Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Способи адаптації організму при негативній дії електромагнітних хвиль

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
5
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Способи адаптації організму при негативній дії електромагнітних хвиль
 
Беcпаленко І., Корнійчук Я., Очківська Л., Приходько Ю.
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С. Дем'янчука м. Рівне
 
Анотація. Беспаленко И., Корнийчук Я., Очківська Л., Приходько Ю. Способи адаптації організму при негативній дії електромагнітних хвиль. У статті висвітлюється вплив електромагнітних хвиль різної довжини та частоти на людський організм, його здоров'я та адаптацію.
Ключові слова: опромінення, організм, здоров'я, адаптиція
Аннотация. Беспаленко И., Корнийчук Я., Очкивська Л., Приходько Ю. Способы адаптации организма при негативном влиянии электромагнитных волн. В статье описывается влияние электромагнитных волн разнообразной долготы и частоты на человеческий организм, его здоровье и адаптацию.
Ключевые слова: облучение, организм, здоровье, адаптация.
Abstract. Bespalenko I., Korniychuk Y., Оchkivska L., Prihodko Y. The ways of adaptation of an organism from negative influence of electromagnetic waves. The article shows the influence of electromagnetic waves of a various longitude and frequency on a human body, its health and adaptation.
Keywords: an irradiation, an organism, health, adaptation.
Актуальність. В природі електромагнітні хвилі існують з початку створення світу, можна сказати, що без них взагалі не можливе життя. Одним з їхніх основних джерел є небесні світила, в першу чергу Сонце, яке, як відомо, випромінює електромагнітні хвилі усіх відомих для нас видів. В природі також зустрічається радіоактивне випромінювання, яке, як відомо, у великій кількості досить шкідливе для живих організмів. Однак і воно потрібне для життя. Адже, з проведених раніше експериментів, результати одного з яких потрібно навести. Досліджувалася група щурів, яку розділили на три групи; першу помістили в середовище з нормальним рівнем радіації, другу помістили в середовище з підвищеним рівнем радіації, а третю групу помістили в середовище з повною відсутністю радіації. Експеримент проводився при інших рівних умовах. В першій групі стан тварин не змінився, в другій групі були симптоми опромінення. В третій групі, як і в другій, були виявлені патологічні зміни в організмі тварин, які залучалися до експерименту. Це свідчить про те, що шкідливим для людей є, як підвищення радіації так і відсутність її. Але починаючи з минулого століття людство погано користувалося штучними джерелами випромінювання, які на стільки стали розповсюдженими що на даний момент цивілізоване життя без них навіть неможливо було б уявити. Коли людство винайшло штучні джерела рентгенівських променів це дало переворот насамперед в медицині, що сильно полегшило діагностику, адже довжина рентгенівської хвилі дорівнювала діаметрові атома, що дозволяє проходити через тіла і це дозволяє бачити тверді тканини, що розташовані в середині. Також великим внеском у технічний розвиток було винайдення радіохвилі. На даний момент цивілізована людина не може уявити себе без комп'ютера, мобільного телефона, телевізора тощо. І, звичайно, її організм отримує значно більшу порцію опромінення, ніж людина яка жила приблизно 200 років тому.
«При впливі електромагнітних хвиль з інтенсивністю нижче порога теплового ефекту спостерігаються колосальні зміни живої тканини яскраво вираженого патологічного характеру» (Юрій Григор’єв, голова російського національного комітету по захисту від неіонізуючих випромінювань).
Відповідно метою нашого дослідження є висвітлити вплив опромінень електромагнітними хвилями організму та можливі способи їхньої нейтралізації.
Об'єкт дослідження: Процес впливу опромінювання на організм людини.
Предмет дослідження: Вивчення змін в організмі людини що виникають під впливом опромінення електромагнітними хвилями.
Як було зазначено вище вплив електромагнітних хвиль був постійно і мав деяке позитивне значення. Наприклад в медицині застосовують випромінювання різних частот для лікування та діагностики. Наприклад ультрафіолетове випромінювання допомагає знешкодити деякі організми, та рентгенівське випромінювання допомагає знешкодити патологічні новоутворення в тканинах тобто карцерні клітини. Але й, в свою чергу, однією з причин того виникнення є також види опромінення певної частоти. Також надлишково велика доза опромінювання негативно впливає на розвиток певних функцій та систем організму. Для підтвердження цієї проблеми було проведено констатуючий експеримент. Було проведено аналіз медичних карток мешканців одного з населених пунктів за два роки до того моменту, коли в ньому з'явився мобільний зв'язок, два роки по тому. В результаті отримали данні, що загальна смертність в данному населенному пункті зросла на 95%, зокрема смертність від мозкової недостатності в 2, 6 рази. Також збільшилась кількість захворювань серцево-судинної системи та онкологічних. Для визначення впливу на розумову діяльність проводився констатуючий експеримент, в якому застосували діагностику за допомогою таблиць Шульте. У першому спостереженні взяли участь люди до початку користування мобільним зв'язком та після. Результати наведено в таблиці 1.
 
