Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Сучасна українська література для дітей

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
37
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади дослідження сучасної української літератури для дітей
1.1. Поняття дитячої літератури у сучасному літературознавчому дискурсі
1.2. Сучасний стан і перспективи розвитку української дитячої літератури
1.3. Основні завдання української дитячої літератури
2. Жанровий аналіз творчості авторів української дитячої книги
2.1. Казка як основний вид української дитячої літератури
2.2. Історична та пригодницько-фантастична дитяча література
2.3. Особливості творчого доробку В. Рутківського
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Незважаючи на труднощі, суперечності, негаразди сучасності в українській дитячій літературі України, не можна не помітити позитивних зрушень за останні роки. З’явилася плеяда талановитих дитячих письменників, рівень майстерності яких зростає з кожною книжкою: Зірка Мензатюк, Леся Воронина, Марина Павленко, Олександр Дерманський, Ніна Воскресенська, Вадим Карпенко, Олесь Ільченко, Олександр Гаврош. Успішно працюють у галузі дитячої літератури й інші письменники: Іван Андрусяк, Ірен Роздобудько, Галина Пагутяк, Любко Дереш, Марина та Сергій Дяченки. Продовжують радувати новими творами і корифеї: Володимир Рутківський, Євген Білоусов, Анатолій Качан, Ганна Чубач. 

 Активно співпрацюють з молодими письменниками видавництва «Грані-Т», «Теза», «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», «Видавництво Старого Лева», «Зелений Пес», про що свідчать серії «Сучасна дитяча проза» (видавництво «Грані-Т»), «Пригодницька бібліотека» («Теза»), «Для тих, хто не хоче читати» («Зелений Пес»), «Українська сила» («Видавництво Старого Лева») та ін. Вже протягом кількох років видавництво «Грані-Т» проводить Всеукраїнський конкурс на найкращі призові твори для дітей «Золотий лелека», лауреатами якого стали Ніна Воскресенська, Марина Павленко, Лариса Даренська, Тереза Проць, Наталя Малетич. Дещо покращилася справа у галузі інформування про нову літературу для дітей: на сайті Національної бібліотеки України для дітей з’явився проект «Краща література юним читачам», який відкриває і дорослим, і дітям нові імена, на сайті ЛітАкцент – розділ «Літачок», а також постійні рецензії у газетах «Друг читача», «Дзеркало тижня», «Україна молода».

Разом з тим слід відмітити жанрове одноманіття сучасної літератури для дітей. Воно впадає в око не лише критикам-літературознавцям, але й будь-якому дорослому читачеві, який цікавиться дитячими книжками. Почесні місця займають казки, пригоди, дитячий детектив і фантастика, твори історичної тематики. Бракує реалістичної психологічної прози, де б висвітлювалися взаємини дітей, дітей і дорослих, майже немає дитячої драматургії, самобутніх епічних поетичних творів. Якщо говорити про вікову категорію, то найбільше щастить читачам молодшого та середнього шкільного віку − для них нині вийшло чимало цікавих книжок. Натомість нових гарних творів для малят зовсім мало, а літератури, адресованої читачам-підліткам, майже немає.

Стан дослідження проблеми. До аналізу історії, стану і перспектив розвитку української дитячої літератури останнім часом звертається все більше дослідників. Серед них О. Папуша, яка проаналізувала наратив української дитячої літератури від зародження до сьогодення, наголосила на проблемах дефінітивного плану в теорії дитячої літератури [26,  27], А. Качан, який проаналізував стан розвитку художньої творчості для дітей [17],  О. Єфімов [13], З. Жук [14] та ін.

Об’єкт дослідження – сучасна українська література для дітей.

Предмет дослідження – процеси розвитку і становлення сучасної української дитячої літератури.

Мета роботи – проаналізувати дитячу творчість сучасних українських автоірв з точки зору її спрямування і забарвлення, основних літературних і психологічних прийомів.

Для реалізації зазначеної мети були поставлені наступні завдання: 

 • уточнити поняття дитячої літератури;
 • дослідити сучасний стан і перспективи розвитку української дитячої літератури;
 • визначити основні завдання української дитячої літератури;
 • проаналізувати казку як основний вид української дитячої літератури;
 • дослідити історичну та пригодницько-фантастичну дитячу літературу;
 • окреслити особливості творчого доробку В. Рутківського.

Методи дослідження. Під час вирішення визначених завдань використову-вались наступні методи дослідження: теоретичні: синтез, аналіз та узагальнення літератури та періодики для теоретичного підгрунтя дослідження, метод порівняльного аналізу для порівняння різних джерел, контекстуальний аналіз. 

