Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Стройові вправи на уроках гімнастики

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
8
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
1. Загальні поняття строю
2. Стройові команди
3. Повороти на місці і в русі
4. Пересування на уроках гімнастики
5. Шикування на перешикуванні для виконання завдань уроку.
 
1. Стройові вправи представляють собою спільні чи одиночні дії тих, що займаються в тому чи іншому строю. За допомогою стройових вправ успішно вирішуються задачі виховання колективних дій, почуття ритму і темпу, дисципліни і організованості. Особливе значення стройових вправ складається у формуванні осанки людини. Це добре ілюструється виправкою кадрових військовослужбовців.
Організація занять гімнастикою небачена без використання стройових вправ. Застосування ії дозволяє швидко розміщувати в залі чи на площадці.
Завдяки можливості управління великими масами, які займаються з допомогою різних за формою стройових вправ, їх включають практично в будь-який масовий гімнастичний виступ. Велика група стройового статуту запозичена із стройового статуту Збройних Сил, друга група створювалась у процесі роботи з гімнастики. Класифікують стройові вправи на наступні чотири групи:
І – стройові прийоми;
П – шикування і перешикування;
Ш – переміщення;
IV – розмикання і змикання.
Стрій – установлене розміщення тих, хто займається, для спільних дій. Управління строєм здійснюється за допомогою команд і розпоряджень, які, звичайно, подаються голосом чи установленими сигналами.
2. 1. Команда «Шикуйсь!». По цій команді той, хто займається, стає у стрій, приймає стройову (основну) стійку.
2. Команда «Струнко!». По цій команді приймається стройова стойка, яка в гімнастиці відповідає основній стойці.
3. Команда «Рівняйсь!», «Наліво – рівняйсь!», «На середину – рівняйсь!».
4. Команда «Зупинись!». При цій команді приймається попереднє положення.
5. Команда «Вільно!». По цій команді той, хто займається, не сходячи з місця, послаблює одну ногу в коліні і стає вільно.
6. Команда «Правою (лівою) вільно!». Той, хто займається, відставляю праву (ліву) ногу на крок в сторону, розподіляючи вагу тіла на обох ногах і кладе руки за спину. Застосовується у розімкненому строю.
7. Команда «Розійдись!». Ті, хто займаються, діють самовільно.
8. Розрахунок. «Команди, по порядку, розрахуйсь!», «На перший і другий -розрахуйсь!»; по три (чотири, п'ять і т. д.) – розрахуйсь!»; розрахунок починається з правого флангу.
Називаючи свій номер, той, хто займається, швидко повертає голову до того, хто стоїть зліва до нього і швидко приймає.
9. Повороти на місці (команди «напра-ВО!», «налі-ВО!», «кру-ГОМ!», «Пів-оберта налі-ВО»). В окремих випадках команди можуть мінятись розпорядженнями.
3. Повороти в русі. Команди ті ж самі, що й для поворотів на місці, за винятком команди для поворота кругом. Програма, яка виконується для повороту направо, подається під праву ногу, після чого той, хто займається, робить крок лівою вперед, повертає на лівому носку і з правої ноги починає рух в новому напрямку. При ходьбі на місці після виповненої команди поворот також здійснюється після постановки лівої ноги.
Виконувана команда для повороту наліво подається під ліву ногу; поворот виконується на правому носку.
Для виповнення повороту кругом подається команда «Кругом – МАРШ!» Виконувана команда «МАРШ!» подається під праву ногу, після чого той, хто займається, робить крок лівою вперед, півкроку правою вперед, повертається на носках обох ніг і починає рух у новому напрямку.
При виконанні поворотів в русі доцільно після подачі виконаної команди вести підрахунок, щоб зберегти ритм руху.
Навчати повороту кругом потрібно по розділах, після того, як освоїли повороти направо і наліво.
4. До цієї групи відносяться вправи, пов'язані з рухами різного характеру.
Види руху:
Стройовий крок – крок, при якому ногу потрібно виносити на висоту 15-20 см від підлоги (підошву тримати горизонтально і ставити її твердо на всю ступню) ; рух руками виконується вперед (згинати у ліктях так, щоб кисті піднімались на ширину долоні від тіла) і назад (руки прямі відводяться до кінця в плечовому суставі), пальці легко стиснуті в кулаки. Команда «Стройовим кроком – РУШ!».
Простий крок відрізняється від стройового більшою свободою руху. Команди:
«Кроком – РУШ» – подається для всякого руху кроком з місця.
2. «Звичайним кроком – РУШ» – застосовується при переході з інших видів ходьби, бігу і при закінченні в русі.
Перехід з рухом на місці до пересування.
Команди:
1. «Прямо!» (подається під ліву ногу) – виконується крок правою на місці, і з лівої ноги починається рух вперед.
2. «Два (три, чотири і т. д.) кроки вперед (назад, вправо, вліво) – РУШ!»
Зупинка руху по команді “Група – СТІЙ” – подається під ліву ногу (виконується крок правою і приставляється ліва нога).
Для зміни довжини кроку і темпу руху подаються команди «ШИРШЕ КРОК»,
«КОРОТШЕ КРОК», «ЧАСТІШЕ КРОК», «ПОВНИЙ КРОК», «ПІВКРОКУ».
Руз бігом. Команда “Бігом – РУШ! ” При переході з руху кроком під музику виконувана команда подається під ліву ногу, після чого ті, хто займаються, роблять крок з лівої і починають рух бігом.
Переміна направлення фронту заходженням плечем.
Команди:
