Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Сортування, фільтрування та групування даних

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
16
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
1. Способи сортування даних у електронних документах
2. Можливості і варіанти фільтрування даних у електронних документах
3. Поняття групування даних у електронних документах і його реалізація
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Особливості сучасного діловодства полягають насамперед у переведенні його на державну мову, широкому застосуванні комп'ютерних систем обробки та друку документів, необхідності дотримання вимог чинних державних стандартів у цій галузі, впровадження раціональних прийомів роботи.

Питання розвитку електронного простору України набуває сьогодні особливої актуальності. Важливим кроком у цьому напрямі було започаткування довгострокової програми під умовною назвою «Електронна Україна», в межах якої передбачено заходи створення ефективного механізму інформаційної взаємодії органів влади всіх рівнів, впровадження електронного документообігу та забезпечення інформаційної безпеки.

Дотримання вимог стандартів з діловодства у практичній роботі органів управління та в процесі документування покликане сприяти встановленню чіткого організаційно-технічного порядку, викорененню бюрократизму й тяганини. Опанування прийомів раціональної роботи з документами дає змогу скоротити час на їх складання, обробку та пошук, організувати чіткий контроль за проходженням та виконанням документів.

Ділова сфера - одна з основних життєво необхідних галузей діяльності людства. Саме за допомогою ділових паперів, документів, листів встановлюються офіційні, службові, ділові відносини між закладами, установами, підприємствами, державами, а також налагоджуються партнерські стосунки між людьми.

Ефективне функціонування систем електронного документообігу можливе тільки на основі визначення раціональної структури управління, видів діяльності та завдань, які необхідно виконати для досягнення цілей діяльності підприємства, визначення взаємопідпорядкованості та взаємозалежності зайня-тих на підприємстві працівників, розстановка виконавців на окремих ділянках роботи відповідно до їх кваліфікації, спеціалізації, що вимагає розширеного використання операцій фільтрування, сортування і групування даних.

 

Список використаних джерел: 
  1. Автоматизація та використання комп’ютерних технологій у практичній роботі посадових осіб місцевого самоврядування: Навч. посіб. / Уклад.: В.А. Головацький; Чернів. обл. Рада, Чернів. регіон. центр перепідготов. та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. п-в, установ та орг.. - Чернівці: Прут, 2005. - 144 с.
  2. Вивчення табличного процесора MS EXCEL: навч. посіб. / Г.В. Боднар,    І.М. Вінічук; Держ. акад. кер. кадрів культури і мистец. - К.: Академвидав, 2008. - 178 с.
  3. Інформаційна підготовка студентів непрофільних спеціальностей в університетах: навч.-метод. посіб. / П.К. Пахотіна; АПН України, Ін-т вищ. освіти. - 2-ге вид. - Умань: СПД Сочінський, 2008. - 176 с.
  4. Інструментальні засоби сучасного офісу державного службовця: підручник / І. В. Клименко, К. О. Линьов, Є. М. Нужний, О. О. Акімов; Київ. ун-т ім.      Б. Грінченка. - К., 2010. - 181 с.
  5. Інформатика і комп’ютерна техніка: навч. посіб. / Л. М. Дибкова. - 3-тє вид., доповн. - К.: Академвидав, 2011. - 463 с.
  6. Інформатика та інформаційні технології: навч. посіб. / Б. В. Щур, І. С. Керницький, В. В. Сеник, В. Б. Вишня, А. В. Мовчан; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л.: Світ, 2010. - 535 с.
  7. Матвієнко О.В., Цивін М.Н. М 33 Основи організації електронного документообігу. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 112 с.
11011
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.