Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Судова експертиза

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
15
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

 1. Технологічна експертиза
 2. Призначення комплексної експертизи
 3. Інформаційне забезпечення проведення судових експертиз

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 
Список використаних джерел: 
 1. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджена Наказом Мін'юсту України № 53/5 від 08.10.98, редакція від 22.06.2009: [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98
 2. Винберг А.И. Судебная экспертология (Общетеоретические и методоло-гические проблемы судебных экспертиз). Учебное пособие / А.И. Винберг, Н.Т. Малаховская / Отв. ред. Б.А. Викторов. – Волгоград: ВСШ МВД СССР,  – 1979. – С.120-125.
 3. Експертизи у судовій практиці: наук.-практ. посіб. / За заг. ред. В.Г. Гончаренка. – 2-ге вид., перероб. І допов. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 400 с.
 4. Стахівський С.М. Теорія і практика кримінально-процесуального доказу-вання / С.М.Стахівський. – К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2005. – 270 с.
 5. Судебная экспертиза: Учебное пособие/ Д.А. Сорокотягина, И.Н. Сорокотягин. – Ростов н/Д.: Фенікс, 2006. – 336 с.
 6. Судово-експертна діяльність. Довідник для суддів. К.: Ін Юре, 2001. – 344 с.
 7. Шляхов А.Р. Классификация судебных экспертиз: Учебное пособие / А.Р. Шляхов. – Волгоград: НИ и РИО ВСШ МВД СССР, 1980. – 78 с.
 8. Щербаковский М.Г. Судебные экспертизы. Учебно-теоретическое пособие / М.Г. Щербаковский. – Харьков: Эспада, 2005. – 536 с.
5331
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).