Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Специфіка проблем у психолого-педагогічному консультуванні

Предмет: 
Тип роботи: 
Доповідь
К-сть сторінок: 
2
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Основне завдання психолого-педагогічного консультування напряму – оптимізація міжособистісної взаємодії в системі “педагог – дитина”, “батьки – дитина”, “педагог – батьки”.
До основних проблем (запитів), з якими звертаються до психолога-консультанта, можна зарахувати:
неадекватність педагогічних впливів на особистість дитини;
конфліктні ситуації в сім’ї;
переживання дітьми різного віку негативних емоцій стосовно школи, ставлення до навчання;
проблеми психічного здоров’я дітей, що навчаються в загально-освітніх та спеціальних закладах;
вплив стресогенних факторів на успіхи в школі;
проблеми шкільної дезадаптації;
дитячий алкоголізм та наркоманія.
Специфіка розв’язання проблем у психолого-педагогічному консультуванні передбачає, перш за все, знаходження основних причин, які провокують появу тих чи інших труднощів. З досвіду роботи можна стверджувати, що найбільш поширеними причинами виникнення труднощів у педагогічному спілкуванні є:
несформованість навичок вербальної та невербальної комунікації (перефразування, збіднений словниковий запас, нелогічність висловлювань, недоречність виразів тощо) ;
відсутність необхідного зворотного зв’язку;
формальність в організації педагогічної взаємодії (особливо у процесі прийняття спільних рішень) ;
неврахування вікових та індивідуальних особливостей дітей у процесі спілкування, ігнорування закономірностей психічного розвитку особистості, зокрема переживання нею критичних періодів;
низька культура педагогічного спілкування та нехтування внутрішньою неготовністю співрозмовника (зокрема, дитини) до критичного ставлення чи оцінювання;
низький рівень гуманізації дитячих закладів.
Загалом психолого-педагогічне консультування вимагає від консультанта знання вікової психології, методик і методів педагогічного впливу, вміння спілкуватися як з дітьми, так і з дорослими, вирішувати конфліктні ситуації різних видів тощо.
Фото Капча