Структура роботи. Відповідно до мети та завдань дослідження визначено структуру роботи, яка складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 37 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Андрусяк І. Стефа і її Чакалка: дівчача повістина / І. Андрусяк. − К.: Грані-Т, 2007. − 56 с.
 2. Андрусяк І. Хто боїться Зайчиків: повість-гра: для молод. та серед. шк. віку /    І. Андрусяк. − К.: Грані-Т, 2010. − 71 с.
 3. Балагура Т. Самостійний крок до дитини// Книжковий клуб. − 2003. − №1. − С. 48-49.
 4. Вернигора Н. М. Література для дітей у ХХ ст.: жанрово-тематичний аспект // Наукові записки Інституту журналістики. − К., 2004. − Т. 14. − С. 87-94.
 5. Воронина Л. Нямлик і Балакуча Квіточка / Л. Воронина. − К.: Грані-Т, 2008. − 136 с.
 6. Воронина Л. Прибулець з країни нямликів. Ч. 1: Чарівна страва / Л. Воронина. − К.: Грані-Т, 2006. − 16 с.
 7. Гнідець У. Концептуалізація розуміння сучасної літератури для дітей та юнацтва у світлі наукової критики / У. Гнідець // Література. Діти. Час: Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. Вип. 1. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. – С. 25-35.
 8. Гнідець У. Художня специфіка літератури для дітей та юнацтва: комуніка-тивний аспект / У. Гнідець // Книжка. Твір. Читання. Дитячий дискурс. – Київ–Львів, 2008. – Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – С. 36-41.
 9. Деркачова О. Казка з нещасливим кінцем: винятки із правил: про дитячу літературу / О. Деркачова // Книжковий клуб плюс. − 2006. − №7-8. − С. 11-12.
 10. Дерманський О. Бабуся оголошує війну: пригод. повість / О. Дерманський. − Вінниця: Соняшник, 2006. − 153 с. 
 11. Дерманський О. Володар Макуци, або Пригоди Вужа Ониська / О. Дер-манський. − Вінниця: Соняшник, 2004. − 160 с.
 12. Долбенко Т. Розвиток художнього смаку та кола читання для розширення пізнавальної діяльності дітей // Вісник книжкової палати. − 2004. − №1. −   С. 32- 35.
 13. Єфімов О. Спогад з поглядом в майбутнє. Дитяча література. − вчора, сьогодні, завтра / О.Єфімов // Літературна Україна. − 1991. − 9 травня.
 14. Жук З. Вражає жанрове одноманіття: (Про дитячу літератур українських авторів) / З. Жук // Книжковий клуб плюс. − 2006. − № 7-8. − С. 27-29.
 15. Жук З. Казки по-київськи / З. Жук // Друг читача. – 2007. – 9-29 березня. – С. 5.
 16. Качак Т. Б. Сучасна українська дитяча література: аспекти тендерної інтерпретації / Т. Б. Качак // Актуальні проблеми слов’янської філології: [міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В. А. Зарва.] − Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2009. − Вип. XX: Лінгвістика і літературознавство. − С. 424-435.
 17. Качан А. Література для дітей − гіркий плід українського «книжкового саду» / Анатолій Качан // Книжковий клуб плюс. − 2006. − №7-8. − С. 6-8.
 18. Кремінь Т. Концептуальна своєрідність сучасної української дитячої літератури (на матеріалі творчості В. Бойченка) / Т. Кремінь // Педагогічна думка. − 2007. − № 2. − С. 23-27.
 19. Мензатюк З. Київські казки / З. Мензатюк. – Л.: Видавництво Старого Лева, 2006. – 91 с.
 20. Мензатюк З. Макове князювання / З. Мензатюк. – К.: Школа, 2008. – 47 с.
 21. Мензатюк З. Таємниця козацької шаблі: пригод. повість / З. Мензатюк; ілюстр. І. Ключковської. − Л.: Вид-во Старого Лева, 2006. − 160 с.
 22. Новальська Т. Читання в Україні в новому столітті // Вісник книжкової палати. − 2002. − №12. − С.21-24.
 23. Огар Е. Українська дитяча книжка: сучасний стан і перспективи //Діалог культур: Україна у світовому контексті: Мистецтво і освіта: Зб.наук. праць/ Упоряд. і відп. ред. С.О. Черепанова. − Львів: Каменяр, 1998. − Вип.3. −     С. 308- 313.
 24. Павленко М. Домовичок повертається / М. Павленко. − К.: Грані -Т, 2007. − 172 с.
 25. Павленко М. Миколчині історії / М. Павленко. − К.: Грані -Т, 2008. − 103 с.
 26. Папуша О. Дитяча література як маргінес літературознавчої теорії: до проблеми конституювання об’єктів наукового дискурсу // Слово і Час. − 2004. − №12. − С. 20-26.
 27. Папуша О. Наратив дитячої літератури: специфіка художнього дискурсу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: 10.01.06 / О. Па-пуша. − Тернопіль, 2004. − 19 с.
 28. Прибєгіна В. В. Королів-Старий «Хуха-Моховинка». Добро і зло у казці / В. Прибєгіна // Українська мова і література в школі. − 2007. − № 6. − С. 29-30.
 29. Рутківський В. Джури козака Швайки: історичний роман для дітей середнього шкільного віку / В. Рутківський − К.: Видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», 2007. − 430 с.
 30. Стаднійчук Р. Дитяча література: від реалій до ідеалу / Р. Стаднійчук // Слово і час. − 1994. − № 9-10. − С. 41-44.
 31. Тисовська Н. Як козаки дитячу літературу рятували: (Про видання дитячої літератури в країні) / Наталя Тисовська // Книжковий клуб плюс. − 2006. − № 7. -8. − С. 25.
 32. Хролець О.І. Використання потенціалу дитячої літератури у формуванні гуманістично-ціннісних орієнтацій дітей дошкільного і молодшого шкільного віку / О.І. Хролець // Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. − Випуск 2 (45). – 2011. − С. 152-155.
10965
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).