Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Спеціальні технології соціальної роботи. Розв’язання проблеми зайнятості. Робота з людьми похилого віку

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
6
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Спеціальні (прикладні) технології соціальної роботи у своїй основі становлять певні технологічні процедури надання допомоги соціально вразливим групам суспільства.
Масив спеціальних технологій утворюють:
соціальна робота з конкретними групами клієнтів – безробітними громадянами; з особами девіантної поведінки; з особами, що мають психічні розлади або розумову відсталість; з людьми похилого віку; людьми, які мають функціональні обмеження; з дітьми-сиротами і тими, хто залишився без батьківського піклування; з бездомними та безпритульними тощо;
прикладні технології соціальної роботи в пенітенціарних (виправних) установах, армії, на виробництві, за місцем проживання та ін. ;
вирішення соціально-етнічних проблем.
Напрямки організаційної соціальної роботи по сприянню зайнятості різних груп населення визначаються Державною програмою зайнятості населення.
Організаційна робота щодо сприяння зайнятості різних груп населення нас сьогодні реалізується шляхом:
подальшої реструктуризації державних підприємств із залученням інвестицій для розвитку підприємництва у виробничій сфері на умовах забезпечення модернізації застарілих і створення нових високопродуктивних робочих місць, а також із забезпеченням ефективного функціонування підприємств у післяприватизаційний період;
запровадження сприятливого інвестиційного та податкового режиму для підприємств, які створюють нові робочі місця, в тому числі надання додаткових гарантій щодо працевлаштування працездатних громадян працездатного віку, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці;
реалізації інвестиційних проектів, якими передбачається створення нових робочих місць на територіях спеціальних (вільних) економічних зон та територіях із спеціальним режимом інвестиційної діяльності;
надання державної підтримки районам, в яких склалася критична ситуація на ринку праці, шляхом запровадження особливих режимів приватизації, інвестування, оподаткування та кредитування, а також розроблення і впровадження механізму залучення коштів іноземних кредитних ліній та міжнародної технічної допомоги;
реалізації політики ефективної підтримки самостійно зайнятого населення, сімейного, малого та середнього підприємництва;
економічного заохочення підприємців у створенні нових робочих місць для безробітних і підтримки підприємницької ініціативи безробітних;
розвитку гнучких форм зайнятості, створення робочих місць з неповним робочим часом, на допоміжних роботах, у приватній сфері послуг, розвитку сезонних та громадських робіт;
сприяння легальній трудовій міграції громадян України;
визначення галузевих пріоритетів створення нових робочих місць.
Розв'язанню проблеми зайнятості категорії осіб, депортованих за національною ознакою, які повертаються в Україну, сприяє Програма адаптації та інтеграції в українське суспільство депортованих кримських татар, а також осіб інших національностей, відродження і розвитку їх культури та освіти, а також регіональні комплексні програми розвитку малого підприємництва в Автономній Республіці Крим, в процесі виконання яких здійснюється фінансово-кредитне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення заходів, спрямованих на підтримку малого підприємництва та фермерства.
Проблеми зайнятості молоді, яка становить третину загальної чисельності незайнятих громадян, що перебувають на обліку в державній службі зайнятості, розв'язуються шляхом:
надання випускникам навчальних закладів першого робочого місця в рамках державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників і спеціалістів;
бронювання на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності з чисельністю понад 20 чоловік до 5 відсотків загальної кількості робочих місць за робітничими професіями для молоді, яка закінчила загальноосвітні, професійно-технічні навчальні заклади, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби та якій надається перше робоче місце;
адресного бронювання на підприємствах робочих місць для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
