Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Судова влада в Україні

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
17
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Поняття судової влади і співвідношення з іншими гілками влади, поняття провосуддя
 2. Основні ознаки судової влади, суд як основний її орган
 3. Структурно-функціональна організація судової влади в Україні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Ідея розподілу влади та виділення судової влади як самостійної гілки влади, знайшла своє відображення в законодавстві України лише в кінці ХХ століття, хоча виникла вона вже досить давно. Ще в працях Арістотеля, Платона, Полібія, Епікура та ін. була закріплена думка про те, що існують елементи держави, які виконують окремі функції. Ці елементи тісно пов’язані між собою, всі вони здійснюють свої функції на основі закону. 

Деякі вчені висувають ідею про божествену сутність судової влади і доводять, що доктрині про розподіл влади вже три тисячі років.

Разом з тим, у джерел класичної теорії розподілу влад стояли Дж. Локк, Ш.Л. Монтеск’є та Ж.- Ж. Руссо. Дж. Локк ще не виділяв судову владу в самостійну, незалежну гілку влади. Він лише зупинився на характері взаємовідносин законодавчої влади з судами, вважав, що законодавець не може брати на себе право керувати за допомогою деспотичних указів. На сторожі закону повинен стояти суд. 

Ш. Монтеск’є у своєму творі «О духе законов» (1848) робить висновок: «В каждом государстве есть три рода власти: власть законодательная, власть исполнительная и ведающая вопросами гражданского права». Ця влада карає за злочини, її називають судовою владою.

На відміну від Ш.Л. Монтеск’є, який розглядав судову владу як засіб стримання законодавчої та виконавчої влади, Ж.-Ж Руссо більш глибоко розглянув аспекти «третьої» влади, хоча і не використовував цього терміна в своїй праці «Об общественном договоре» (1762). Руссо одним з перших виділив роль суду як гаранта недоторканості свободи людини. Він писав про право затриманого на оскарження в суді арешту. 

Сьогодні цю концепцію називають класичною. І до теперішнього часу вона є предметом вивчення, оскільки співвідношення економічних, політичних сил у суспільстві постійно змінюється, ускладнюється процес управління державою.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України.
 2. Про судоустрій України: Закон України від 7 лютого 2002 р.
 3. Закон України "Про статус суддів" від 15 грудня 1992 р. 
 4. Закон України "Про Конституційний Суд України" від 16 жовтня 1996 р. 
 5. Закон України "Про органи суддівського самоврядування" від 2 лютого 1994 р.
 6. 29. Основи правознавства / За ред. І.Б.Усенка. - К.: ВТФ "Перун", 1997.
 7. Бойко В. Конституція і судова влада// Право України. - 2007. - № 1.
 8. Касинюк Л.А. Основи Конституційного права України. - Харків: ТОВ "Одісей". - 1997.
 9. Михейко М.М., Мовчан В.В., Радзієвська Л.К. Порівняльне судове право. - К.: Юрінком, 2003.
 10. Омельяненко Г.. Правове регулювання та законодавче забезпечення судово-правової реформи в Україні// Право України. - 2005. - №1. 
 11. Панюк А., Рожик М. Історія становлення українського судочинства. - Львів: Центр Європи, 2005.
 12. Селіванов В. Концептуальні засади Кодексу про судочинство України // Право України. - 2004. - № 2.
 13. Семчик В.І., Бичкова Ц.В. Організаційно-правові питання процесу сучасного судочинства. - К.: Основи, 2004.
 14. Ющик О. Реформування судового процесу: проблеми і перспективи // Віче. -2005. - № 2.

 

4851
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).