Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Соціально-педагогічні методи роботи зі спеціальними групами клієнтів

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
18
Мова: 
Українська
Ціна: 
70 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

 1. Загальна характеристика соціально-педагогічних методів роботи спеціальними групами клієнтів
 2. Психолого-педагогічні методи роботи з підлітками з девіантною поведінкою
 3. Психолого-педагогічні методи роботи з ВІЛ-інфікованими
 4. Психолого-педагогічні методи роботи з військовслужбовцями
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Список використаних джерел: 
 1. Бурая Н.П. Соціальна робота: Навч посібник. - Харків: ун-т внутрішніх справ, 1996.
 2. Коваль Л.Г., Звєрєва І.А., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка / Соціальна робота: Навч. посібник. - К.: ІЗМН, 1997.
 3. Лютий В.П. Соціальна робота з групами девіантної поведінки: Навч. посіб. – К.: Академія праці і соціальних відносин, 2000.
 4. Максимова Н.Ю., Толстоухова С.В. Соціально-психологічний аспект профілактики адиктивної поведінки підлітків та молоді. – К.: Знання, 2000.
 5. Малько А.О. Соціальна педагогіка: Основи соціальної педагогіки: конспект лекцій. - Xарків, 1998. 
 6. Соціальна педагогіка / за ред. А.Й. Капської. - К.: Лібра, 2000. – 434 с.
 7. Теорії і методи соціальної роботи: підр. для студ. ВНЗ / за ред. Т.В. Семигіної, І. І. Миговича. – К.: Академвидав, 2005.
 8. Технологии социальной работы: Учебник под общ. ред. проф. Е.И.Холостовой. – М.: ИНФРА-М, 2002.
 9. Тюптя Л. І., Іванова І. Б. Соціальна робота: теорія і практика: навч. пос. – К.: Знання, 2008.
3068
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).