створення маркетингових служб навчальних закладів з метою сприяння працевлаштуванню випускників;
надання підтримки підприємницькій ініціативі безробітних, у тому числі молоді, зокрема, виплати одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності;
створення роботодавцями додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних, у першу чергу випускників навчальних закладів і жінок, зареєстрованих в державній службі зайнятості, та надання роботодавцями дотацій у розмірі витрат на заробітну плату працівників, прийнятих на роботу з цієї категорії осіб;
економічного стимулювання роботодавців, які приймають на роботу (або стажування) випускників навчальних закладів;
залучення молодіжних центрів праці до вирішення питань працевлаштування, навчання новим професіям та підвищення кваліфікації молоді;
надання підтримки підприємцям-початківцям;
формування підприємницької ініціативи молоді.
Державна підтримка зайнятості інвалідів здійснюється відповідно до законів України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (875-12), «Про податок на додану вартість» (168/97-ВР) шляхом гарантування працевлаштування інвалідів у межах 4 відсотків квоти і економічного стимулювання підприємств, 50 відсотків чисельності працівників яких становлять інваліди.
Основною у соціальній роботі з розв’язання проблеи безробіття є є діяльність державної служби зайнятості, зокрема, адресний підхід у наданні соціальних послуг, виходячи з індивідуальних потреб, вимог і можливостей шукачів роботи і роботодавців. Отже, зважаючи на те, що клієнтами служб зайнятості є як роботодавці, так і безробітні, спектр видів, форм і методів роботи з цими групами клієнтів має свою специфіку.
З громадянами, які зареєстровані в центрі зайнятості як такі, що шукають роботу, проводиться надається широкий спектр робіт:
надаються інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з працевлаштуванням;
є можливість отримати послуги з професійної орієнтації;
можна пройти професійну підготовку, перепідготовку, підвищити кваліфікацію, в тому числі під конкретне замовлення роботодавця і навіть безпосередньо на робочому місці;
отримавши виплату допомоги по безробіттю одноразово – започаткувати «власну справу»;
взяти участь у громадських роботах;
одержати допомогу з безробіття.
Передбачаючи пріоритетність інтересів і потреб роботодавців, служба зайнятості ставить за мету не зменшувати штучно рівень безробіття, а реально піднімати рівень зайнятості населення, забезпечуючи підприємства, установи та організації висококваліфікованими, відповідальними спеціалістами.
Щодо такого напрямку спеціальних технологій соціальної роботи, як робота з людьми похилого віку, то на сьогодні отримали розвиток спеціалізовані інститути соціальної служби, які існують поряд із звичайними установами соціальної роботи, наприклад, служби термінової соціальної допомоги, основними напрямками діяльності яких є:
забезпечення безплатним гарячим харчуванням та продуктами;
надання грошової та майнової допомоги;
направлення в медико-соціальні відділення;
надання побутової, юридичної та психологічної допомоги;
створення каси взаємодопомоги.
Основна мета цих технологій – забезпечення сприятливих умов проживання літніх, надання їм соціально-побутової та медичної допомоги, створення умов для активного способу життя. Як правило, це одно-або двокімнатні квартири, обладнані комплексом служб соціально-побутового та медичного значення (бібліотека, столова, диспетчерські пункти, медичні кабінети і т. д.).
Специфічною галуззю за кордоном є соціальна робота із військовослужбовцями похилого віку, учасниками конфліктів, з ними проводиться спеціалізована реабілітація.
 
Список використаних джерел:
 
Бех В. П. Сутність та зміст соціальної роботи // Нова парадигма. – Запоріжжя, 2002. – Вип. 24.
Особливості соціальної роботи в різних сферах життєдіяльності // Проблеми педагогічних технологій. – Луцьк, 2004. – Вип. 3-4 (28-29).
Тюптя Л. Т., Іванова І. Б. Соціальна робота (теорія і практика) : навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. – К. : Знання, 2008.
Соціальна робота: технологічний аспект: Навч. посіб. / За ред. проф. А. Й. Капської. – К. : Центр навч. літ., 2004.
Технологии социальной работы. : Учеб. пособие / Под ред. И. Г. Зайнышева. – М. : Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2000.
Фото Капча