Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Спирти одноатомні та двоатомні

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
3
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Одноатомні Двоатомні Триатомні
 
СН3 – ОН
Метанол
СН2 – СН2
I        I
ОН      ОН
Етандіол – 1, 2 (етиленгліколь) СН2 – СН – СН2
І         І         І
ОН     ОН    ОН
Пропантріоль – 1, 2, 3 (гліцерин)
 
 
Насичені одноатомні спирти –  похідні насичених вуглеводнів, де один атом Гідрогену заміщений на одну гідроксильну (функціональну) групу.
СnH2n+1OH   – загальна формула насичених одноатомних спиртів
 
             Етанол
CH3OH – молекулярна формула 
       Н
        |
H – C– O – H – структурна ф-ла
        |
       H        СН3 – ОН – скорочена 
       структурна формула
            Метанол
С2Н5ОН – молекулярна формула
      Н    Н
       |      |
H– C – С – O – H   –   структурна ф-ла
       |      |
      H    H   СН3 –CH2  –  ОН – скорочена 
       структурна формула
 
Електронна формула
 
           Етанол
       Н   δ-   δ+
Н :  С : О : Н
       Н       
          Метанол
       Н   Н    δ-   δ+
Н :  С : С:  О : Н
       Н   Н     
 
Ізомерія
Для спирту С4Н9ОН характерні такі ізомери:
 
4             3          2           1
СН3 – СН2 –  СН2 – СН2 – ОH
          Бутанол –1
4             3           1        1
СН3 – СН2 – СН – СН3
|
       OH
           Бутанол - 2
 
 
 
CH3 – CH – CH2 – OH
             |
          CH3
2- Метилпропанол-1
CH3
   1         2 |      3
 СН3 –  С – СН3
  |
             OH
2- Метилпропанол-2
 
 
Фізичні властивості метанолу і етанолу
Метанол і етанол – за нормальних умов рідини, легші за воду, мають специфічний запах,  як полярні сполуки, вони добре розчинні у воді Ткип. Метанолу дорівнює 650 С, етанолу– 780 С.
Метанол і етанол – дуже подібні рідини, розрізнити їх можна лише хімічним способом або за температурою кипіння.
Хімічні властивості метанолу й етанолу:
1. Повне окиснення (горіння)
2СН3 – ОН + 3О2 → 2СO2 +  4 H2O       ▲H=715 кДж/моль
2. Неповне окиснення 
   O                          О
    ||                           ||
С2Н5ОН  СН3 – С    СН3 – С
                          -Н2О                     |      -Н2О              
  C  
3. Заміщення атома гідрогену
 2CH3–CH2 – ОН+ 2 Na→2CH3–CH2–O Na + H2
4. Заміщення гідроксильної групи на галоген
СН3 – СН2 + ОН + Н  – Сl→CН3 –СН2 –Сl
5. Дегідратація
С2Н5 ОН→(t 2700) CН2 =СН2+Н2O
6. Реакція естирифікації – взаємодія карбонових кислот із спиртами при нагріванні і наявності каталізатора .
O     O
           ||      ||
СН3 – С + HO – C2H5 ↔(t0,k,t) CH3 – C    +H2O
           |      |
          OH   C2H5
7. Внутрішньо молекулярна дегідратація
2С2Н5 – ОН →(t0,k,t) С2Н5– О– С2H5 – O –C2H5 + H2O
Способи добування метанолу
1. Суха перегонка деревини
2. З синтез газу
СО +2Н2 →(t0,R,k,t)CH3OH
Способи добування етанолу
1. Гідроліз галоген пхідних
СН3 – С2Н2Cl + H2O →CH3 CH2OH + HCl
2. Відновлення альдинідів
           O
           ||
СН3 – С + H2→CH5CH2OH
           |
          H
3. Спиртове бродіння глюкози
С6Н12О6 →(бродіння) С2Н5ОН + 2СО2
Гідратація етилену
4. Гідратація етилену
Застосування етанолу й метанолу:
1. Основа алкогольних напоїв
2. Розчинники
3. Органічний синтез і лабораторна практика
4. Добувають речовини, що є вихідними задля виробництва каучуку.
По замісній номенклатурі назви спиртів складають з назви родоначального вуглеводню з додатком суфікса -ол. Якщо в молекулі кілька гідроксильних груп, то використовують умножаючу приставку: ди- (етандіол -1,2), три - (пропантриол-1,2,3) і т.д. 
Нумерацію головного ланцюга починають з того кінця, ближче до якого знаходиться гідроксильна група. По радикально-функціональній номенклатурі назву роблять від назви вуглеводного радикала, зв'язаного з гідроксильною групою, з додатком слова спирт. 
Структурна ізомерія спиртів визначається ізомерією вуглецевого кістяка й ізомерією положення гідроксильної групи. 
Розглянемо ізомерію на прикладі бутилових спиртів. 
У залежності від будівлі вуглецевого кістяка, ізомерами будуть два спирти - похідні бутану й ізобутану: 
 СН3 
 
    4        3          2        1             3             2        1 
СН3 – СН2 – СН2 –СН2 – ОН СН3 – СН – СН2 – ОН 
 
Бутанол – 1,2 метилпропанол -1 або ізобутиловий спирт 
 
У залежності від положення гідроксильної групи при тім і іншому вуглецевому кістяку можливі ще два ізомерних спирти.
Фото Капча