Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Сучасний тероризм та способи протидії йому

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
59
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Поняття “тероризму” та методологія його сучасного дослідження
1.1. Поняття та ознаки тероризму
1.2. Історіографія та методологічні проблеми дослідження тероризму 
2. Сучасний тероризм – форми прояву та особливості
2.1. Загальна концепція сучасного тероризму
2.2. Характерні особливості терористичного процесу в сучасних умовах
2.3. Проблема тенденції до злиття тероризму з організованою злочинністю
3. Боротьба з тероризмом на сучасному етапі розвитку суспільства
3.1. Досвід зарубіжних країн
3.2. Правові основи боротьби з тероризмом
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. У бакалаврській роботі розглянуто проблему сучасного тероризму як фактору внітрішньополітичної стабільності та міжнародних відносин. Необхідність окремого розгляду сучасного міжнародного тероризму пояснюється його специфічним впливом на міжнародні відносини. Специфічність його полягає в тому, що застосування тероризму знаходиться на межі раціонального співвідношення цілей і засобів в зовнішній політиці; внаслідок цього не завжди можливо віднести його до функціонування міжнародної системи, принаймні в її реалістичному розумінні.

Актуальність теми роботи полягає, насампред, у тому, що проблема тероризму саме за останні півстоліття набула справді глобального масштабу і щодня стає все більш загрозливою.

Об’єктом дослідження у роботі визначено тероризм як поняття та соціально-політичний феномен, а предметом – особливості терористичного процесу в суспільстві протягом другої половини ХІХ – початку ХХ століття.

Мета роботи – вивчити та проаналізувати власне поняття тероризму, його особливості, шляхи боротьби з ним і оцінити сучасний стан досліджуваної проблеми.

Завданнями роботи, виходячи з цього, є:

 • визначення та аналіз феномену тероризму як такого;
 • аналіз впливу структурних змін в міжнародній системі на розвиток міжнародного тероризму;
 • визначення основних тенденцій та форм розвитку тероризму в сучасній системі міжнародних відносин.

Історіографія проблеми тероризму перш за все визначається такими авторами як У. Лакер, Й. Александер, Б. Хоффман, Б. Дженкінс, Р. Клайн, Е. Міколіс ті інші. В їх роботах розглянуто основні концепції, які лежать в основі дослідження цієї специфічної форми світової політики, але і той же час сучасні його прояви залишаються без достатньої уваги. Так само в сучасній політичній науці на розроблено єдиної теорії, яка б адекватним чином пояснювала тероризм в усій його складності.

 

