Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Сольовий стан ґрунтів селітебної зони м. Кривого Рогу

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
12
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ВСТУП
 
В сучасному біогеоценотичному покриві степового Придніпров’я досить вагомою часткою стали урбанізовані території. Серед причин утворення урболандшафтів на першому місці за значимістю є індустріальний чинник розвитку міських екосистем. Кривий Ріг представляє міську індустріальну агломерацію приурочену до Криворізького залізорудного басейну. Розвиток Криворізької урбоекосистеми мав дифузно-експансивний характер, від окремих рудничних поселень, які пізніше стали адміністративними центрами районів до практично зімкненої міської агломерації, яка має площу 430 км². Сьогодні місто Кривий Ріг має довжину 126 км і 14 км в ширину.
Рослинний покрив даного регіону, який у своєму розвиткові зазнавав дії різноманітних чинників, відрізняється значною строкатістю і просторовою розчленованістю. Вивченню його структурної організації в межах власне урбоекосистеми до цього часу не приділялось значної уваги. З вивчення рослинності і ґрунтового покриву регіону відомі роботи Кучеревського В.В. [4, 5], Сметани М.Г. [10], Сметани О.М. та Перерви В.В. [11]. Просторова організація рослинного і ґрунтового покриву до цього часу лишалася поза увагою дослідників. Метою даної роботи є виявлення едафічних умов розвитку рослинних угруповань селітебної зони південної частини м. Кривого Рогу.
 
ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
 
Розрізи були закладені в межах мікрорайону Інгулець, Інгулецького району м. Кривого Рогу, з урахуванням характеру використання ділянки, віку, типу забудови та рослинного покриву. Інтегральним показником генезису ґрунтового тіла є морфологічна диференціація профілю. Макроморфологічний опис розрізів виконано згідно рекомендацій наведених в літературі [2, 3, 9] з урахуванням зауважень О.Медведевої [6, 7, 8] індексація горизонтів наведена за Назаренко. Одним з найголовніших чинників диференціації рослинності є засолення ґрунтів. Вміст катіонів і аніонів в водній витяжці ґрунту, рівень та тип засолення було встановлено за стандартними методиками [1].
 
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
 
Розріз 1. Розташований в районі нової висотної забудови (вік мікрорайону 15 років): проспект Перемоги, старий газон під деревними насадженнями.
Рослинний покрив: деревний ярус представлений нещільними рядовими насадженнями Aesculus hippocastanum L. віком 10-15 років (зімкненість 0,4). Трав’янистий покрив має загальне проективне покриття 40-50%, домінуючі види   Ambrosia artemisifolia L., Capsella bursa-pastoris (L.) Medik, Convolvulus arvensis L., Trifolium repens L., Lolium perenne L., Elytrigia repens L., Lactuka tatarica (L.) C. A. Mey, періодично викошується.
Нd 0-5см Дернина. Сухий чорний зернисто-грудкувато-порохуватий щільний суглинок. З верхніх 3 см бурхливо скипає від 10% HCl. Агрегатоутворення фітогенне.
Н 5-20 см Чорній призматичний, сухий. Агрегатоутворення хемогенне, скипає від 10% HCl.
Hil 20-31 cм – чорний злитий на стінках; крупно призматичний, свіжуватий, дуже щільний; агрегати хемогенні, суглинисті. Верхні горизонти пронизані коренями трав. Перехід чіткий в горизонт U, не скіпає від 10% HCl.
U 31-42 см – бетон, пено- та шлакобетон змішаний з піском, скипає від 10% HCl.
[Ph] 42-63 см – бурий з темно-сірим відтінком, злитий, щільний, свіжий. З одиничними коренями. Слабо скипає від 10% HCl, агрегати хемогенні. Перехід поступовий. Горизонт змішаний плямами та прожилками.
[P] – лесовидний карбонатний суглинок засолений.
Конструктозем з бетонним горизонтом (урбік) на оскальпованому чорноземі південному слабосолонцюватому.
Розріз 2. Розташований в районі нової висотної забудови (вік мікрорайону 15 років): проспект Перемоги. Відкритий газон без деревної рослинності.
Рослинний покрив утворений Elytrigia repens L., Convolvulus arvensis L., Echium vulgare L., Ambrosia artemisifolia L., Poligonum aviculare L., Bromus tectorum L. має загальне проективне покриття 40%. Кошений, витоптаний.
Нd 0-20 см – не скипає, зернисто-грудкувато-порошистий, тріщинуваті блоки від 5-20 см. Густо пронизаний коренями. Вторинна диференціація слабко виражена, відмічається лише на контакті з горизонтом U.
U 20-40 см – утворений дрібними уламками бетону, пінобетону; в наявності залізна слюдка (гематит), кварцити, змішані з палевим лесовидним суглинком, щільний, карбонатний, легкого гранулометричного складу. (мозаїковий)
Конструктозем на урбаноземі зі слабо вираженою вторинною диференціацією горизонту.
Розріз 3. Розташований в районі маловисотної забудови (вік мікрорайону 40 років): вул. Каткова.
Рослинний покрив: деревний ярус представлений Tilia cordata Mill., Sorbus domestica L., Robinia pseudoacacia L., Acer negundo L., Populus nigra L. (насадження віком 35-40 років мають зімкненість 0,3-0,4).Трав’янистий покрив має загальне проективне покриття 80-90%, види   Ambrosia artemisifolia L., Capsella bursa-pastoris (L.) Medik, Convolvulus arvensis L., Trifolium repens L., Lolium perenne L., Lactuka tatarica (L.) C. A. Mey, Cichorium intybus L., Plantago major L. тощо.
Н0 – залишки стебел трав’янистого покриву, одиничний опад листяних дерев.
Нd 0-17 см – дернина. Чорний, агрегати гострогранні, зернисто-грудкуваті, порошиста фракція не виділяється, вологий, шматки битого скла, каміння (залізисті кварцити). Густо пронизаний корінням, щільний, виражені фітогенні агрегати (кореневе намисто), карбонати присутні тількі у поровому просторі та тріщинам. Горизонт злитий, мало пористий, структурні окремості виламуються.
НР(u) 17-66 см – сірий з бурим відтінком, подекуди палево-бурі прошарки, змішаний суглинок. Плямистий горизонт, агрегати з раковистим виломом, поодиноке скелетне коріння. Перехід в материнську породу чіткий, за щільністю. Зернисто-грудкуватий, уламки цегли.
Р – брудно-жовтий, безструктурний карбонатний лесовидний суглинок.
Ґрунтоутворення за дерновим типом.
Конструктозем суглинистий.
Розріз 4. Розташований в районі маловисотної забудови (вік мікрорайону 40 років): вул. Каткова.
Рослинний покрив: деревний ярус має вік 40-45 років представлений Robinia pseudoacacia L.. зімкненість 0,6. Трав’янистий покрив має загальне
Фото Капча