Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Соціально-психологічне дослідження реклами

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
39
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
Розділ 1. Основні чинники переробки рекламної інформації
1.1 Вплив емоційного аспекту на сприйняття рекламного образу
1.2 Когнітивні аспекти рекламної дії
1.3 Поведінковий компонент рекламної дії
Розділ 2. Види рекламної діяльності
2.1 Особливості реклами у засобах масової інформації
2.2 Психологічні засоби стимулювання збуту
Розділ 3. Емпіричне дослідження впливу реклами
3.1 Проблема дослідження психології реклами
3.2 Проведення психодіагностичного дослідження
3.3 Обробка та аналіз результатів
Висновок
Список використаної літератури
Додатки
 
Вступ
 
У сьогоднішній ситуації більшість вітчизняних організацій починають свою діяльність від товару, який вони можуть добути. Разом з тим несподівано швидко багато фірм, що інтенсивно розвиваються, починають приділяти все більшу увагу проблемі клієнта, аж до появи відповідних маркетингових програм, побудованих в хороших традиціях клієнт – орієнтованого підходу. Реклама – це система заходів цілеспрямованої дії на споживачів, що формує і регулююча рух товару на ринку. Реклама з'являється там, де є обмін товарами, де є конкуренція і де кожен товаровиробник бореться за свого покупця і шукає свою нішу на ринку.
Реклама – це система заходів цілеспрямованої дії на споживачів, що формує і регулююча рух товару на ринку. Реклама з'являється там, де є обмін товарами, де є конкуренція і де кожен товаровиробник бореться за свого покупця і шукає свою нішу на ринку.
Реклама діє на споживачів тим сильніше, чим більше в них внутрішньої відповідності, готовності прийняти нові відомості. Якщо цієї готовності немає, то, по теорії когнітивного дисонансу, споживачі або відмовляють в довірі джерелу інформації, або просто блокують її, використовуючи більш відповідні джерела. Тотальна дія реклами на всіх споживачів неможлива, кінець кінцем ці спроби приводять до необґрунтованих витрат.
Тому головне завдання рекламодавців полягає у пошуках споживачів, готових прийняти нові відомості. Це завдання є не що інше, як пошук мотивів і бажань споживачів, з тим, щоб відгукуватися на них і задовольняти їх повністю або частково, попутно формуючи нові потреби і нові бажання. Реклама послідовно добивалася спочатку свідомого, обдуманого сприйняття покупцем рекламного образу, потім автоматичного здійснення покупки. Тепер же рекламі від покупця потрібна згода, хай неусвідомлене, але, проте, реальне.
Реклама – комплекс засобів нецінового стимулювання збуту продукції і формування попиту на неї. Використання реклами тільки як інструменту підвищення комерційної ефективності (так званий «рекламний пресинг») здатне привести до негативного результату. [5, с. 25]
Реклама все частіше втручається в життя людини, управляючи ним на усвідомленому і несвідомому рівнях. Це явище соціально – психологічне. Це багатоплановий товар, що зачіпає самі приховані ділянки психіки сучасної людини.
Реклама в світі бізнесу обрушує на споживачів величезну кількість інформації. Психологічна дія рекламної інформації виявляється в процесах переробки рекламних повідомлень – емоціях, думках, можливих рішеннях, які обумовлюють конкретні поведінкові акти покупця. Так або інакше, в рекламний процес виявляються залученими феномени переробки інформації – відчуття, сприйняття, увага, пам'ять і т. п.
Метою даної роботи є визначення найбільш дієвого способу впливу реклами на споживача товару.
Предметом дослідження є особливості сприйняття інформації та мотиви придбання товару.
Об’єктом дослідження виступають жінки віком від 20 до 45 років з різною освітою та соціальним статусом.
Завдання роботи:
Опрацювати теоретичні наробки та практичні дослідження з психології реклами;
Проаналізувати особливості емоційного, когнітивного та поведінкового компонентів сприйняття реклами;
Провести практичне дослідження особливостей сприйняття рекламної інформації.
Гіпотеза: особливості сприйняття рекламної інформації детермінуються провідним інформаційним каналом людини.
 
1. Основні чинники переробки рекламної інформації.
 
1.1 Вплив емоційного аспекту на сприйняття рекламного образу.
 
В процесах переробки рекламної інформації беруть активну участь відношення людини до рекламного повідомлення, його емоції і відчуття, наприклад, відчуття задоволення, власної гідності, заздрості, його розуміння і ухвалення в свідомість або, навпаки, відторгнення сприйнятого і такого, що зрозуміли, але не розділеного, не прийнятого споживачем змісту.
Дослідженнями психологів доведено, що сприйняття і переробка рекламної інформації здійснюються під впливом безлічі різних чинників, але три з них присутні практично завжди: це емоційний (афективний), когнітивний (пізнавальний) і поведінковий (конативний) чинники.
Афективний (емоційний) компонент рекламної дії визначає емоційне відношення до об'єкту рекламної інформації: чи відноситься до нього суб'єкт з симпатією, антипатією, нейтрально або суперечливо.
Дослідження психологічних аспектів рекламної діяльності припускає аналіз таких її сторін, які викликають у людини емоційно забарвлене відношення до реклами, до самого товару, формуюче, кінець кінцем, бажання або небажання купити його.
Емоціями називають такі психічні процеси, в яких людина безпосередньо і особисто переживає своє відношення до тих або іншим явищам навколишньої дійсності або в яких одержують своє суб'єктивне віддзеркалення різні стани організму людини.. [7, с. 215]
У психології вважається, що численні людські емоції можуть бути описані декількома базовими складовими:
Інтерес – найбільш часта позитивна емоція, що мотивує навчання, розвиток навиків і умінь і т. д. ;
Радість – мотивує творення, творчість, емоція, що постійно відчувається;
Здивування – емоція, сприяюча звільненню нервової системи від попередньої емоції і напруги, перемикання уваги на об'єкт, що викликав
Фото Капча