Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Споживче товариство

Предмет: 
Тип роботи: 
Доповідь
К-сть сторінок: 
5
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Первинною ланкою споживчої кооперації є споживче товариство. Споживче товариство – це добровільне об'єднання громадян або громадян та юридичних осіб для спільного ведення господарської діяльності з метою поліпшення свого економічного та соціального стану. Воно здійснює торговельну, заготівельну, виробничу та іншу діяльність, не заборонену чинним законодавством України, сприяє створенню соціально-економічної інфраструктури в зоні своєї діяльності, є непідприємницьким товариством та не має на меті отримання прибутку.
Діяльність споживчого товариства будується на принципах добровільності членства, демократизму, соціальної справедливості, взаємодопомоги та співробітництва, вільного господарського функціонування на основі ринкових відносин.
Відносини, пов'язані зі створенням і діяльністю споживчого товариства, регулюються Законами України «Про кооперацію», «Про споживчу кооперацію», іншими законодавчими актами України і нормативними документами споживспілок та Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки).
Основним документом, що регулює діяльність споживчого товариства, є Статут.
Споживче товариство вважається створеним, набуває права юридичної особи, здійснює господарську та іншу діяльність з дня його державної реєстрації, має самостійний баланс, печатку та штампи зі своєю назвою.
Споживче товариство, як юридичну особу, представляє правління споживчого товариства, а у споживчому товаристві чисельністю до 10 членів – голова споживчого товариства.
Споживче товариство на добровільних засадах входить до складу (районної, обласної, республіканської, центральної) спілки споживчих товариств, виконує зобов'язання членів спілки, визначених її статутом та має право вільного виходу з неї.
Споживче товариство делегує спілці, членом якої воно є, частину своїх повноважень та виконання окремих функцій.
Виконання окремих функцій, які споживче товариство делегує спілці, членом якої воно є, визначається загальними зборами (зборами уповноважених) членів споживчого товариства та закріплюється у договорі, що укладається між споживчим товариством та (районною, обласною, республіканською, центральною) спілкою споживчих товариств. Право підпису договору надається голові правління споживчого товариства.
Для зміцнення зв'язків споживчого товариства з членами споживчого товариства у його складі створюються органи громадського самоврядування і контролю на кооперативних дільницях – дільничні кооперативні комітети, комісії кооперативного контролю та інше, покликані залучати членів споживчого товариства до управління громадською та господарською діяльністю споживчого товариства, розвивати його зв'язки з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями і установами різних форм власності, здійснювати контроль за роботою підприємств споживчої кооперації, які знаходяться на території дільниць.
Основними цілями і завданнями споживчого товариства є:
а) задоволення потреб своїх членів в товарах та послугах, сприяння розвитку їх трудової і соціальної активності, зростанню добробуту і культурного рівня;
б) захист прав та інтересів членів споживчого товариства і обслуговуваного населення як споживачів щодо забезпечення їх якісними товарами та послугами;
в) збереження власності в споживчій кооперації, захист її соціальних, економічних та майнових інтересів;
г) розвиток мережі торгових, виробничих, заготівельних та інших підприємств; співпраця з органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування і сільськогосподарськими товаровиробниками в створенні інфраструктури аграрного ринку;
д) забезпечення ефективності господарсько-фінансової діяльності, підвищення продуктивності праці працівників, їх соціальний захист шляхом збереження і створення нових робочих місць, впровадження нових технологій та передового досвіду, розвиток трудового суперництва, підготовка і перепідготовка кадрів;
е) дотримання основних принципів і методів кооперативної діяльності, широке впровадження самоврядування і кооперативної демократії;
є) активне залучення населення у члени споживчого товариства.
