Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Сучасні текстові редактори

Предмет: 
Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
3
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Тема 4. Сучасні текстові редактори

 

4.1. Огляд сучасних програм для обробки текстів.

4.2. Підготовка документів у редакторі Microsoft Word.

4.1. Огляд сучасних програм для обробки текстів.

 

Означення. Текстові редактори – це програми, що служать для набору, редагування, форматування та підготовки до друку будь-яких текстів.

Класифікація програм для обробки текстів в залежності від призначення:

1.Редактори текстів програм - розраховані на редагування текстів програм, написаних тією чи іншою мовою програмування (наприклад, редактори Паскаля, Бейсіка та ін.). Дуже часто ці редактори вбудовані в систему програмування і прямо з них можна запускати на виконання написані програми.

Вони мають ряд можливостей:

перегляд та редагування рядків тексту;

робота з блоками тексту (копіювання, переміщення, вилучення);

пошук та заміна фрагменту в тексті;

робота з кількома вікнами, в яких розміщені тексти програм.

Текст програми, написаний в такому редакторі, перевіряється на наявність синтаксичних та інших помилок і в разі знаходження помилки виводиться повідомлення про її зміст.

2.Редактори документів (Word, Write, Лексикон) орієнтовані на роботу із документами значного обсягу і мають ряд можливостей:

робота з різними шрифтами;

задання різних розмірів та кольору символів і фону;

задання довільних міжрядкових інтегралів, абзацних відступів, полів;

набір тексту в декілька колонок, розміщення в тексті картинок, таблиць, формул, діаграм та обтікання їх

текстом;

можливість роботи із структурованими документами;

перевірка орфографій, граматики, правопису тощо.

3.Видавничі системи - використовуються для верстки готових текстових документів (Page Maker, Corel Ventura). Дозволяють компонувати текст з багатьох розділів, розміщувати в ньому численні колонки, ілюстрації, таблиці, мають розвинутий апарат для створення заголовків, міток, посилань, характерних для поліграфії книг, газет, журналів. Недолік – обмежені можливості щодо форматування текстів. Тому текст зазвичай набирають і форматують в редакторі документів, а верстку здійснюють за допомогою видавничих систем. Останні версії MS Word’а можна вважати видавничими системами середнього класу.

 

4.2. Підготовка документів у редакторі Microsoft Word.

 

Основні переваги текстового редактора Word:

можливість роботи з різними типами текстових файлів; розширена панель інструментів для швидкого виконання команд; зручна робота з таблицями, колонками, формулами, картинками; перевірка орфографії, граматики, стилю викладу;

можливість створення великих структурованих документів і т.д.

Вікно редактора Word має вигляд зверху-вниз:

1.Рядок заголовку - містить назву документу, а також одну ліву + три правих кнопки.

2.Рядок меню - містить пункти Файл Правка Вид Вставка Формат Сервіс Таблиця Окно Справка

3.Панель інструментів. Як правило автоматично виводzться панелі: ”Стандартная”, ”Форматирование”. Для добавлення або вилучення потрібної панелі використовується меню Вид, Панели инструментов.

4.Горизонтальна та вертикальна координатні лінійки. Служать для задання лівих і правих відступів, величини абзацу, а також верхнього і нижнього полів на сторінці. Більш точно можна задати величини всіх відступів за допомогою меню Файл, Параметри страницы, Поля.

5.Робоча область для ведення та редагування текстів.

6.Зліва від горизонтального ліфта знаходиться чотири кнопки, що задають режими перегляду документів:

звичайний режим (для простого набору тексту);

режим веб-документа;

режим розмітки (для форматування текстів);

режим структури (для роботи з великими структурованими документами).

7. Внизу екрану розміщений рядок стану, що несе інформацію про поточну позицію курсору, кількість сторінок та номер сторінки, підключені режими та стан перевірки правопису.

Робота з текстовим редактором починається з вводу тексту.

На новий рядок Word переносить сам, лише в кінці абзацу натискають [Еnter]. Крім того, [Shift-Enter] – обрив рядка всередині абзацу;

[Ctrl - Enter] – примусовий розрив сторінки; [Shift – Ctrl - пробіл] – нерозривний пропуск.

Відсутні на клавіатурі символи можна вставити за допомогою меню Вставка, Символ. Одну літеру зліва і справа вилучають клавіші [Bs], [Del] відповідно. А [Ctrl-Bs],[Ctrl-Del] – вилучають по одному слову.

Для відміни чи повторення операцій служать кнопки-списки . Кнопка відповідає за виведення на екран всіх надрукованих символів (пробілів, табуляцій, ентерів та ін.).

Робота з фрагментами тексту. Щоб виконати операцію над фрагментом тексту, його необхідно виділити мишкою або [Shift]-стрілками. Інший спосіб: двічі клацнути лівою кнопкою миші по слову – виділиться слово

,тричи - абзац, один раз зліва від рядка – рядок, [Ctrl-A] – виділення всього тексту.

Операції над фрагментом:

Правка, Вырезать або [Ctrl-X] - вирізка фрагменту шляхом його переміщення в буфер;

Правка, Копировать або [Ctrl-C] - копіювання фрагменту в буфер;

Правка, Вставить або [Ctrl-V] – вставка фрагменту в інше місце документу.

Оформлення тексту шрифтами. Шрифт тексту можна змінити перед його введенням або для виділеного фрагменту. За допомогою панелі інструментів або меню Формат, Шрифт.

У вікні Шрифт або на панелі інструментів можна встановити гарнітуру , розмір та нарис шрифту (напівжирний, курсив, підкреслений), колір символів та фону .

Форматування тексту. Існує чотири види вирівнювання тесту: - по лівому краю;

- по центру;

- по правому краю; - по ширині.

Коли текст вирівняли по обом краям, бажано підключити перенесення слів за допомогою меню Сервис, Язык,

Расстановка переносов.

Форматування абзацу.

Фото Капча