Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Сукупна пропозиція

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
16
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
  1. Макроекономічний кругообіг в умовах ринкової економіки
  2. Поняття і сутність сукупної пропозиції в умовах ринку
  3. Цінові та нецінові фактори, що визначають сукупну пропозицію
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

В ринкових умовах важливішими елементами економіки є попит і пропо-зиція, а також ціна, яка виконує функцію їх урівноваження. Теоретичні основи формування сукупного попиту, сутність та фактори розвитку сукупної пропозиції, а також питання макроекономічної рівноваги та наслідки її порушення - головні проблеми сьогодення України, від якості вирішення яких залежать темпи і пропорції розвитку, становлення держави і заможність її населення.

Актуальність проблеми полягає в тому, що проблема вивчення сукупної пропозиції зумовлена тим, що по мірі переходу економіки України до ринкових відносин виникали і загострювалися економічні і соціальні питання, які не могли бути вирішені автоматично за ринкових умов. Вивчення сукупного попиту є найважливішим завданням для економістів кожної країни. Дослідження сукупної пропозиції є дуже важливим для вивчення макроеко-номічної рівноваги ринку, умов його встановлення й порушення.

Модель економічного кругообігу дає загальне уявлення про економічну рівновагу, однак не може відповісти на питання, яким чином ринковий механізм забезпечує цю рівновагу. Щоб відповісти на це запитання потрібно уявити все виробництво товарів та послуг як один сукупний товар і розглянути такі категорії, як сукупний попит і сукупна пропозиція.

Сукупний попит і сукупна пропозиція агрегуються, відповідно, з рівноважних величин попиту і пропозиції на всіх ринках товарів та послуг. Вони характеризують реальний обсяг національного виробництва за певний період, точніше - вартість кінцевої продукції національного виробництва в цінах базового періоду, які вважаються постійними.

Серед сучасних українських вчених, що плідно працюють над проблемами державного регулювання попиту і пропозиції, прогнозування і регулювання економічного і соціального розвитку держави, слід назвати В.М. Гейця, В.П. Бабича, В.Ф. Беседіна, І.К. Бондар, Б.М. Данилишина, І.М. Євдокимову, Б.Є. Кваснюка, Б.Я. Панасюка, А.Г. Савченка, Б.М. Щукіна та багатьох інших.

 

Список використаних джерел: 
  1. Базілінська О. Я. Макроекономіка: Навч. посіб. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 442 с.
  2. Білецька Л. В. Економічна теорія: Політекономія. Мікроекономіка. Макро-економіка: Навчальний посібник. -К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 651 с.
  3. Дідур С.В. Регулювання попиту і пропозиції на макрорівні: Монографія. - К.: Наук. світ, 2005. - 319 с.
  4. Економічна теорія: підручник / В. Г. Чепінога. - К.: Юрінком Інтер, 2011. - 653 с.
  5. Сукупна пропозиція і оптимальна інфляція / С.О. Кораблін // Економіка і прогнозування. - 2005. - № 1. - С. 9-32.
4672
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.