Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Судження та їх характеристика

Предмет: 
Тип роботи: 
Індивідуальне завдання
К-сть сторінок: 
16
Мова: 
Українська
Ціна: 
120 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
1. Загальна характеристика суджень
2. Формалізації суджень та її значення для інтенсифікації логічного аналізу даних по справі
3. Задачі
3.1. Визначте тип відношення між поняттями і зобразіть його за допомогою колових схем: галузь права, адміністративне право, кримінальне право.
3.2. Дати аналіз дефініції (визначити, чи правильна вона, коли ні – то яке правило порушено): "Слідчий – представник органів міліції, який провадить слідство і має відповідні права".
3.3. Дати аналіз поділу (визначити, чи є він правильним, коли ні – то яке правило порушено): "Вироки бувають звинувачувальними, виправдними і несправедливими".
3.4. Проаналізувати судження (визначити його вид і структуру): "Жоден звинувачувальний вирок не переглядається". Записати судження, протилежне даному.
3.5. Формалізувати судження: "Не існує таких суджень, які можна було б одночасно розглядати і як загальні, і як часткові".
3.6. Встановити дотримання основних законів правильного мислення у міркуванні: "Свідок повинен давати правдиві свідчення. Д. – свідок. Отже, Д. зобов’язаний давати справедливі свідчення".
3.7. За допомогою таблиць істинності визначити, чи є логічним законом така формула: (( А Λ В) v (А Λ В)) = В.
3.8. Наведіть приклад І фігури простого категоричного силогізму; визначте його терміни й модус.
3.9. Якої помилки припущено при доведенні: "Крадіжка є злочином; здирництво не є крадіжкою. Отже, здирництво – це не злочин".
3.10. Побудуйте спростування версії А, користуючись аргументами: 
1) В → D; 2) A → (B Λ C); 3) E → C; 4) ¬(D Λ E).
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Останнім часом в юридичній діяльності усе відчутнішим стає дефіцит логічної культури. Його неможливо подолати, не вивчивши основи логіки, не навчившися застосовувати її в юридичній практиці. Через це основний принцип логіки, відповідно до якого усі результати практики обговорення та вирішення правових проблем повинні бути строго доказові та чітко аргументовані, є фундаментальною підвалиною всієї юридичної діяльності.

Юридична діяльність визначається не лише певними процесуальними діями, але й інтелектуальною взаємодією – дискусією осіб, втягнених до процесу правового пізнання. З такої позиції основним пізнавальним завданням правового дослідження є відшукання та логічно аргументоване обгрунтування істини у справі. 

Наука логіка навчає, як правильно будувати умовиводи, доведення, прищеплює вміння правильно оперувати поняттями й судженнями, застерігає від можливих логічних помилок. Незнання законів та правил логіки, невміння користуватися ними в процесі правового дослідження нерідко призводять до різноманітних логічних помилок, котрі в професійній діяльності юриста одночасно виявляються юридичними помилками. Тому законодавець визнав за необхідне закріпити вимоги основних законів логіки в нормах права, перевести їх до рангу нормативних вимог. 

 

Список використаних джерел: 
  1. Богдановський І. В. Логіка: Опорний конспект лекцій / І. В. Богдановський, О. Г. Льовкіна. - К.: МАУП, 2004. - 168 с.
  2. Гетманова А.Д. Учебник по логике. - М.: «ВЛАДОС», 1995. - 303 с.
  3. Жеребкін В.Є. Логіка: Підручник. - К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. - 255 с.
  4. Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика: Учебник для юридических факультетов и институтов. - М.: Юристъ, 1995. - 256 с.
  5. Свинцов В.И. Логика. - М.: Просвещение, 1987. - 353 с.
  6. Тофтул М. Г. Логіка: посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К. : Академія, 2002. - 368 с.
10853
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.