Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Сучасні підходи до подолання мовленнєвих вад

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
17
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
  1. Основні методи подолання мовленнєвих порушень
  2. Аналіз нетрадиційних підходів до подолання мовленнєвих вад
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Гуманістична філософія розбудови української освітньої галузі потребує розв’язання актуальних наукових і практичних завдань, зумовлених необхідністю ефективної соціалізації та адаптації осіб з особливими потребами. Це, в свою чергу, вимагає вдосконалення системи спеціальної системи освіти й виховання, що передбачає максимальне врахування індивідуальних та психофізичних особливостей дітей з особливими потребами, створення таких умов навчання і виховання, які б сприяли своєчасному всебічному розвитку особистості. 

За даними ряду досліджень відмічається тенденція до збільшення числа дітей дошкільного віку, які мають відхилення від норми в загальному й мовленнєвому розвитку. Мовне недорозвинення не дозволяє їм надалі в повному обсязі засвоювати програму загальноосвітньої школи, спричиняє труднощі оволодіння читанням і письмом.

У цьому контексті проблема аналізу підходів до подолання мовленнєвих вад дітей дошкільного віку стає особливо значущою, адже дошкільне дитинство це унікальний період у психічному розвитку дитини, який закладає підвалини її загального розвитку. Крім того в умовах тривалої несприятливої дії соціально-економічних чинників в Україні збільшилась кількість дітей з мовленнєвими вадами, які не піддаються традиційним методам корекції та лікування.

Діагностика і корекція мовлення дітей з порушеннями психофізичного розвитку – актуальний предмет практичної діяльності логопеда і його наукового пошуку, оскільки кількість дітей з мовленнєвими порушеннями неухильно зростає. Спеціальна педагогіка накопичила багату методологію та інструментарій, насамперед, у межах медико-психолого-педагогічного підходу до оцінки мовлення дітей з порушеннями психофізичного розвитку.

 

Список використаних джерел: 
  1. Логопедія. Підручник. За ред. М.К. Шеремет. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 376 с.
  2. Логопсихологія : навч. посіб. / С.Ю. Конопляста, Т.В. Сак ; за ред. М.К. Шеремет. – К.: Знання , 2010. – 293 с.
  3. Марченко І.С. Спеціальна методика початкового навчання української мови (логопедична робота з корекції порушень мовлення у дошкільників). Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Спеціальність: Корекційна освіта (логопедія) / І.С. Марченко. – 1-видання. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2010. – 288 с.
  4. Овчиннікова Т.С., Федорович Л.О. Музика, ритм і співи в логопедичній ро-боті. Методичний посібник для логопедів, учителів, вихователів і музи-кальних керівників загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладів / За наук. ред. Л.О. Федорович. – Кременчук : Християнська Зоря, 2009. – 88 с.
  5. Шеремет М.К., Ревуцька О.В. Логопедія (корекційна робота при дислалії): Навчальний посібник. – К.: Слово, 2009. – 244 с.
6703
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).