Список використаних джерел: 
 1. Авдеев Ю. И. Основные тенденции современного терроризма. – М.: ак. ФСБ РФ, 2004. – 192 с.
 2. Авдеев Ю. И. Терроризм как социально-политическое явление. – М.: ак. ФСБ РФ, 2003. – 244 с.
 3. Авдеев Ю. И. Типология терроризма. – М.: ак. ФСБ РФ, 2004. – 442 с.
 4. Антипенко В. Ф. Тероризм: кримінологічна та кримінально-правова характеристика. - К., 1999. - 60 с.
 5. Антонян Ю. М. Терроризм: Криминологическое и уголовно-правовое исследование. — М., 1998. - 306 с.
 6. Афанасьев Н.Н. Идеология терроризма. – М.: изд. МГУ, 2001. - 218 с. 
 7. Вахрамеев А.В. Международный терроризм и национальная безопасность России // Социально гуманитарные знания. – 2004.- № 1. – С. 32-44.
 8. Вахрамеев А.В. Международный терроризм и национальная безопасность России // Социально гуманитарные знания. – 2004.- № 2. – С. 21-24.
 9. Гушер А.И. Проблема терроризма на рубеже третьего тысячелетия новой эры человечества. – М.: АСТ, 1999. – 138 с.
 10. Епур Г.В., Коваленко С.В. Терроризм: знать, чтобы предупредить / Сб. статей. — Луганск, 2000. - 248 с.
 11. Замков В.И. Терроризм – глобальная проблема современности. - М.: Шенко, 1996. – 244 с.
 12. Кожушко Е. Современный терроризм. Анализ основных направлений. – Мн.: Харвест, 2000. – 447 с. 
 13. Кожушко Е. Современный терроризм: Анализ основных направлений / Под общ. ред. А.Е. Тараса. — Минск, 2000. — 448 с.
 14. Колобов О.А. Терроризм и контртерроризм в современном мире: Аналитические материалы, документы, глоссарий: Научно-справочное издание. – М.: Экслит, 2003. – 784 с.
 15. Лазарев И.М. Терроризм как тип политического поведения // Социс. – 1993.- № 6. – С. 120-125.
 16. Литвинов Н.Д. Международный терроризм. - М.: АСТ, 1999. – 202 с.
 17. Литвинов Н.Д. Террористические организации.- М.: АСТ, 1999. – 208 с.
 18. Міжнародний тероризм в сучасних глобалізаційних стратегіях: дис. канд. політ. наук / В.С. Вознюк, НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. - К., 2005. — 116 с. 
 19. Міжнародний тероризм та українські реалії / Є.А. Біленький // Вісн. Житомир. держ. ун-ту. — 2004. — N 19. — С. 3-6.
 20. Місце ідеології сучасної освіти в національній системі протидії тероризму / І.І. Смагін // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2005. - N 20. - С. 58-61. 
 21. Наумец А. Б. Влияние религиозного фактора на возникновение политического экстремизма и терроризма. – М.: Воениздат, 2000. – 186 с.
 22. Новиков Я.Ю. Терроризм в Северной Ирландии: история и современность // Социально гуманитарные знания. – 2003. - № 6. – С. 55-61.
 23. Новикова Г.В. Сильная стратегия слабых (Террор в конце 20 века) // Полис. – 2000.- № 1. – С. 23-25.
 24. Ольшанский Д.В. Психология терроризма. – СПб.: Питер, 2002. - 286 с. 
 25. Петрищев В. Е. Антитеррористическое законодательство за рубежом. М.: Юр-Пресс. – 544 с.
 26. Петров К.С. Структура концепта «терроризм» // Полис.-2003.- № 4. – С. 15-22.
 27. Роль і місце національних мас-медіа в протидії проявам міжнародного тероризму / А.Ю. Трофимов // Культура народов Причерноморья. - 2004. - № 53. - С. 82-85. 
 28. Сельцовский П.А. Разновидности и формы терроризма в современных условиях. – СПб: ФОРТ, 2003. – 424 с.
 29. Сучасний тероризм і доля національних держав: соціально-політичний аспект / М.Ф. Головатий // Вісн. Житомир. держ. ун-ту. — 2004. — N 19. — С. 7-9. 
 30. Сучасний тероризм: стан і шляхи його запобігання в Україні: дис. канд. юрид. наук / В.Ф. Антипенко, НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 1999. — 20 с. 
 31. Тероризм і засоби масової інформації / О.М. Швидак // Вісн. Житомир. держ. ун-ту. - 2004. - № 18. — С. 72-75. 
 32. Тероризм у контексті сучасних маргінальних процесів / А.О. Маслов // Вісн. Житомир. держ. ун-ту. - 2004. - № 19. - С. 23-27. 
 33. Тероризм як вид комунікативних технологій / О.В. Рогова // Культура народов Причерноморья. - 2004. - № 49, т.2. - С. 70-72. 
 34. Тероризм як наслідок релігійної нетерпимості: соціальні та ідеологічні аспекти / П.Г. Давидов, Є.О. Антіпін // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2005. — N 20. — С. 25-28. 
 35. Тероризм як соціальне явище: поняття та ознаки / А.А. Котвицький // Вісн. Житомир. держ. ун-ту. — 2004. — N 18. — С. 40-43.
 36. Требин М.П. Терроризм в XXI веке. – Мн.: Харвест, 2004. – 332 с.
 37. Хлобустов О. М. Средства массовой информации и борьба с терроризмом. – М.: изд. Фонда борьбы с терроризмом, 2005. – 222 с.
 38. Хлобустов О. М., Федоров С. Г. Терроризм: реальность сегодняшнего состояния. – М.: изд. Фонда борьбы с терроризмом, 2006. – 212 с.
 39. Хоффман Брюс. Терроризм. Взгляд изнутри. – М: УльтраКультура, 2003. 
4528
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).