8. Для виконання цілей і завдань споживчим товариством здійснюються такі види діяльності:
а) роздрібна і оптова торгівля продовольчими і непродовольчими товарами, сільськогосподарською продукцією, сировиною, ліками і медпрепаратами, матеріалами, обладнанням, устаткуванням, транспортними засобами, паливом, паливно-змащувальними матеріалами, нафтопродуктами, торгівля нерухомістю;
б) громадське харчування;
в) закупівля у населення і товаровиробників усіх форм власності сільськогосподарської продукції, сировини, дикорослих плодів, ягід, грибів, лікарсько-технічної сировини, чорного і кольорового металобрухту, інших видів вторинної сировини, виробів підсобних підприємств і промислів;
г) виробництво продовольчих і непродовольчих товарів, сільськогосподарської продукції, будівельних матеріалів, тари тощо;
д) відгодівля великої рогатої худоби, свиней, овець, птиці, кролів, вирощування зернових культур, овочів, фруктів кормів, квітів, насіння тощо;
е) вирощування хутрових звірів;
є) розведення риби;
ж) бджолярство;
з) надання послуг сільськогосподарським товаровиробникам щодо забезпечення їх засобами малої механізації, мінеральними добривами, отрутохімікатами, насінням, з обробки землі;
и) здача в операційну оренду об'єктів нерухомості, транспортних засобів, обладнання, устаткування, іншого майна;
і) туризм;
ї) організація транспортного господарства і надання послуг;
й) організація та проведення аукціонів, ярмарків, виставок-продажів;
к) надання платних послуг в перукарнях, ательє (пунктах) з пошиття і ремонту одягу, взуття, побутової техніки, фотосалонах, пральнях, хімчистках, пунктах прокату побутової техніки тощо;
л) інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.
Членами споживчого товариства можуть бути фізичні та юридичні особи. У споживчому товаристві допускається асоційоване членство з правом дорадчого голосу на загальних зборах (зборах уповноважених) членів споживчого товариства.
Членами споживчого товариства можуть бути громадяни, які досягли 16-річного віку і виявили бажання брати участь у здійсненні цілей і завдань споживчого товариства.
Членство у споживчому товаристві не обумовлене обов'язковою трудовою участю громадян у його діяльності.
Прийом фізичних і юридичних осіб у члени споживчого товариства проводиться за їх письмовою заявою загальними зборами (зборами уповноважених) членів споживчого товариства, а в період між загальними зборами (зборами уповноважених) членів споживчого товариства – правлінням споживчого товариства не пізніше як у 30- денний строк з дня подання заяви. Рішення правління про прийом фізичних чи юридичних осіб у члени споживчого товариства підлягає затвердженню на наступних загальних зборах (зборах уповноважених) членів споживчого товариства.
Кожний кандидат у члени споживчого товариства вносить вступний та обов'язковий пайовий внески у розмірах, що визначаються загальними зборами (зборами уповноважених) членів споживчого товариства.
Членом споживчого товариства фізична чи юридична особа стає після сплати у повному обсязі вступного, обов'язкового пайових внесків та прийняття рішення про її прийом. Кожному члену при вступі до товариства видається членський квиток.
Членський квиток посвідчує членство у споживчому товаристві. Він є власністю споживчого товариства і не підлягає продажу, даруванню, обміну і не може бути предметом будь-яких угод. У разі виходу із членів (асоційованих членів) споживчого товариства членський квиток повертається правлінню споживчого товариства.
Членський квиток посвідчує право;
члена споживчого товариства – на участь у загальних зборах з правом одного ухвального голосу, яке не може бути передане будь-яким іншим особам;
асоційованого члена споживчого товариства – на участь у загальних зборах з правом дорадчого голосу, яке не може бути передано будь-яким іншим особам;
члена та асоційованого члена споживчого товариства – на користування послугами і пільгами, які споживче товариство надає всім членам (асоційованим членам).
Реєстроутримувачем та реєстратором членів споживчого товариства є Кримспоживспілка, облспоживспілка, Укоопспілка. Вони забезпечують конфіденційність інформації про членів і надають її тільки за рішенням загальних зборів (зборів уповноважених) членів споживчого товариства. Взаємовідносини між споживчим товариством і реєстроутримувачем та реєстратором регулюються відповідним Положенням.
Фото Капча