Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Статистика земельних та водних ресурсів

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
4
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Статистика земельних ресурсів
 
Станом на 1 січня 1999 року єдиний земельний фонд України досягав 60354, 8 млн. га, що дорівнює близько 0, 4% від площі суші Землі. Відповідно до Земельного кодексу України (ст.. 2) всі землі поділяються на сім категорій цільового призначення:
сільськогосподарського;
населених пунктів;
промисловості, транспорту, зв’язку та ін. ;
природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;
лісового фонду;
водного фонду;
запасу землі.
Основну частину земельного фонду України становлять сільськогосподарські угіддя – 41826, 5 тис. га (62, 3% від загальної території України). За площею сільськогосподарських угідь Україна входить до перших 12 країн світу.
Ліси та вкриті лісом площі займають 17, 2% території України, інші види земельних угідь (забудовані землі, відкриті заболочені, сухі відкриті землі з особливим рослинним покровом, відкриті землі без рослинного покриву) – 7, 4%.
 
Таблиця 1.1
Земельна площа України на 1 січня 1998 року та на 1 січня 1999 року 
1997 1998
Всього земель (територія) 60, 4 60, 4
Землі користувачів, що займаються сільськогосподарським виробництвом 46, 6 39, 1
Землі інших користувачів 13, 8 21, 3
 
Таблиця 1.2
Дані для обчислення агрегатних індексів
1997 1998
Кількість заповідників і природних національних парків 24 27
Середня площа заповідника чи природного національного парку, тис. га 31, 74 28, 46
Загальна площа усіх заповідників і природних національних парків, тис га 761, 8 768, 5
 
Ліс – це не тільки національне багатство будь-якої країни і сировинна база для розвитку багатьох галузей економіки, але й важливий природний чинник забезпечення сприятливих умов для життєдіяльності суспільства на різних територіальних рівнях.
Дослідження вчених свідчать: протягом останнього тисячоліття природні умови України майже не змінились, а лісистість, яка сягала понад 50% її загальної території, зменшилася у 2-3 рази. Сьогодні наша держава є малолісистою і лісодефіцитною. Загальна площа її лісів становить 10, 78 млн. га, а лісистість її території – 15, 6%. На кожного жителя України припадає 0, 19 га лісу (що є майже у 2 рази менше від екологічно обгрунтованої норми) і 34, 6 м3 деревини. Через надмірне лісокористування в лісах державного значення спостерігався хронічний дефіцит стиглих і достигаючих деревостанів.
 
Статистика водних ресурсів
 
Економіка України здебільшого складається з галузей, що характеризуються інтенсивним споживанням природних ресурсів, енергії, в першу чергу води. Нині, як відомо, в силу багатьох причин вона переживає відчутний спад промислового виробництва. Це – негативна тенденція, але у ній є певний позитив, оскільки завдяки цьому істотно зменшуються шкідливі викиди.
Постійне зростання промислового виробництва в Україні призвело до величезних витрат питної води, яка більше не може використовуватися і скидалася у басейни річок і морів.
Відомо, що Дніпро та його притоки є основними джерелами водопостачання України. З Дніпра на території України забезпечується прісною водою 32 тис. мешканців, 6, 2 тис. промислових підприємств, 2, 2 тис. сільських, 1, 1 тис. комунальних господарств. Без води Дніпра вони не можуть існувати. А між тим зі стічними водами до басейну Дніпра 208 тис. тонн нафти, 54, 9 тонн зависних речовин, 1, 7 тис тонн фосфору, 13, 4 тонн азоту амонію, 6, 9 тис. тонн фенолів та інших речовин. Таким чином, через безграмотну господарську діяльність, стан більшості річок басейну Дніпра стає катастрофічним.
Річки, особливо малі, водосховища, акваторії Азовського моря і Сиваша, північно-західної частини Чорного моря характеризуються не тільки підвищенням ступення забруднення, а й погіршенням гідрологічного стану, втратою значної частини рибних ресурсів, деградацією рекреаційних ресурсів. Крім того, забрудненню піддаються не тільки поверхневі, але й підземні води. Так кількість джерел постійного забруднення за останні 20 років зросла більше ніж у 4 рази, і тепер становить понад 200.
Маємо пам’ятати, що Україна є одним із найменш водозабезпечених районів Європи. Потенційні місцеві ресурси поверхневих і підземних вод складають 60 км3, які у маловодні роки знижується до 37 км3.
Каскад із шести штучних водосховищ на Дніпрі, створив резервний фонд, за рахунок якого водою постачаються промислові центри Донбасу і Криворіжжя, зрошуються значні масиви земель Причорномр’я і Криму.
Статистика корисних копалин
Мінерально-сировинний комплекс України забезпечує діяльність близько 48% промислового потенціалу. Більше третини експортного потенціалу Україна має за рахунок сировинного комплексу. Україна входить до числа провідних мінерально-сировинних держав світу, а щодо запасів основних видів корисних копалин у перерахунку на душу населення посідає одне з перших місць в світі.
За даними Держкомгеології в Україні відкритопонад 20 тис. родовищ, з яких 7764 родовища мають промислове значення, експлуатується 61 вид корисних копалин – це 3248 родовищ.
Розробляєтьсяродовища залізних, марганцевих руд, уранові, титанові, цирконієві, сірчані, ртуть, графіт, облицювальне каміння. Площа України становить лише 0, 4% від загально світової, а виробництво мінеральної сировини – 5% від загального світового виробницва.
Однак маючи унікальні родовища, Україна задовільняє потреби в кольорових металах і в сплавах – близько 2 млн. тонн – власним виробництвом менш ніж на 25%.
Україна багата на паливо. Це передусім, Донбас з покладами кам’яного вугілля (антрацит, кокс), геологічні запаси його практично невичерпні, при раціональному використанні їх вистачить на 300 років.
Також багато лікувальних грязей, мінеральних джерел. Широкорозвинені неметалеві корисні копалини, одним з таких є графіт, кам’яна сірка, кам’яна сіль, та інше.
Фото Капча