Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Соціологія у соціальній роботі

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
19
Мова: 
Українська
Ціна: 
70 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

 1. Соціологічні категорії соціальної роботи
 2. Методика і техніка соціологічних досліджень у соціальній роботі
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Список використаних джерел: 
 1. Бех В. П. Сутність та зміст соціальної роботи // Нова парадигма. - Запоріжжя, 2002. - Вип. 24. - С. 143-149. 
 2. Білуха М.Г. Основи наукових досліджень: Підручник для студ. екон. спец. вузів. - К.: Вища школа., 1997. - 271 с. 
 3. Волков И. П. Социометрические методы в социально-психологических исследованиях. - СПБ: СПбУ, 2004. - 128 с.
 4. Городяненко В. Т., Гілюн О. В., Демічева А. В., Легеза С. В. та ін. / за ред. Городяненко В. Т. Соціологія: підручник для ВНЗ (затв. МОН України). - 2-е вид. - К. : Академія, 2005. - 560 с. 
 5. Завацька Л. М., Платонова О. Г., Михайленко О. В., Янченко Т. В. Технології соціально-педагогічної роботи. - Чернігів: ЧДПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2005. - 110 с. 
 6. Лукашевич М. П. Теорія і методи соціальної роботи: Навчальний посібник. -К. : МАУП, 2003. -165 с. 
 7. Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження. - К.: Лібра, 1996. - 184 с.
 8. Понятійно-термінологічний словник з соціальної роботи: Уклад. І.В.Козубовська, І.І.Мигович, В.В.Сагарда, М.М.Дідик  та ін. - Ужгород: УжНУ, 2001. - с. 152.
 9. Семигіна Т. В., Мигович І. І., Григ І. М., Кабаченко Н. В., Савчук О. М. Теорії і методи соціальної роботи. - К. : Академвидав, 2005. - 328 с. 
 10. Тюптя Л. Т., Іванова І. Б. Соціальна робота (теорія і практика): навч. посіб. - К.: Знання, 2008. - 574 с. 
1901
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).