“Праве (ліве) плече вперед “Кроком – РУШ” (при руху слово “кроком” опускається). По цій команді група, не порушуючи шеренного строю, рухається кругом лівофлангового, який, позначає крок на місці, повертається разом зі всією шеренгою, дотримуючись рівняння.
“Прямо! ” (подається під ліву ногу), “На місті! ” чи “Група – СТІЙ”!
Рух в обхід. Команда “Наліво (направо) в обхід кроком – РУШ”. Якщо команда подається під час руху, то виконувана команда – “РУШ” повина бути подана з кута залу чи площадки, а слово кроком опускається.
Рух по діагоналі. Команда “По діагоналі – РУШ! ”. Пересування противоходом – рух всієї колони за направляючим в протилежному напрямку. Інтервал між зустрічними колонами – один крок. Може виконуватися по прямим і непрямим неправленням.
Рух змійкою – декілька противоходів підряд. Величина змійки оприділюється по першому протиходу.
Команди:
“Протиходом наліво (направо) кроком – РУШ! ”.
“Змійкою – РУШ”.
Рух по кругу. Команда “По кругу – РУШ”. Виконувана команда подається на середині одного із кордонів залу чи площадки, після чого вказується дистанція, для того, щоб визначити розмір кругу.
5. Шикування – дія того, хто займається, після команди викладача для прийняття того чи іншого строю.
Розгорнутий стрій групи перед початком занять, як правило, одноширенний.
Перед рапортом про готовність до занять староста вирівнює групу, потім подає команду «СТРУНКО!». Рівняння “НАПРАВО (НАЛІВО, НА СЕРЕДИНУ!) «.
Не доходячи стройовим кроком два-три кроки до викладача, староста зупиняється і рапортує. Потім, пройшовши на лінію розташування викладача, стає обличчям до строю.
Після привітання викладача і відповіді групи, староста дублює команду викладача «ВІЛЬНО!» і встає на правий фланг строю.
Перебудова – перехід із одного строю в інший.
Перебудова із однієї шеренги у дві. Після попереднього розрахунку на перший і другий подається команда «В дві шеренги – ШИКУЙСЯ!» По цій команді другі номери роблять лівою ногою; правою ногою – крок вправо і встають у потилицю першому, приставляючи ліву ногу.
Перебудова із однієї шеренги у три. Після попереднього розрахунку подається команда “В три шеренги шикуйсь! ”. По цій команді другі номера стоять на місці, перші номера роблять крок правою назад., не приставляючи ногу, крок лівою в сторону і, приставляючи праву ногу, стають в потилицю другим номерам,. Треті номери роблять крок лівою ногою вперед, крок правою в сторою і, приставляючи ліву ногу, стають попереду інших номерів. Для зворотнього шикування подається команда “В одну шеренгу – ШИКУЙСЬ! ”. Перебудова проводиться в порядку, зворотьному шикуванню.
Шикування із шеренги уступом. Після попереднього розрахунку по завданню (“6-3 – на місці, ” “6-4-2 – на місці ” і т. д.) подається команда «По розрахунку кроком -РУШ». Ті, хто займаються, роблять ту кількість кроків, яка їм належить і приставляють ногу. Викладач веде відрахунок до моменту приставлення ноги першої шеренги. Так, при розрахунку “6-3 – на місці” – до 7”; “9-6-3 – на місці” – до 10.
Перебудова-із «шеренги в колону шляхом ходи відділення в плече. Після попереднього розрахунку 3 – 4 і т. д. подається команда «Відділення в колону по три (по чотири і т. д.) ліві (праві) плечі вперед кроком – РУШ».
По цій команді, розрахованій на відділення, зберігають рівняння по фронту, починають заходження плечем до колони. Друга команда «Група – СТІЙ!»
Для попередньої перебудови подаються команди:
“Кру-ГОМ! ”
“Відділеннями в одну шеренгу, праві (ліві) плечі вперед, кроком – РУШ! ”.
“Група – СТІЙ”.
Перебудова із однієї колони в три уступом. Після попереднього розрахунку по три подається команда «Перші номери – два (три, чотири і т. д.) крок вправо, три номери - (три, чотири і т. д.), крок вліво кроком – МАРШ!» Для зворотньої перебудови подається команда «На свої місця кроком – РУШ». Перебудова виконується переставними кроками.
Перебудова із колони по одному в колону по два (три і т. д.) поворотом у русі. При русі групи наліво в обхід подається команда «В колону по два (три, чотири і т. д.) наліво – МАРШ!» Після повороту першої двійки (трійки, четвірки і т. д.) наступні роблять поворот під команду свого замикаючого на тому ж місці, що й перші. Тут також можна дати вказівку про інтервал і дистанцію.
Перебудова колони по одному в колони по 2, 4, 8 дробленням і зведенням. Перебудова виконується в русі, команди:
1. «Через центр – МАРШ».
2. «В колони по одному направо і наліво в обхід – МАРШ!». Подається на протилежній середині. По цій команді перші номери йдуть направо, другі номери – наліво в обхід.
3. «В колону по два через центр – МАРШ!». Подається при зустрічі колон всередині залу, звідки починалась перебудова.
Продовжуючи дроблення і відомість далі, можна побудувати колони по чотири, вісім і т. д.
Зворотня перебудова називається розведенням і злиттям. Наприклад, із колони в два в колону по одному.
Команди:
“ В колону по одному направо в обхід кроокм – РУШ! ”. По цій команді права колона іде напрвао в обхід, ліва на – наліво. При зустрічі колкн на протилежній середині подається команда:
“ В колону по одному через центр – РУШ”.
 
Використана література:
 
1. Смолевский В. М., Белов Е. С. «Гимнастика й методы преподавания».
2. Бирючков. Гимнастика.
3. Фохпин В. Г. Атлетическая гимнастика.
4. Сталевский В. М. Гимнастика: Сборник статей.
Фото Капча