Таблиця 1
№ п/п
 
Час проведення123456789
До користування495147565245505852
Після користування5850521 хв. 10 с1 хв. 2 с45491 хв. 5 с1 хв. 3 с
 
Отже, з наведеної вище таблиці можна бачити, що після користування мобільним зв'язком, час потрібний на знаходження цифр в таблиці Шульте у тестах учасників збільшився. У двох є деяке покращення, а у одного результати залишились незмінними.
У другому спостереженні прийняли участь учні одного класу. Проводилось дослідження за таблицями Шульте. Але у наведеній нижче таблиці 2 порівнюються результати тих, хто користується та не користується мобільним телефоном.
 
Таблиця 2
№ п/п учасника1234567891011
На початку спостереження5258495054495851475054
Через півроку спостережень455040551 хв. 3 с564853415244
 
Також, слід зазначити, що з появою в школах комп'ютерів у дітей підвищився рівень захворювання очей, але значно покращились показники запам’ятовування, тому також зростає успішність учнів. Можна припустити, що це знову ж таки пов'язано з тим, що комп'ютер допомагає швидше засвоювати інформацію, але разом з тим зростає навантаження і на інші органи людського організму.
Отже, з наведених вище фактів можна зробити висновок, що надлишок опромінення впливає негативно на функції організму. Але оскільки цивілізована людина не може обійтися без штучних джерел, тому потрібно шукати шляхи які допомогли б адаптуватися до них. Для цього було проведено спостереження з групою людей, які займаються альтернативними оздоровчими системами, такими як цигун, аюрведа тощо. Адже, як відомо, що ці системи вже не одне століття доводять свою ефективність в оздоровленні організму при умові їхнього правильного застосування. У даному випадку метою дослідження буде визначити можливість їхньої допомоги при адаптації певних функцій організму при надлишку опромінення. В даному спостереженні робився аналіз роботи серцево-судинної системи. Для цього був застосований тест з бігу на 3 км і визначення ступеня відновлення частоти серцевих скорочень через 10 хв. після закінчення бігу. В групі А були люди, які ведуть звичайний спосіб життя при цьому підлягаючи різним впливам побутового випромінювання, в групі Б люди які так само піддавалися впливу побутового випромінювання але займалися вищезазначеними альтернативними оздоровчими системами.
 
Отже, бачимо що середньостатистична частота серцевих скорочень у групі А було 30 уд/хв, а через півроку збільшилась до 50. У групі Б початкова чистота серцевих скорочень була 25 уд/хв, а через півроку зменшилась до 10 уд/хв.
Можна зробити висновок, що заняття альтернативними оздоровчими системами допомагають організму адаптуватися до фізичних навантажень навіть при умові опромінення.
Подібні результати спостерігалися також при застосуванні біорезонансної терапії за допомогою нейтралізаторів електромагнітних аномалій.
Висновок. Електромагнітні хвилі мають досить великий вплив на стан здоров'я людини. З їхньою допомогою можна як лікувати недугу так і при значно інтенсивнішому опроміненні будуть погіршуватися певні функції організму. За допомогою альтернативних оздоровчих систем можна в деякій мірі прискорити адаптацію організму.
 
Список використаної літератури
 
1. Айенгар Б. К. С. Объяснения йоги. Йога Дитка. – М: медсі (XXI), 1993. -527с.
2. 3убков А. Йога в меняющемся мире. – М:. Физкультура и спорт, 1990. -№ 2-12.
3. Ключин И. К. Таблицы физических величин. Справочник. -М:. Атомиздат, 1976. – 1008с.
4. Серов И. П. Алексейцев А. В. Специфика нейтрализатора электромагнитных аномалий Аires. -Санкт-Петербург. Листа. -2000. -С. 514-545.
5. Хвольсон О. Д. Курс физики. Учення о магнитных и электрических явлений. -Берлін. – 1923. – Том 4., С. 714-722.
Фото Капча