Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Стильовий плюралізм в українській музиці кінця ХХ ст.

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
16
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
  1. Музично-ретроспективний аналіз різноманіття стилів україн-ської музики кінця ХХ ст.
  2. Полістилізм художньо-світоглядних традицій у творчості україн-ських композиторів 80-90-х років ХХ ст.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Українське музичне мистецтво кінця ХХ століття – явище складне і неодноз-начне – як за стильовими ознаками, так і в плані концептуального наповнення.

Причини стійкого вияву стильового плюралізму в музиці ХХ століття невіддільні від суспільних процесів і загальновідомі: глобальні соціальні потрясіння, світові війни та революції, перебудова суспільної свідомості у зв’язку з видатними відкриттями в галузі науки і техніки, створення гігантських засобів руйнування, здатних за кілька хвилин знищити життя на планеті. Мабуть, немає в історії такого століття, де б кризи вибухали кожні 15-20 років. Тому ХХ століття вже встигли охрестити «епохою криз».

Наприкінці цього суперечливого століття кризовість усіх сфер людського буття значно поглиблюється, домінантними рисами сучасного суспільства стають прискорення темпу життя і неоднолінійність перебігу часу, а також надзвичайне розширення інформаційного простору, пов'язане з розвитком засобів масової інформації та електронної комунікації. 

Постіндустріальна доба з її гіперінтенсивним простором комунікації, розгалуженістю суспільства, трансформаційними процесами в усіх сферах людської життєдіяльності продукує мистецтво, у якому панує розмаїття стилів, суміш жанрів та форм, векторність і плюралізм творчих пошуків митців. Зміс-товне розмаїття української сучасної музики, що відбиває багатомірність світо-відчуття сучасної людини, відповідає естетичним засадам постмодернізму – домінуючого типу світогляду в мистецтві кінця ХХ – початку ХХІ століття.

Варіативність погляду на світ, відсутність єдиної світоглядної картини, плюралізм стильових і техніко-стилістичних знахідок сьогодні визначають художню свідомість українських митців, даючи безліч оригінальних композиторських інтерпретацій. Роблячи акцент на художньому досвіді попередніх поколінь і постійно поринаючи за ідеями в минуле, митці оперують уже знайомим матеріалом, сміливо поєднують в горизонтальній площині елементи стильових систем різних музичних епох.

 

Список використаних джерел: 
  1. Історія української музики у шести томах. – Т. 5: 1941 – 1958 рр. / М. В. Бєляєва, Т. П. Булат, М. М. Гордійчук, М. П. Загайкевич та ін. – К.: Наукова думка, 2004. – 504 с.
  2. Калениченко А.П. Напрями, стилі, течії та естетичні ситуації в українській музиці / А. П. Калениченко // Українське мистецтвознавство. – К.: ІМФЕ, 2009. – Вип. 9. – С. 106-112.
  3. Кияновська Л. В лабіринтах стильової гри // М. Скорик: творчий портрет композитора в дзеркалі епохи. – Львів: Сполом, 1998. – С. 153-164.
  4. Кушнірук О.П. Проблема стильової структуризації української музики ХХ сторіччя / О.П. Кушнірук // Українське мистецтвознавство. – К.: ІМФЕ, 2004. – Вип. 5. – С. 62-65.
  5. Сюта Б.О. Музична творчість 1970–1990-х років: параметри художньої цілісності / Б.О. Сюта. – К.: Грамота, 2006. – 256 с.
9050
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).