Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Соціальний пожежний ризик

Тип роботи: 
Розрахунково-графічна робота
К-сть сторінок: 
5
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Варіант № 7
 
Приміщення цеху розміром ВхLxH =72м х 144м х 6м, працює в одну зміну 720 чол. Цех працює при двозмінному режимі роботи. Пожежний ризик для об’єкту (будівлі) виробничого призначення εв. о. б = 10-4. В цеху розміщено дві групи сповіщувачів: 1 – експлуатується 2 роки; 2 – експлуатується 4 роки. Довжина евакуаційного шляху з другого поверху адміністративного приміщення на перший поверх la = 90м. Дані для визначення критичного часу пожежі τк взяти з табл. 1, строчка 7, а для визначення всіх інших необхідних чинників скористатися рекомендаціями методичних вказівок. У випадку не виконання умови по соціальному пожежному ризику скласти припис на впровадження необхідних заходів для його забезпечення.
 
Дано: Qmin = 14002•103 Дж/кг, vл = 0, 022 м/с, ψп = 0, 021 кг/м2•с, D = 57 Нп•м2/к, L1O = -1, 15 кг/кг, L2CO2 = 1, 57 кг/кг, L2CO = 0, 024 кг/кг, L2HCl = 0, 000 кг/кг
 
Розв’язок
Соціальний пожежний ризик можна визначити за залежністю:
εв. о. с. = εв. о. б. εс Рпр. л. (1 – Рев. л.) (1 – Rбез. л. (τп. в.)) ≤ [εв. о. с. ] = 10-7,
Ризик виникнення пожежі внаслідок відмови системи сповіщення, який визначають за залежностями:
εс = 1 – ехр[-λс τ]
 , год-1.
Час безперервної роботи сповіщувача однієї групи:
τ1 = 365 • 2 • 24 = 17520 год
τ2 = 365 • 4 • 24 = 35040 год
Ризик виникнення пожежі внаслідок відмови системи сповіщення:
εс1 = 1 – ехр[-λс τ1] = 1 – 2, 718-1, 14 • 10-5 • 17520 = 0, 181030
εс2 = 1 – ехр[-λс τ2] = 1 – 2, 718-1, 14 • 10-5 • 35040 = 0, 329287
Визначають загальне значення пожежного ризику за залежністю:
 = 0, 181030 • 0, 329287 = 0, 059611
Імовірність присутності людей в приміщені:
  =  = 0, 667
V = 72 • 144 • 6 = 62208
Для визначення Pев. л необхідно розрахувати значення критичного часу пожежі τк і час евакуації τе:
Визначення критичного часу пожежі виконуємо в такій послідовності:
за концентрацією кисню, наприклад, для кругової пожежі класу А:
 =  =
  (250573053, 97 • 0, 222327)   = 381, 900041 c
за концентрацією токсичних газів:
 
  = (250573053, 97 • 0, 454047)   = 484, 554213 c
 
= (250573053, 97 • 2, 056202)   = 801, 672791 c
 
= 0 c
Sп = 0, 125 • 6, 28 • 0, 0222 • 381, 900041 2 = 55, 413352 м2
τ = 381, 900041 с
α – кут пожежі, 360 °С = 6, 28 рад
за димом:
 =  
= 2, 442508 • (1 – 2, 718-0, 166716) = 0, 375036 Нп•м-1
Для визначення критичного часу пожежі необхідно визначити критичні часи за концентрацією кисню, за концентрацією всіх можливих токсичних газів та визначити критичний час пожежі при μ = 1, 2 Нп/м, а також температуру нагріву середовища приміщення від пожежі з використанням залежності для стандартного температурного режиму:
 = [345 lg• (8 • 6, 365 + 1) ] • 0, 060 + 20 = 102 °C
При розрахунках приймаємо евакуаційний шлях le найбільшої довжини, як діагональ прямокутної форми приміщення виробничого об’єкта, тобто:
   м
Визначаємо площу людського потоку при евакуації з адміністративного приміщення Sл. п. а та загальну (сумарну) площу людського потоку при евакуації з приміщення виробничого об’єкта Sл. п. сум:
Sл. п. а = 0, 1 • 720 • 0, 89 = 64, 08 м2
Sл. п. сум = 720 • 0, 51 =367, 2 м2
На підставі площ людських потоків визначаємо їх ширину виходячи із довжин шляхів евакуації:
 м
 м;
 м
 м.
Враховуючи, що la значно менше lе, то час евакуації з адміністративного приміщення перекривається часом евакуації з приміщення виробничого об’єкта. Тоді розрахунковий час тривалості евакуації буде:
 хв.
Для визначення Pев. л необхідно знати інтервал часу від початку пожежі до початку евакуації τп. е. Цей час згідно із рекомендаціями для будівель, які споряджені системою сповіщення та керуванням евакуацією, знаходиться в межах τп. е = 3…4 хв. Тоді:
 
Евакуація виконана майже повністю.
Імовірність безвідмовної роботи технічних споряджень Rбез. л (τп. е), які спрямовані на забезпечення безпечної евакуації людей:
 
Загальна кількість постраждалих N
N = Nпрац • (1 –  ) = 720 • (1 – 0, 8461) = 111 чол
Постраждалих 111 чоловік.
εв. о. с. = 10-4 •0, 667 • 0, 059611• (1 – 0, 8461)  (1 – 0, 999) = 0, 0000000006
εв. о. с. ≤ [εв. о. с. ]
Соціальний пожежний ризик відсутній.
Фото Капча