояснюється це тим, що студентки четвертого курсу, у більшості, одружуються і відстають у навчанні.
Як свідчать дані таблиці 2, впродовж навчання в університеті спостерігається чітка тенденція збільшення кількості пропущених занять. Особливої уваги вимагають результати дослідження студенток старших курсів, стан здоров’я яких з кожним наступним курсом погіршується, через що у переважній більшості студенток 3-4 курсів багато пропущених навчальних днів через хворобу (від 3-10 до 30 днів у 94% досліджуваних).
 
Таблиця 2
Кількість пропущених через хворобу навчальних днів (n = 50 на кожному курсу)
 
За даними дослідження встановлено, що незадовільний стан здоров’я суттєво впливає на фізичну підготовленість студенток [2].
На підставі твердження про позитивний вплив спортивно-оздоровчих занять на фізичний стан і здоров’я людини [1], розроблено нами для студенток 3-4 курсів анкету, у якій були поставлені питання вибору ними виду спорту, що їм подобається, і яким вони хотіли б займатися у вільний від навчання час.
Проведення відкритого анкетування дозволило визначити кількість часу, який студентки 1-4 курсів, виділяють на фізкультурно-спортивну активність.
Аналіз одержаних результатів показав, що існує чітка залежність між систематичними заняттями впродовж тижня і загальним часом, який відводиться для занять фізичними вправами. Так, нами встановлено, що при щоденних заняттях у тижневому циклі на фізичні вправи 20-22% студентками молодших курсів, які відвідують два рази на тиждень обов’язкові заняття з фізичного виховання, відводиться 4, 52-5, 16 годин, а тижневі у 20-22% – 2, 68-7, 32 годин, тоді як на старших курсах це співвідношення значно менше – 0, 25 і 0, 54 години.
 
Таблиця 3
Час і частота занять фізичними вправами студенток I-IV курсів (n = 50 на кожному курсу)
 
Значна частина студенток (від 26-28%) займаються фізичними вправами час від часу. У годинах, у середньому, це становить на молодших курсах 1, 30-1, 41 години, на старших курсах – до 1, 44 години на тиждень. Статистично визначено кількість студенток, які зовсім не займаються фізичною культурою, що викликає тривогу за стан їхнього здоров’я, – на молодших курсах – до 28%, на старших – до 50%.
Отримана досить цікава інформація про уподобання студентками видів спорту, якими б вони бажали займатися на академічних заняттях і позаурочний час (табл. 4). Студенткам надана була можливість обрати декілька видів спорту.
За рейтингом найбільша кількість студенток на чотирьох курсах хотіла б займатися волейболом (32%), другу позицію серед улюблених видів спорту займають різні види аеробіки (30%), третю позицію утримує плавання (25%). Наступні місця за рейтингом займають
Фото Капча