Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Стихійні лиха, які найчастіше трапляються в Україні. Причини виникнення надзвичайних ситуацій

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Ціна: 
120 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
1. Стихійні лиха, які найчастіше трапляються в Україні
1.1. Повені
1.1.1. Рекомендації щодо правил поведінки при повенях
1.2. Зсуви
1.3. Селі
1.3.1. Засоби боротьби з селевими потоками
1.4. Вітри
1.4.1. Шкала вітрів (за Бофортом)
1.5. Пожежі
1.5.1. Засоби боротьби з лісовими пожежами
1.5.2. Рекомендації щодо правил поведінки при пожежі
2. Причини виникнення надзвичайних ситуацій
2.1. Природні чинники
2.2. Екологічні чинники
2.3. Антропогенні чинники
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

В останні роки захист населення та територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру набув загальнонаціональної значущості, піднявся на рівень державної політики і є однією зі сфер національної безпеки країни. Попередження і ліквідація надзвичайних ситуацій – одна з актуальних проблем сучасності.

Різко зросла чисельність аварій, катастроф, дорожньо-транспортних пригод, у яких гине або втрачає здоров’я і працездатність велика кількість людей.

За даним ВООЗ смертність внаслідок нещасних випадків займає третє місце у світі після серцево-судинних та онкологічних захворювань. Якщо від загальних захворювань вмирають переважно літні люди, то від нещасних випадків переважно гине працездатна молодь. Статистика свідчить про те, що травматизм є основною причиною смерті людини у віці від 15 до 41 року. 

На останньому етапі розвитку набувають великої гостроти проблеми соціальної напруженості суспільства в країнах з перехідною економікою.

Причинами соціальної напруженості в суспільстві є незадовільні умови життя, праці, незадовільний матеріальний та культурний стан, зіткнення інтересів релігійного, ідеологічного характеру, система розподілу матеріальних благ, низький рівень освіти.

Таким чином, актуальність проблем БЖД в теперішній час визначається рядом причин: 

1) порушення екологічної рівноваги природного середовища внаслідок надмірного антропогенного навантаження на біосферу;

2) зростання числа техногенних аварій і катастроф при взаємодії людини зі складними технічними системами;

3) соціально-політична напруженість у суспільстві.

У такій ситуації значно зростає актуальність та важливість дослідження питань безпеки життєдіяльності.

 

Список використаних джерел: 
  1. Безпека життєдіяльності (теоретичний курс): навч.-метод. посіб. / П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, О.П. Панчук, О.Г. Чорна ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І.Огієнка. – Кам'янець-Поділ., 2008. – 108 с.
  2. Безпека життєдіяльності – секюрітологія. Проблеми. Завдання. Шляхи вирішення: монографія : [в 2 ч.]. Ч. 1 / Ред.: Я. О Сєріков; Л. Ф Коженевські. – Х.; Краків, 2012. – 170 с.
  3. Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій: Конспект лекцій для студ. усіх спец. ден. та заоч. форм навчання / П.С. Влох, Ф.Г. Ледовський, К.О. Рудяк ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К.: КНУБА, 2005. – 79 с.
  4. Безпека життєдіяльності людини в умовах виникнення надзвичайних ситуацій / Г.В. Матасова; Черкас. нац. ун-т ім. Б.Хмельницького, Навч.-наук. ін-т фіз. культури, спорту та здоров'я. – Черкаси, 2009. – 39 с.
  5. Мягченко О. П. Безпека життєдіяльності людини та суспільства: навч. посіб. / О. П. Мягченко. – К.: Центр учб. л-ри, 2010. – 383 с.
  6. Надзвичайні ситуації природного походження: метод. рек. / Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича / Уклад.: Л.В. Романів. – Чернівці: Рута, 2008. – 44 с.
  7. Сонько С. П. Надзвичайні ситуації та цивільний захист населення: навч. посіб. / С. П. Сонько, С. С. Пліщенко, О. М. Голубкіна, Н. В. Віннік, Д. В. Шиян, А. В. Діхтяренко ; Уман. нац. ун-т садівництва. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Л., 2010. – 235 с.
  8. Цивільний захист: Навч. посіб. Ч. 2. Надзвичайні ситуації / В.О. Михайлюк ; Укр. держ. мор. техн. ун-т ім. адмірала Макарова. – Миколаїв, 2003. – 124 с.
4526
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).