Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Структура, призначення, принцип роботи контроллера електронно-променевої трубки

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
21
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Тема роботи. Структура, призначення, принцип роботи контроллера електронно-променевої трубки.
 
Мета роботи. Ознайомлення з структурою, принципом дії контролерів електронно-променевої трубки на прикладі мікросхеми К580ВГ75.
 
Короткі теоретичні відомості.
Загальна характеристика мікросхеми.
Мікросхема КР580ВГ75 - однокристальний контролер ЕПТ, призначений для алфавітно-цифрових дисплеїв, а також для застосування у відеотерміналах мікро-ЕОМ. Основне призначення мікросхеми - проміжне збереження інформації та вивід її з пам'яті мікро-ЕОМ на екран ЕЛТ, керування синхронізацією, параметрами розгортки і зображення, виконання допоміжних функцій (редагування тексту, керування курсором, генерування графічних символів, вибір кольору і т.п.).
 
Рис. 1. Умовне графічне позначення мікросхеми КР580ВГ75.
 Умовне графічне позначення мікросхеми приведене на рис. 1, призначення виводів - у табл. 1, структурна схема показана на Рис. 2.
Табл.  1
 
ВивідПозначенняТип виводуФункціональне призначення виводу
1,2,3,4LC3-LC0ВихідНомер рядка
5DRQВихідЗапит ПДП
6DACK
ВхідПідтвердження ПДП
7HRTCВихідЗворотний хід горизонтальної розгортки
8VRTCВихідЗворотний хід кадрової розгортки
9RD
ВхідЧитання
10WR
ВхідЗапис
11LPENВхідСвітлове перо
12 - 19DB0-DB7Вхід/вихідШина даних 
20GND-Загальний
21A0ВхідАдреса порту
22CS
ВхідВибір мікросхеми
23-29CC0-CC6ВихідКод знака
30CCLKВихідСинхросигнал знака
31IRQВихідЗапит переривання
32HLGTВихідПідсвічування
33, 34GPA0, GPA1ВихідУніверсальні атрибутивні коди
35VSPВихідПридушення відеосигналу
36RVVВихідНегативне зображення 
37LTENВихідДозвіл засвічення екрана
38,39LA1, LA0ВихідКод графічних символів
40Ucc-Напруга живлення (+5 В)
Призначення виводів мікросхеми.
Виводи мікросхеми виконують наступні функції:
LC3 – LC0 (Номер рядка). - Вихід лічильника рядків  - заданий номер рядка растра символа, що відображається в даний момент на екрані ЕПТ, використовується для побудови номера рядка.
DRQ (Запит ПДП).  - Вихідний сигнал що поступає на контролер ПДП (КР580ВТ57), про вимогу циклу прямого доступу до пам'яті для завантаження інформації в буферний ЗП.
DACK (Підтвердження ПДП).  - Вхідний сигнал, що посупає, від контролера ПДП, вказує на те  проводиться запитаний цикл ПДП.
HRTC (Зворотний хід рядкової розгортки). - Вихідний сигнал, тривалість якого програмується. Він виникає під час зворотного ходу горизонтальної розгортки. Під час його дії на виході VSP напруга високого рівня.
VRTC (Зворотний хід кадрової розгортки). - Вихідний сигнал, тривалість якого програмується. Він виникає під час зворотного ходу вертикальної розгортки. Під час його дії на виході VSP напруга високого рівня, на виході LTEN - напруга низького рівня.
RD (Читання). - Керуючий сигнал для читання внутрішніх регістрів мікросхеми.
WR (Запис). -  Керуючий сигнал для запису команд у регістри команд, даних в регістри даних, а також  запису інформації в буферні ЗП мікросхеми під час циклу ПДП.
LPEN (Світлове перо). -  Вхідний сигнал, що виникає в момент виявлення світловим пером засвітки в даній точці екрана ЕПТ.
DB0-DB7 (Шина даних). - Двонаправлені лінії зв'язку з трьома станами. Під час читання регістрів світлового пера регістра, чи стану мікросхеми лінії працюють на вивід.
A0 (Адреса порту). - Визначає адресу регістра (порту) при читанні або записі. Якщо на A0 напруга високого рівня, то запис інформації відбувається в регістр команд, читання - з регістра стану. При напрузі низького рівня на A0 запис відбувається в регістр параметрів, читання - з регістрів світлового пера, після подачі команди «Читання регістрів світлового пера».
CS (Вибір мікросхеми). - Вхідний сигнал, що дозволяє дію стробуючого сигналу читання чи запису.
CC0 – CC6 (Код знака). -  Виходи, через які відображувана на екрані ЕПТ інформація з буферного ЗП на один знакоряд чи стека FIFO у 7-бітовому коді синхронно виводиться на знакогенератор.
CCLK (Синхросигнал знака). - Зовнішній сигнал від логічної схеми синхронізації точок растра. Синхронізує процес виводу коду знаків і всі процеси, зв'язані з відображенням інформації (керування розгортками, відеосигналом і т. п)..
IRQ (Запит переривання). - Запит переривання до центрального процесора.
LPEN (Підсвічування). - Вихідний сигнал, використовується для включення підвищеної яскравості визначених ділянок чи зображення окремих символів на екрані. Задається за допомогою атрибутивних кодів чи поля символу.
GPA0, GPA0 (Універсальні атрибутивні коди). - Виходи, керовані за допомогою атрибутивних кодів поля. Використовуються по розсуду розроблювача схеми (наприклад, для вибору кольору).
VSP (гасіння відеосигналу). - Вихідний сигнал для гасіння зображення на екрані ЕПТ. Діє в наступних випадках:
під час зворотного ходу горизонтальної чи вертикальної розгортки;
під час прямого ходу верхнього і нижнього рядків растра в знакоряді, якщо в якості рядка підкреслення для знакоряду запрограмований рядок растра з номером 8 і вище;
при виявленні допоміжних команд закінчення знакоряду чи кадру;
при недовантаженні буферного ЗП на один знакоряд через збої в циклі ПДП;
у періодичних інтервалах (1/16 частоти кадрів для курсору, 1/32 частоти кадрів для атрибутів символу і поля) з метою одержання мигання зображення, заданого при програмуванні курсору (маркера), атрибутів або символу поля.
RVV (Негативне зображення). - Вихідний сигнал, що вказує на необхідність інвертування відеосигналу. Цей вихід включається на частинах зображення, заданих за допомогою відповідних атрибутивних кодів поля, і при відображенні місця перебування курсору, якщо курсор (маркер) запрограмований у вигляді негативного відеоблоку.
LTEN (Дозвіл засвітки екрана). - Вихідний сигнал, що дозволяє подачу відеосигналу на
Фото Капча