Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Створення і діяльність Інтерполу в Україні

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
23
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Історія створення і формування Міжнародної кримінальної поліції - Інтерполу
 2. Завдання Інтерполу у боротьбі зі злочинами міжнародного характеру
 3. Особливості діяльності НЦБ Інтерполу в Україні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Завдання підтримання законності і протидії злочинним проявам, у тому числі таким, що мають міжнародні зв'язки або транскордонний характер, є і надалі залишатиметься актуальним для будь-якої держави. Намагання урядів різних країн досягти координованої співпраці у напрямі боротьби зі злочинністю тривають протягом багатьох десятиліть. На сьогодні така міждержавна співпраця включає надання правової допомоги в питаннях розшуку і затримання злочинців або підозрюваних у скоєнні злочинів, сприяння в галузі збору і зберігання інформації про конкретних осіб і злочинні організації, і загалом має ознаки як оперативно-розшукової, так і організаційно-управлінської діяльності.

Однією з найбільш відомих міжнародних структур, діяльність якої присвячена боротьбі з кримінальною злочинністю, є міжнародна організація кримінальної поліції (МОКП) - Інтерпол - організація, що займається пошуком певного об’єкту, людини, сприяє пошукам міліції. 

До складу Інтерполу входить 190 країн світу, які фінансують організацію на суму $59 мільйонів шляхом щорічних внесків, це друга за розміром міжнародна міжурядова організація після ООН, штабквартира якої знаходиться в Ліоні, у Франції.

Однак, незважаючи на широке обговорення організаційно-правових питань діяльності Інтерполу у засобах масової інформації та у наукових публікаціях фахівців різних галузей знань, окремі аспекти правового статусу МОКП, зокрема процесу його оформлення та діяльності в Україні, залишаються недостатньо дослідженими. Основні засади діяльності Інтерполу та його органів були предметом дослідження таких науковців як В. В. Величко [4], 

А. Мацко [9], Ю. Іваніченко [6], О. В. Культенко [8], О. І. Нікітенко [10], 

С. О. Юдін [14] та інших. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Положення «Про Національне центральне бюро Інтерполу» затв. Поста-новою КМУ від 25.03.1993 № 220, редакція від 22.06.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/220-93-%D0%BF
 2. Інструкція про порядок використання правоохоронними органами можли-востей Національного центрального бюро Інтерполу в Україні у попере-дженні, розкритті та розслідуванні злочинів: Затв. наказом Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Держкомкордону України, Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України від 9 січня 1997 р. №3/1/2/5/2/2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mvs.gov.ua/mvs /control/main/uk/publish/article/547806.
 3. Біловолов, Ю. Г. Співробітництво Інтерполу й українських правоохоронних органів наприкінці ХХ ст.: сборник научных трудов / Ю.Г. Біловолов, 
 4. М.А. Плеханов // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України: Науково-практичний збірник / Редкол.: М.П. Головко (голов. ред.) та ін. - Київ: Курс, 2003. - Вип. 4(23). - С. 4-9.
 5. Величко В. В. Історичні аспекти створення і становлення Інтерпол – як міжнародної організації / В. В. Величко // Форум права. – 2012. – № 3. – С. 101-106.
 6. Гайова Г. Правові основи діяльності Інтерполу, його роль і місце в системі органівправопорядку / Г. Гайова // Підприємництво.Господарство. Право. – 2006. – № 5. –С. 114-118.
 7. Іваніченко Ю. Інтерпол і Боротьба з тероризмом: научное издание / Ю. Іваніченко // Павутиння лиха. Терор і наркотики: Документально-публіцистичне дослідження / Ю. Іваніченко, М. Львовський. - Сімферополь: Таврія, 2007. - С. 137-212.
 8. Культенко О. В. Інтерпол. Еволюція структури та діяльності: [монографія] / О. В. Культенко. - Вид. 1-ше. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. - 175 c.
 9. Культенко О. Статус та структура Інтерполу. Система органів Міжнародної організації кримінальної поліції, їх функції та специфіка професійної діяльності / О. Культенко // Право України. - 2010. - N 1. - С. 236-240.
 10. Мацко А. Правові та організаційні аспекти діяльності Інтерполу в Україні  / Мацко А. // Право України. - 2001.-N9. - С.96-100.
 11. Нікітенко О. І. Міжнародне співробітництво правоохоронних України по забезпеченню внутрішньої безпеки держави / О. І. Нікітенко // Право України. - 2011. - № 9. - С. 286-293.
 12. Радецький В. С. Національне центральне бюро Інтерполу – щит на шляху міжнародної злочинності / В. С. Радецький // Адвокат. –1997. – № 1. – С. 32-35.
 13. Харламова С. Як виник Інтерпол / С. Харламова // Міліція України. – 2008. –№3. – С. 14-15.
 14. Чорноус Ю. М. Завдання Інтерполу у боротьбі зі злочинами міжнародного характеру / Ю. М. Чорноус // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1. - С. 566-574.
 15. Юдін С. О. Проблеми використання можливостей Інтерполу в організації процесуальної та інформаційної взаємодії правоохоронних органів держав-членів МОКП у сфері боротьби з тероризмом / С. О. Юдін // Право і безпека. - 2005. - 4, № 2. - С. 40-42.
5631
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).